ŽENSKÁ TÉMATA

JSME ZDE JAKO VÝSLEDEK MODLITEB NAŠICH PŘEDKŮ

Naši předkové dělali všechno co mohli a uměli, snažili se nám a dalším našim předchůdcům odevzdat to nejlepší, což bohužel vždy a nevyhnutelně neznamená, že to bylo vskutku nejlepší i dle našeho nastavení, potřeb, životní dráhy, tužeb, vývoje. Proto se náš život může změnit, pokud "změníme své...
+

DIVOKÁ ŽENA, BOHYNĚ OSTARA A SYMBOL ZAJÍCE

Dnes začínají Velikonoce, které nemáme spojené pouze s velikonočními vajíčky či pomlázkou, nýbrž i se zajíci. Věděli jste, že nikoli pouze dravci a silná zvířata, nýbrž i zajíc může být totemovým, tudíž silovým zvířetem? Navíc úzce souvisí s Bohyní, zejména s bohyněmi lunárními,...
+

LASKAVÁ PÉČE O SEBE: 3 TYPY OBLAŽUJÍCÍCH KOUPELÍ PRO ŽENY

(BUĎTE JAKO KLEOPATRA, DOPŘEJTE SI ROZMAZLOVÁNÍ VE VLASTNÍ „MLÉČNÉ“ LÁZNI!) Každá žena by si měla najít alespoň trochu času na péči o sebe, nejenom o ty druhé, protože se nedostatek sebepéče po nějaké době projeví jak na jejím vzhledu, tak na její psychice, zdraví i emočním prožívání. Kleopatra se...
+

STAROSLOVANSKÉ SVÁTKY 29. ÚNORA A 1. BŘEZNA (KOSTĚJ A MORANA)

Letos máme, jak jste zajisté zaznamenali, přestupný rok, takže únor nekončí 28. ale 29. Proč o tom píši? Nuže, každý přestupný rok byl poslední únorový den vyhrazen u Staroslovanů zvláštní nadpřirozené bytosti jménem Kostěj (ve fantasy literatuře se stal dosti oblíbenou postavou, setkáte se...
+

DNEŠNÍ ÚPLNĚK: PRÁVO NA SVOBODNÉ VYJÁDŘENÍ

Jeho hlavním vůdčím principem je svoboda v každém smyslu slova: svoboda v řeči, myšlení, pohybu, emocích, volbách, chování, v tvorbě. Jednoduše řečeno, svoboda žít! Žít naplno! Máte-li momentálně spoustu kreativních nápadů, vaše tvořivost doslova bují nebo vás protkla nevysvětlitelná radost, či vám...
+

CYKLUS BÍLÉ LUNY A CYKLICKÁ ŽENA

Kdysi trávil člověk spoustu času otočený tváří k slunci a za večerů či nocí pod měsíčním světlem. Ženy, vyživované přírodní stravou a posilované vibracemi přírody (v níž se zdržovaly větší část dne nežli uvnitř v příbytcích), zvířat a dechem všeho živého, kráčely a vznášely se životem na...
+