STAROSLOVANSKÉ SVÁTKY 29. ÚNORA A 1. BŘEZNA (KOSTĚJ A MORANA)

Letos máme, jak jste zajisté zaznamenali, přestupný rok, takže únor nekončí 28. ale 29. Proč o tom píši? Nuže, každý přestupný rok byl poslední únorový den vyhrazen u Staroslovanů zvláštní nadpřirozené bytosti jménem Kostěj (ve fantasy literatuře se stal dosti oblíbenou postavou, setkáte se s ním například v Zaklínačovi, v jedné české deskové hře, v knize Nesmrtelný příběh a dalších).

Kostěj Nesmrtelný v tento den vracel lidem formou všemožných nepříjemných situací, dokonce až katastrof jejich vlastní nepravdy a nepravosti. Nikoli však jako trest, nýbrž spíš jakési napomenutí, aby se obrátili zpět do svého srdce i k duším předků, a získali tak sílu postavit se lži a žít v pravdě. Nebylo tudíž čeho se bát, protože v přestupný únorový den mohl obávaný Kostěj Nesmrtelný svým nelibým zásahem nasměrovat Slovany správnějším životním směrem, změnit jejich priority, cíle a chování, zejména však postoje ke skutečné pravdě a pravdivosti. Takže, ať se v tento den tohoto roku bude dít cokoli, vězte, že pouze ve vaše dobro byť se to některým z nás asi nebude zdát úplně příjemné.

Mimochodem, Kostěj byl v méně známých příbězích považovaný za jistou obdobu slovanského draka, nikoli za jakéhosi „temného boha“ Slovanů. A nejenom ledajakého draka, nýbrž příbuzného Baby Jagy (neberte to jako negativní konotaci, v těchto mýtech byla brána jako kněžka iniciačních zkoušek slovanského ženského i mužského dorostu J )

PRVNÍHO BŘEZNA Slované slavili jeden z dnů zasvěcených bohyni Moraně a den vzkříšení mrtvých (nikoli bohů, ale lidí a zejména předků) a současně poslední den moci bohů a bohyň dolního světa Nav před příchodem jara (ano, kdysi to nebylo až o jarní rovnodennosti). Konali se rituální návštěvy hrobů předků, které zahrnovali přinášení obětin. V rámci obřadů na počest zesnulých se jejich duše „přiváděly“ k vodě, ať již k řece nebo jezeru a opakovalo se u toho „zaříkadlo“: „Sviť, sviť, ó velké Slunce! Přinášíme ti jako dar vejce, aby duše našich byly z tvé vůle a moci šťastné a spokojené!“   

Můžete to také vyzkoušet, co vy na to? Nějaké to vajíčko, nebo i víc vajíček, se ve vaší lednici zajisté najde.

Některými slovanskými zvyky se budeme zabývat i na výcviku slovanských a keltských kněžek a také na kurzu slovanské ženské praktiky Fontána mládí.

www.angelcity.cz/products/fontana-mladi-staroslovanska-joga-pro-zeny/

Judita Peschlová, lektorka ženských kruhů, strážkyně posvátných ženských praktik, akreditovaná psychoterapeutka, profesionální průvodkyně, žurnalistka a spisovatelka, autorka knih Léčivé archetypy pro ženy a Velká kniha rituálů