Dobrá zpráva! Vaše nejlepší mentální schopnosti v jakémkoli věku

Obvykle předpokládáme, že stárnutí přináší zhoršování funkcí našeho mozku. Některé procesy však mohou být ve skutečnosti mnohem lepší ve vyšším věku! Nejnovější výzkumy přinesli důkazy o tom, kdy dochází t těmto kognitivním vrcholům.

Studie, zveřejněná v Psychological Science, vychází z výsledků 48.537 on-line dotazníků. V sérii samostatných experimentů se vědci také podívali na dříve publikované výsledky testů paměti a IQ testů u lidí ve věku mezi 16 a 89.

Ukázalo se, že zatímco některé z našich schopností vrcholí skutečně v rané dospělosti a pak postupně klesají, u jiných nedosahujeme nejlepších výsledků až do našich 40-ti. Například, jak naznačují předchozí výzkumy, máme tendenci vynikat v testech "fluidní inteligence" (vrozená, geneticky determinovaná, relativně na učení, na poznávací zkušenosti a na kultuře, v níž žijeme, nezávislá inteligence, schopnost učit se a řešit problémy), spíš v pozdním mladistvém věku. Nicméně, tzv. "krystalická inteligence" (schopnosti odvozené od předchozích zkušeností a vzdělání, formy inteligence spojené se slovní zásobou a závislé na kultuře a prostředí) dosahují vrcholu mnohem později a vyvíjejí se dokonce někdy až do 70-ti let.

Tento výzkum přinesl také zjištění, podrobnější než u předchozích studií: i když máme nejlepší skóre související s krátkodobými vizuálním paměťovými úkoly přibližně do 30-ky, schopnost co nejpřesněji vnímat emoce druhých lidí (emoční inteligence) bývá dovedena do dokonalosti až v našich 40-ti až 50-ti.

„Nejenom, že tedy neexistuje žádný věk, ve kterém lidé „vystoupí na vrchol“ všech svých kognitivních funkcí," zmiňují autoři studie, "není ani věk, v němž jsou lidé všeobecně na vrcholu ve většině kognitivních funkcí." Neznamená to přirozeně, že věkem nenastává pokles kognitivních funkcí, nýbrž že k případnému poklesu dochází mnohem složitějším způsobem, než jsme se doposud domnívali. Takže, máte se na co těšit!