Výcvik kněžek Zlaté Luny

 

(Škola lunárních mystérií s rituály všech lunárních fází a s mocnou lunární ženskou magií)

Společná sesterská cesta a ponoření se do hlubokých tajemství posvátného ženství

„Všechny ženy jsou dětmi luny. Naše těla se mění s měsíčními cykly – měsíc nás přitahuje přílivovou silou stejně jako oceán, vytváří neviditelné přílivy v naší duši, které nikdo nevidí, ale my je cítíme…“ Barbara de Angelis

Zlatost Luny a jejích Bohyní symbolizuje její zář, třpyt a božskou neposkvrněnost.   

 

Místo konání:              Praha

Cena:                                jeden výcvikový víkend: 2280 kč (při úhradě všech tří 

                                            víkendů najednou 6.100 kč)

Kontakt a přihlášky: judita.peschlova@gmail.com, 604927790
 
Termíny:                       11. - 12. 3. 2017

            29. - 30. 4. 2017

            27. - 28. 5. 2017

 

CO VÁS NA VÝCVIKU V DOPROVODU ZLATÉ LUNY KROMĚ JINÉHO POTKÁ:

·       Stanete se zasvěcenou kněžkou chrámů Luny.

·       Přijmete svou vnitřní sílu, která do vás vstupuje prostřednictvím kontaktu 

        s Bohyní.

·       Odhalíte svou vlastní ženskou esenci a budete ji vzdávat hold.

·       Setkáte se s posvátným ženstvím a naleznete jej uvnitř sebe 

         sama.

·       Získáte jako kněžky Zlaté Luny mystické, praktické a konkrétní informace.

·       Spojíte se s lunární Bohyní a se svou vnitřní Bohyní.  

·       Napojíte se na svou skutečnou lunární přirozenost přebývající uvnitř sebe 

        sama.

·       Poznáte praktiky spojené s fázemi Luny.

·       Proniknete do zákonů ženské přirozenosti, které jsou v harmonii se zákony 

        Luny.

·       Projdete zkušeností mystické transformace navozené sladěním s fázemi Luny.

·       Rozdmýcháte v sobě božskou jiskru života.

·       Rozpomenete se na své skutečné i snové a lunární Já.

·       Absolvujete sérii iniciací lunárních Bohyní.

·       Vydáte se na cestu hledání své vlastní ženské podstaty, přitažlivosti a krásy.

·       Objevíte svou individuální vnější, vnitřní i tajnou krásu.

·       V posvátném sesterském prostoru a Lunou jako průvodkyní prozkoumáte 

        jedinečnou moudrost každé měsíční fáze a sebe jako lunární cyklickou bytost.

·       Prohloubíte své poznatky o Luně a jejím vlivu na váš život, prožívání, emoce, 

        tělo, mysl i duši.

·       Naučíte se aplikovat ve svém životě získané vědomosti.

·       Seznámíte se s některými praktikami posvátného umění udržení mládí, které 

        využívaly ženy kněžky.

·       Stanete se opět kouzelnicí svého života, naplněného opravdovými okamžiky 

        pestrého života.

·       Probudíte v sobě spící Královnu a Bohyni kontaktem s Paní Luny aj jejími 

        cykly, které jsou i vašimi cykly.

·       Budete naslouchat své vnitřní ženě, strážkyni své duše.

·       Budete stimulovat komunikaci těla s duší a srdcem.

·       Uvědomíte si krásu svého těla, nezávislou na dobovém vkusu, krásu chrámu 

        své duše a zároveň Bohyně, která jej obývá.

·       S vášní se odevzdáte kosmickým energiím lásky Bohyně a Luny a v ideálním 

        případě tak zažijete duchovní extázi.

·       Naučíte se plynout s vlnami svého bytí ženy, klouzat na nich, pohybovat se 

        směrem, kterým vás unáší proud, nikoli mu vzdorovat, abyste se mohli stát 

        celistvými a vnést do každého svého dne velkou přehršel zázraků.

·       Otevřete se naplno Luně, aby ve svých cyklech nechala od vás odcházet, co již 

        nepotřebujete a přicházet k vám nové, to, co vás učiní šťastnějšími, zdravšími, 

         spokojenějšími, klidnějšími, ženštějšími, milovanějšími a víc milujícími, 

         radostnějšími, půvabnějšími a přitažlivějšími podobně, jako je přitažlivá 

          sama Luna a všechny její Bohyně.

·       Poznáte, co znamená žít svou pravdu s jasnou vizí jednoty s božstvím, 

        posvátným ženstvím a v opravdové lásce.  

·       Vyslechnete příběhy Bohyní Luny i jejích jiných dcer, vašich vzdálených i 

         blízkých sester, abyste pochopili svou vlastní podstatu a svůj vlastní život 

         a mohli je skrze toto pochopení změnit na skutečně čarovné bytí. 

„Ženy jsou alchymistky. Proměňují všednost v zázraky.“ Barbara de Angelis

 

PŘIBLIŽNÝ PROGRAM VÝCVIKU KNĚŽKY ZLATÉ LUNY:

 

Kromě výše zmíněných prvků výcviku bude jeho program zahrnovat také:

 

1.      Otevření Chrámů Zlaté Luny a Zlaté Bohyně

·       Teorie a informace k výcviku: Magická Zlatá Luna

·       Obeznámení s Lunou, jejími Bohyněmi a cykly

·       Historie lunárních kněžek, rituálů, kalendářů atd.

·       Ženy a kněžky podle fází Luny (charakter a talenty)

·       Otevření kruhu lunárních sester (lunární sesterství) a kněžek Zlaté Luny, 

        zázraku noční oblohy

·       Vytváření lunárního oltáře

·       Posvátné lunární rituály a kouzla

 

2.     První Chrám Zlaté Luny: Novoluní

·       Lunární archetyp Panny

·       Kouzlo rozpomínání na minulé životy

·       Lunární Bohyně, Luna, menstruace a početí

·       Otevření se svému tvořivému potenciálu

·       Aktivace osobních idejí, vizí a přání srdce

·       Rituál a lunární meditace: ženské lůno a Luna

·       Moon lodge kněžek Zlaté Luny a červená komnata

 

3.     Druhý Chrám Zlaté Luny: První čtvrt

·       Lunární archetyp Milenky

·       Kouzlo osobní krásy

·       Kouzla hojnosti

·       Měsíční Bohyně, plodnost, vášeň, erotika a láska

·       Posvátná sexualita a Zlatá Luna

·       Harmonizace a slaďovaní s lunárními cykly

·       Posvátné lunární symboly a zvuky

·       Lunární archetypální moudrost a moudrost kněžek

·       Umění navazování posvátných vazeb a kruhů

 

4.     Třetí Chrám Zlaté Luny: Úplněk

·       Lunární archetyp Matky

·       Lunární rituál zvýšení frekvence osobních vibrací

·       Rituál setkání se svou strážkyní a vnitřní Bohyní

·       Kouzlo harmonizace s lunární energií

·       Lunární Bohyně, Luna a porod

·       Zdravá Yoni

·       Rozvoj svých největších darů jako kněžky Zlaté Luny

·       Kruh posvátného ženství a kněžek

·       Divoška a její sensuální přirozenost

·       Suverenita ženy a kněžky Zlaté Luny

·       Prorocké kouzlo

 

5.     Čtvrtý Chrám Zlaté Luny: Poslední čtvrt   

·       Lunární archetyp Stařeny

·       Lunární magie

·       Kouzlo přivolání štěstí

·       Ženská rodová linie, tajemství, požehnání, prokletí, léčení a transformace

·       Cesta moudré kněžky Zlaté Luny

·       „Temná“ Bohyně Luny

·       Sebeláska a požehnání sebelásky

·       Lunární léčení

·       Lunární léčení starých zranění

·       Lunární techniky odpuštění sobě a druhým

·       Lunární osvobození emocí a své vnitřní Bohyně

·       Zasvěcení

 

Výcvik vede: JUDITA KATONA PESCHLOVÁ, lektorka a průvodkyně žen, ženských kruhů s dlouholetými zkušenostmi a praxí u nás i v zahraničí, posvátných poutí za Bohyní a jejími silovými místy a zakladatelka Klubu žen s víc jak 18-letou tradicí, zasvěcená avalonskou kněžkou a balkánskou šamankou

 

Přihláška na výcvik je stvrzena uhrazením nevratné zálohy ve výši 1500 kč anebo celé sumy za jednotlivé víkendy výcviku či výcviku celého na účet v České spořitelně č. 1062749003/0800 s uvedením celého svého jména a hesla VKZL2017.

                            

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: