Šílenství na královském stolci: magická procházka Prahou

Projděte se s námi na den bláznů po některých místech Prahy v kontextu šílenství mocných a slavných.

Termín: 1. apríl 2015, 18.00 hod.
Průvodkyně: Judita Peschlová
Sraz: na zastávce tramvají č. 22 Královský letohrádek

Možná se vám u čtení tématu této speciální aprílové procházky, téměř okamžitě vybaví spojení královského města Prahy s Rudolfem II., případně nanejvýš Ferdinandem Dobrotivým. Nebyli však jediní, kteří usedli na český trůn a dříve nebo později se u nich projevili „zvláštní podivnůstky“. Někdy dokonce výrazně ovlivnili dějiny svými psychickými nebo neurologickými potížemi.

Doporučená cena: 250 Kč

(akce se koná za každého počasí)

Kontakt: judita.peschlova@gmail.com