Lichtwesen (bytosti světla)

KRÁSNÝ A UŽITEČNÝ DÁREK: Éterické vibrační oleje Elohimů, Světelných bytostí: pro praktické užití v běžném životě

Andělé z úrovně Elohimů jsou mocné bytosti s vysokými vibracemi. Jsou to „ochránci řádu a světla“. Ztělesňují božské principy a disponují enormní transformační silou. Svými barevnými paprsky působí s nesrovnatelnou intenzitou. Protože Elohimové stojí v andělské hierarchii nad archanděly a kromě...

Uzdravení srdce

Je-li naše srdce vyléčeno, můžeme přistupovat k ostatním lidem s otevřeností a radostí. Vztahy získají novou hodnotu a jsou založeny na upřímnosti a lásce. Ze vztahů už nemáme strach, navazujeme nové kontakty s druhými lidmi a stáváme se více tolerantními. Odmítnutí, ke kterému dochází čas od času,...

Indigo

INDIGO ESENCE (esence nejenom pro „jiné děti“) Esence Indigo nebyla vytvořena pouze pro indigové děti, ale pro všechny děti i dospělé, kteří potřebují podporu hledání a nalezení odpovědi na to, kdo vlastně jsou, a také k rozvoji svých talentů. Energie této esence pomáhá snížit vnitřní napětí, ale i...

Andělský elixír krásy

ANDĚLSKÝ ELIXÍR KRÁSY (sprejová andělská esence) (nabíjen andělskou a světelnou energií speciálním způsobem) "Jsem si vědoma své jedinečnosti a vnitřní krásy. To se odráží v mém osobním vzhledu, v mém vnímání sebe i světa kolem a ve vykonávaných činnostech." Opravdová krása je víc než...