VESMÍRNÝ VORTEX*, VESMÍRNÁ BRÁNA:  GLASTONBURY TOR (MLHY A SVĚTLA AVALONU)

Slovo Tor pochází z kelstského jazyka a znamená jednoduše „kónický kopec“. Podíváte-li se na Glastonburský Tór v Summerlandu (letní země) v Anglii seshora, uvědomíte si, že nikoli neprávem ho mnozí považují za nejrozlehlejší 3D labyrint na světě

Však také sloužil po stovky let tisícům poutníků jako posvátná stezka vedoucí stoupajícím labyrintem na vrchol Toru, na němž stával megalitický kruh, který posiloval energetický vír, kosmický vortex, utvářený na tomto místě již odedávna, ještě než bylo odhaleno křížení dračí linie archanděla Michaela a Maří Magdalény pod věží kostela zasvěceného svatému Michaelovi, pověstném to drakobijci. Obeznámíte-li se s vířivou kosmickou energií, kterou není velice těžké zachytit třeba v hledáčku fotoaparátu, nebudete se již podivovat nadvzdušným vírům a silným větrům, které nahoře na Toru ustavičně vanou. Vlivem mnoha aspektů tady vzniká a odjakživa se udržuje obrovský vír elektromagnetických interakcí. Působí jako generátor a zároveň přijímač životní vesmírné energie. Snad to bude jeden z mnoha důvodů, proč bylo a stále je Glastonbury, nad nímž se Tor tyčí, místem tak přitažlivým třeba pro Ježíše, Josefa z Arimatie, Maří Magdalenu, svatého Patrika i Davida, krále Artuše, Merlina, kněžky Bohyně, která obývala tato místa dávno před objevením se patriarchálních náboženství a pro množství různých osobností, spisovatele, badatele, mystiky, mágy, cestovatele, hledače pokladů, také však spirituálně založené jedince, lidi hledající sebe sama, odpovědi na své otázky, ztracené zdraví i smysl života, potažmo pouhé zvědavce, dokonce i blouznivce, kteří své ničím nepodložené bludy stvrzují proslulostí tohoto hvězdného portálu.

William Blake inspirovaný duchem Avalonu a sakrální magií zdejší krajiny napsal báseň Jeruzalém, slující o Ježíšovi, jehož kroky ještě víc zvýšili její posvátnost. Náhoda to nebude, Ježíš je synem Božím a zároveň dítětem pozemské matky, což je možné dát do souvislosti s dvojitým vírem energie, dvojitým vortexem ve tvaru jakési nálevky zrcadlící se i v opačném směru, tedy z kosmu na Zem a ze Země pod zemi, do hlubin tajemného vrchu Tor (kde údajně vládne svému hájemství i Král víl). 

Poeticky řečeno, vytvářejí se tak vzestupné a sestupné draky (proto se také na Toru kříží dračí, čili energetické linie, a to, jek jsem se již zmínila, linie archanděla Michaela a Maří Magdaleny na tzv. dračím uzlu). Michaelova linie sleduje linii bílého křemene, tedy křišťálu (asi nejúčinnější „vysílač“ a „přijímač“ energií v říši polodrahokamů a drahokamů), linie Marie Magdaleny pak vodní toky, řeky, potoky, prameny, studny (vždyť z Toru také dva prameny vyvěrají a kdysi vyl obklopen vodami a tvořil nejdůležitější část mýtického ostrova Avalon). Potkávají se tady dva principy, dva druhy vibrací, dva prvky ve vzájemné synergii, souladu a harmonii… Linie se na tomto posvátném místě proplétají v jakémsi vířivém kosmickém tanci éterické plodnosti. 

Není vůbec náhodou, že glastonburský Tor vystupuje v mnoha mýtech a mystických příbězích; že se považuje za magické místo; za sklený vrch víl; za „spirální hrad“; za zasvěcovací labyrint s nesmírnou magickou a energetickou mocí; za místo nejenom enormních léčivých vibrací, nýbrž také hradu Grálu (jenž sám o sobě měl velkou léčivou moc a byl Josefem z Arimatie ponořen právě do jednoho z dvou pramenů /jeden ženský a druhý mužský, nádherné harmonické plynutí, ne-li/ vyvěrajících právě z tajemných útrob Toru; za druidské iniciační centrum; za bývalou pevnost z artušovských legend; centrum moci Bohyně a rituálu či zasvěcovaní jejích kněžek; za orientační bod pro UFO atd.    

Chtěli byste takovou energii zažít, vstřebat, nasát, obohatit se nejenom o vibrace, ale také o duchovní růst, o přímé spojení s Bohyní (také však zcela harmonicky i s jejím protějškem, Bohem), s podstatou všeho toho, s čím se tu můžete potkat?

VYDEJTE SE TEDY S NÁMI

buďto 8.5.2014 na pouť Cesta Hvězdy Duše (kromě mnoha jiného i po stopách glastonburského Zodiaku, zajímavé také pro astrology)

anebo 16.6.2014 na nádherné a rituálů plné oslavy letního slunovratu (kromě jiného třeba uvnitř kamenného kruhu v Stonehenge, ležícího na linii archanděla Michaela), v termínu, kdy není v harmonii pouze den a noc, ale všechny principy, na jaké si jenom vzpomenete… Takže procítíte Artuše a Guinevru, Michaela a Maří Magdalenu, Boha a Bohyni, Merlina a Nimue, světlo a tmu, Slunce a Lunu, kámen a vzduch, oheň a vodu, kněžku a druida… A mnohé a mnohé a další…

JUDITA PESCHLOVÁ, www.angelcity.cz, judita.peschlova@gmail.com     

*Vortex je parapsychologický (a záhadologický) termín pro oblast resp. místo na zemském povrchu vykazující relativně trvalé fyzikální anomálie. Na těchto místech dochází nejčastěji k anomáliím elektromagnetickým, gravitačním, časovým, prostorovým (topologickým, např. k zakřivení dráhy světla), jako i k působení energetických (příp. energoinformačních) polí, nebo i k dalším fyzikálním a parafyzikálním anomáliím vlivem neznámé síly. Vortex je rovněž anglické označení pro vír. (Zdroj Wikipedie)

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: