Pohádkové rodinné konstelace hojnosti, úspěchu a štěstí v čemkoli včetně vztahů

(konstelační osvobození od bloků, překážek, limitů a iluzí prostřednictvím archetypů, mýtů, pohádek konstelačních pohybů duše)
 
Vstupme spolu skrze pohádky a jejich konstelace do zcela jiného světa, světa kvetoucího, šťastného, překypujícího hojností, láskou, zdravím a štěstím... 
 
Lektor:                                 Judita Peschlová, certifikovaná konstelářka 
                                                s mnohaletými zkušenostmi v oblasti archetypů,
                                                mýtů, pohádek a jejich symbolického významu 
                                                v běžném životě i v podnikání...
 
Termín:                                11.1.2014, 10.00 - 18.00 hod.
Místo konání:                    bude oznámeno po příhlášení na níže uvedené
                                                e-mailové adrese
Vložné:                                 777 kč
Přihlášky:                            bez předchozího potvrzení mailem účast není možná
                                                 (počet účastníků omezen, aby si mohl konstelaci
                                                 postavit každý!) 
Kontakt:                               judita.andele@gmail.com
 
Ti, kteří nás přivedli na svět (a  také mnozí a mnozá jejich předchůdci) stále ovlivňují náš život. Stejně jako my sami budeme jednou ovlivňovat 
životy svých potomků – bez ohledu na to, jestli ještě v průběhu života, nebo i po jeho ukončení.
A stejně jako žijeme podle vžitých (a většinou nevědomých) vzorců svých předků, vytváříme také své vlastní životní scénáře, jakési zákony našeho soukromého vesmíru podle různých příběhů svého rodu, tak podobných příběhům a hrdinům pohádek a mytů, dnes však i filmů, románů apod. Principy těchto archetypů a zkazek přebývají v hloubce naší psýché a my je promítáme do vnějšího světa i svého života. Na jejich základě utváříme svá vnitřní, nejčastěji skrytá a limitující přesvědčení, představy, iluze, názory a mechanizmy chování, myšlení, cítění. Přitahujeme do svého bytí přesně to, co odráží a zrcadlí. Žijeme potom v jakémsi zakletém království, sami zakleti, a nemůžeme plně rozvinout ani svůj potenciál, ani využít všechny své schopnosti, příležitosti, možnosti. Čekáme na prince, který nás osvobodí a zruší kouzlo, jímž jsme zakleli sami sebe. Řešení však máme sami v sobě!
K odblokování a k transformaci omezujících vlivů velice účinně pomáhá aktivní, ale taktéž pasivní či vnitřní účast na pohádkových systemických rodinných konstelacích,  a též emoční prožitek z jejich průběhu.
Zrušme tedy konstelacemi oblíbených pohádek omezující vzorce ve svém životě a otisky ve své duši! Vymažme limitující programy a vystupme z bludného kruhu opakovaně se vracejících neúspěšných a často i bolestivých scénářů a naopak vstupme do zcela odlišného světa, do hájemství šťastných pohádek našich příštích životů, které máme na dosah!

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: