JAK NAVÁZAT KONTAKT S ARCHANDĚLY

Archandělé jsou velice důležití andělé, kteří se krom jiného aktivně podílí na udržení jakékoli formy života na Zemi. Každý archanděl hraje v této oblasti specifickou roli.

Jsou věční, laskaví a neúnavní, mají schopnost objevit se na více místech a v různých časech najednou. 

Všichni andělé jsou posly nebes, archandělé však náleží k těm nejdůležitějším. Archanděl Gabriel byl například seslán na Zemi, aby Panně Marii zvěstoval příchod Ježíše. 

Slovo „archanděl“ znamená „hlavní anděl“, předpona arch znamená „hlavní“ nebo „nejdůležitější“. 

Archandělé pomáhají lidem mnoha různými způsoby, chrání je a vedou. Jsou nám tak blízko, že jsou ochotni nám kdykoli a v čemkoli pomoci, okamžitě zareagují na naše zavolání. 

Existuje víc způsobů, které nás mohou spojit s archanděly, některé z nich uvádím níže.

Jednoduché přivolání

Pokud potřebujete naléhavou pomoc, vše, co musíte udělat, je přivolat určitého archanděla. Pokud se ocitnete v zoufalé nebo naléhavé situaci, určitě volejte archanděla Michaela, Božího bojovníka. V takovémto případě není čas na zdlouhavější metody nebo modlitby, prostě vyslovte tři krát jeho jméno, nebo jméno jiného, vám blízkého archanděla, nebo archanděla, o němž víte, že je nejkompetentnější v dané záležitosti. Kupříkladu Rafael je nejlepší volbou stran zdravotních potíží či zranění.

Písemný kontakt s archanděly
Psaní dopisu konkrétnímu archandělovi je vysoce efektivní způsob navázání andělského kontaktu. Už jenom přemýšlení o tom, co mu budete psát a následná realizace vašeho záměru vás naladí na svět andělů. Pokud se pak do psaní „vnoříte“ naplno, může dojít k velice rychlému spojení s vybraným archandělem, případně s archandělem, kterého přítomnost zrovna nejvíc ve svém životě potřebujete. Často se stává, že obdržíte od příslušného archanděla odpověď nebo pomoc dřív, než stihnete dopis dopsat. Andělské psaníčko se může týkat konkrétní pomoci nebo snahy být s andělskou říší víc ve spojení.

Pište archandělský dopis, jako byste psali blízkému příteli. Zahrňte informace o své rodině, vztazích, práci, nadějích a snech. Když to uděláte, pomůže vám to ujasnit si, co se ve vašem životě děje, a zjistíte, že to, že si je sepíšete, pomůže vyřešit mnoho vašich potíží, obav, nepřínosných postojů nebo přesvědčení, příkoří atd.

Dokončete dopis laskavým poděkováním archandělovi. Dopis podepište, zalepte do obálky a na přední stranu napište archandělovo jméno.

Posledním krokem je odeslání psaní archandělovi. Posaďte se před zapálenou svíčku s obálkou v dlaních. Pokud neznáte barvy přislouchající jednotlivým archandělům, vyberte si svíci bílou. Přemýšlejte o archandělovi a obsahu svého dopisu. Řekněte nahlas nebo v duchu cokoli dalšího, co byste k textu psaní chtěli dodat. Poté obálku spalte v plamenu svíčky. Sledujte, jak kouř odnáší vaše poselství do nebeských výšin. Jakmile bude obálka s dopisem spálena, znovu archandělovi poděkujte. Pak pokračujte ve svém dni s důvěrou, že se vám archanděl ozve, až nastane ten správný čas.

Přivolání čtyř velkých archandělů
Michaelovi, Gabrielovi, Rafaelovi a Urielovi se někdy říká „velká čtyřka“. Michael je jediným andělem, který je svým jménem v Bibli označen jako archanděl. Je také nazýván „jeden z hlavních knížat“, což vyzdvihuje jeho důležitost. Další tři jsou však zmiňovaní v Bibli také, ale většinou beze jmen.

Přivolat si je můžete společně, především když potřebujete urgentní nebo zásadní pomoc či třeba inspiraci, anebo ji potřebuje někdo jiný, za koho se chcete u nich přimluvit. 

Vše, co musíte na začátku udělat, je uznat a přijmout, že andělé jsou vždy přítomni a také ochotni vám pomoci. 

Posaďte se čelem k východu, zavřete oči, třikrát se pomalu a zhluboka nadechněte. Při každém výdechu si řekněte: „Uvolňuji se, uvolňuji se, uvolňuji se.“. Jakmile budete mít pocit, že u vás nastává pocit hluboké relaxace, zaměřte se na různé části svého těla a vědomě je postupně uvolňujte. Nejběžnějším postupem je začít u nohou a končit temenem hlavy.

Když už se cítíte naprosto uvolněně, představte si archanděla Rafaela, jak stojí před vámi. Můžete ho stejně jako jiné anděly „vidět“ v podobě vířící koule barevné energie, nebo také v jakékoli jiné formě, záleží pouze na vás i na tom, jak se vám on sám zjeví.

Jakmile si uvědomíte přítomnost archanděla Rafaela (většinou zaujme skutečně pozici před vámi), představte si také archanděla Michaela (obvykle stojícího po vaší pravé straně), potom archanděla Gabriela (nejčastěji vás kryje zezadu) a Uriela (po vaší levé straně).

Jste teď chráněni čtyřmi velkými archanděly, Raphaelem, Michaelem, Gabrielem a Urielem. Mělo by vám to dodat pocit důvěry, ale také vitality, síly, zvyšující se energie. 

V této chvíli k vám z nebes proudí čisté božské světlo, prostupuje vaše tělo, každou buňku vašeho těla, až jste zcela obklopeni a naplněni zářivým světlem.

Promluvte si nyní s archanděly, můžete k nim vznést jakékoli své požadavky. Když skončíte, poděkujte postupně každému archandělovi, jednoduše řeknete každému z nich „Děkuji“. Otevřete oči a vykročte do světla svého běžného dne provázeni energií čtyř archandělů.

Archandělský rituál s krystaly
Tento rituál můžete provádět kdekoli, vše, co potřebujete, je větší krystal, polodrahokam nebo drahokam. Může mít jakoukoli barvu, možná však budete chtít použít krystal, který se vztahuje ke konkrétnímu archandělovi. K Rafaelovi většinou patří žluté nebo tyrkysově zelené, k Michaelovi červené a zlaté, ke Gabrielovi modré a bílé, k Urielovi zelené a hnědé. Vhodné jsou i tzv. andělské polodrahokamy, celestit, selenit, angelit a serafinit, protože se často používají k zesílení nebo navození spojení s anděly.

Pohodlně se usaďte, zavřete oči a držte vybraný kámen v spojených dlaních. Několikrát se pomalu a zhluboka nadechněte. U každého nádechu v duchu požádejte archanděla, se kterým chcete komunikovat, aby k vám přišel. Často nemusíte nic víc udělat. Všímejte si rozdíl ve vibracích krystalu, který držíte v rukou, vypovídají o intenzitě vašeho napojení na toho kterého archanděla. Pokud nepocítíte přítomnost archanděla, zůstaňte v klidu ještě několik minut a zkuste navázat kontakt znovu.

Procházka s archandělem

Jedním z účinných, příjemných a krásných způsobů, jak navázat andělský kontakt, je procházka s archandělem v přírodě, parku, zahradách, rozkvetlých lukách. Nejefektivnější jsou každodenní procházky, vytváří stabilní energii, která umocní váš kontakt s archanděly. 

Požádejte příslušného archanděla, aby vás doprovázel, zejména pokud rychle potřebujete jejich pomoc. Představte si, že archanděl jde vedle vás. Nemusíte jej nevyhnutelně vidět ani slyšet, stačí zažívat pocit jeho přítomnosti. Jakmile si uvědomíte, že archanděl je s vámi, začněte andělskou konverzaci. Andělské odpovědi se mohou objevovat jako myšlenky, případně je uslyšíte či uvidíte ve snu. Poté, co s ním proberete vše, co potřebujete vědět, poděkujte mu. V urgentním případě zkuste archandělskou procházku i v rušném nákupním centru, v centru města nebo okolo vašeho bydliště.

V zájmu upevnění vašeho blízkého kontaktu s archanděly můžete použít také archandělské vibrační esence.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka andělské terapie

 

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: