VÝCVIK KELTSKÝCH A SLOVANSKÝCH KŇAŽIEK ZEME 2016, BRATISLAVA

Všetky máme v sebe schopnosť a danosť stať sa kňažkou Zeme, je potrebné len ju v sebe objaviť, rozvíjať, kultivovať a naučiť sa postupy a všetky aspekty práce kňažky práve výcvikom a neskôr vlastnými skúsenosťami. 

Cena jedného výcvikového víkendu: 69,90 eur

Čo znamená, stať sa Keltskou a Slovanskou kňažkou Zeme?

Byť kňažkou (a Hedge witch, kňažkou prírodnej mágie, akousi čarodejnicou Zeme žijúcou na pomedzí dvoch svetov a slobodne prekračujúcou ich hranice) znamená pracovať s prírodou a jej jednotlivými aspektmi či prvkami pre dobro Zeme i jej obyvateľov.

Je to cesta ustavičného uvedomovania si posvätnosti všetkého živého a spojenia sa s energiami sveta prírody. Zem je našou matkou, zdrojom aj pôvodcom života. Jej tvorivú silu môžeme použiť vo svoj prospech, rovnako však v prospech celku, aby sme sa my sami aj tí ostatní stali kreatívnejšími, a navyše našli v sebe i okolo seba harmóniu a rovnováhu.

Aby bolo možné byť stále v spojení s energetickými vibráciami prírody, Zeme i Kozmu a naučiť sa vnímať interakciu s nimi, je potrebné vytvoriť celoživotný vzťah so svetom prírody, živlami, s jednotlivými fázami roku, s Lunou, planétami, vílami, dévami a všetkými prírodnými bytosťami. Pri nadviazaní hlbokého kontaktu s prírodou sa pevnejšie napojujeme sami na seba a vlastnú prirodzenosť.

O čom výcvik bude?

V rámci tohto výcviku získate vedenie a podporu, aby ste vedeli kráčať svojou vlastnou individuálnou cestou v rámci širších súvislostí keltských, slovanských  a iných tradícií a nachádzali v priebehu procesu učenia svoje vlastné "magické ja" a rozvíjali sa, resp. zdokonaľovali ako skutočné kňažky Zeme. Výcvik je v podstate putovaním za poznaním kúzla, čiže mágia samotného života.

Dôraz bude kladený predovšetkým na praktické cvičenia a získavanie praktických zručností kňažky (podľa daných možností a podmienok) v prírode a na "vnútornú prácu".

Budeme sa riadiť pôvodným a dávnym keltským a slovanským Kolom roku, ktorým sa neskôr inšpirovali aj iné "školy" (Wicca atď.). Učebný proces bude neustále obohacovaný rituálmi, obradmi a praktikami starej keltskej a slovanskej tradície (zhodnými s mnohými inými tradíciami.

Energia a inšpirácia bude podporená prácou v skupine, v kruhu rovnako zmýšľajúcich žien prostredníctvom zdieľania a spoločných aktivít. Aplikovať budeme taktiež meditačné metódy, vizualizácie a magický spev (pripomínajúci piesne Bohyňa alebo šamanský spev, tiež bubnovanie pod.).

Výcvik sa skladá zo štyroch spoločných víkendov, s dostatočným odstupom pre integráciu poznaného a predvedeného. V medziobdobí budete sami praktizovať praktické cvičenia, a všetko čo ste sa naučili alebo sa priebežne budete učiť.

PROGRAM VÝCVIKU:

Rámcový program jednotlivých víkendov výcviku sa môže mierne meniť podľa okolností priamo na mieste konania výcvikových stretnutí. Zdanlivo sa podobá iným typom škôl alebo výcvikov kňažiek, ale princíp a základ výcviku sú odlišné, obdobné sú iba navonok: 

Víkend prvý - 12.. - 13. Marec 2016

Imbolc a Ostara (Hromnice, sviatok zažíhania ohňa  a jarná rovnodennosť)

 

* Čo znamená byť v praxi keltskou a slovanskou kňažkou Zeme

* Bohyňa (Divine Feminine), archetypy Panny (dievčatá), Milenky, Matky a Stareny (Crone)

* Energia a prírodné mágie 

* Keltské a slovanské kolo roka: sviatky, festivaly, aspekty, živly

* Obrady a rituály

* Vytváranie oltára Kňažky

* Práca s magickým kruhom

* Bridget, Bohyňa nových začiatkov

* Práca s elementom vzduchu

* Liečenie zvukom

* Mágia vetra a vzduchu

* Posvätný obrad Imbolc, sviatku keltskej jari a slovanského "predjaria"

* Príprava na jarnú rovnodennosť

 

Víkend druhý - 7. - 8. Máj 2016

Beltane a Litha (májový sviatok lásky a letný slnovrat)

 

* Posvätný zväzok  (Spojenie keltského rohatého Boha a Bohyne lásky a slovanksých božstiev) 

* Práca s elementom ohňa

* Sila a energia stromov

* Rituálne zhotovenie kúzelného prútika

* Špirálové tanec a jeho mágia (tanec v špirále), skákanie cez oheň

* "Labyrinth walking" (prechádzanie labyrintom)

* Spojenie s prírodnými bytosťami, vílami a dévami

 

Víkend tretí - 13. - 14. August 2016

Lammas a Mabon (Dožinky a jesenná rovnodennosť)

* Práca s elementom vody

* Práca s intuíciou, vhľadom, jasnozrivosťou

* Liečenie - aura, čakry - a liečenie seba samých

* Obrad vďačnosti

* Príprava na Mabon (jesenná rovnodennosť)

 

Víkend štvrtý - 5. - 6. November 2016

 Samhain a Yule (sviatok predkov a zimný slnovrat)

 

* Predkovia a duchovia prírody, miesta, našich predchodcov

* "Temná" Bohyňa

* Mágia Luny

* Divinácia, práca s kartami, predvídanie, veštenie

* Práca s elementom Zeme

* Obrad Samhainu (sviatku predkov)

* Nadväzovanie kontaktu s energiou fenoménu zvaného "orbs"

* Príprava na zimný slnovrat

 

A okrem toho pri každej príležitosti niektoré tajné techniky a postupy, vykurovadlá a vonné látky, energia Bohyne atď.

Cena jedného výcvikového víkendu: 69,90 eur (v cene nie je zahrnuté ubytovanie, strava a cestovné)

Prihlášky: najneskôr do 20.2.2016 aj s úhradou kurzovného (č. účtu po zaslaní prihlášky na mail)

Platba na mieste v termíne konania výcviku: 89,90 eur

Miesto konania: Bratislava (presné miesto konania až po zaplatení kurzovného a zaplnení výcviku)

Lektorka: Judita Peschlová, autorka novej výnimočnej knihy Anjelské rituály pre ženy, skúsená, dlhoročná sprievodkyňa žien a lektorka ženských kruhov, zasvätená jednou z balkánskych šamaniek v roku 1991 a v roku 2011 jednou z kňažiek Avalonu)

Kontakt: judita.peschlova@gmail.com

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: