SKUTOČNÉ POSLANIE, PRÁCA, TALENTY, UPLATNENIE, BIZNIS ČI PODNIKANIE…

Intenzívny interaktívny workshop.

Túžite nájsť svoje skutočné poslanie? Uplatnenie? Talenty? Prácu svojich snov a svojho srdca? Neviete čo je to najlepšie podnikanie a najprínosnejší biznis pre vás? Hľadáte a nenachádzate? Možno nepátrate po tej  pravej!

Pomôže vám účinne a rýchlo technika mapovania potenciálu a talentov!

Postup nielen netradičnej, ale veľmi efektívnej metódy výberu uchádzačov o zamestnanie, profesie alebo študijného smeru, ale aj zisťovania vlastných skutočných vlôh, nadaní a schopností, najvhodnejšieho zamestnania a smeru štúdia, oblasti podnikania či biznisu, je podložený prepracovanou autorskou metodológiou lektorky seminára z jej knižnej podoby, najskôr publikovanej vo Švajčiarsku pre nemecky hovoriace krajiny, neskôr aj v Čechách a na Slovensku.

Termín konania: 25.1.2014 , 14.30 - 18.30h.
Miesto konania : Bratislava, Dunajská 30
Cena :                      19,90eur
Kontakt :                judita.andele@gmail.com

Technika vychádza z Jungovej typológie osobnosti, teórie nevedomia, opiera sa o význam symbolov a archetypov.
V priebehu procesu mapovania potenciálu, schopností, talentov a možností testovaných jedincov sa okrem iného využíva grafického stvárnenia psychologických symbolov a ich významov spojených s pracovnou sférou a kariérou.

Popri objektívnych okolnostiach sme často prekážkou v nájdenie vysnívanej práce my sami . Stojí za to si zodpovedať otázky : Poznám svoje silné stránky? Verím si? Kde sú moje rezervy? Vybral/a som si ten správny odbor, správnu pozíciu? Čo môže výrazne zvýšiť moje šance? Mám si zvýšiť kvalifikáciu či doplniť vzdelanie? Hľadám/robím naozaj takú prácu, ktorá mi prinesie/prináša peniaze aj radosť?
Na tomto kurze dostanete odpovede na uvedené otázky.

Vhodné aj ako školenie pre MLM, pre nezamestnaných, úrady práce, záujemcov o pracovné pozície, študentov, rodičov študentov rozhodujúcich sa pre študijný smer, pre tých, ktorí chcú zmeniť svoju prácu, zameranie i život, pre hľadajúcich svoje ozajstné životné poslanie atď.

Cieľom seminára je zmapovať podstatné oblasti osobnosti, talenty, schopnosti, sklony, motivácie, silné aj slabé stránky v podriadených aj nadriadených pozíciách, odolnosť voči stresu, schopnosť tímovej spolupráce, vhodné odbory a profesijnú orientáciu. Získať ďalšie zásadné informácie dôležité pre určenie vhodnosti na konkrétnu pozíciu. Dostať sa navyše k dátam, ktoré sa pravdepodobne nedozviete ani z CV, ani pri osobnom rozhovore alebo z klasických psychotestov...

Seminár a celá metodológie je obsahom vždy prispôsobovaná potrebám prípadného klienta.

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: