KURZ AUTOMATICKÉHO PÍSANIA: SLZY A ÚSMEVY MÚZ

(najmä, ale nielen pre tých, ktorí sa chcú „rozpísať“, či už ako autori prózy, poézie, drámy, scenárov, esejí, reklamných textov...)

„Ľudia nemajú radi jednoduché veci. Chcú to mať ťažké, zložité...“ OSHO l 

Aj vy sa chcete prepracovať k realizácii svojich talentov a schopností zložitou a podľa možnosti čo najťažšou cestou? Verím, že nie. Prečo teda nevyskúšať automatické písanie, ktoré prebudí vaše skryté vlohy a umožní vám siahnuť do najtajnejších rezerv svojho nevedomia, v ktorom sa skrývajú hotové po
klady?

Automatické písanie má viaceré formy, jednou z nich je literárna tvorba. Cez túto techniku pochopíte svoje myšlienkové a mentálne vzorce, korene vašich blokov a toho, čo vás brzdí a nedovolí vám postupovať ďalej, negatívne prístupy a presvedčenia. Navyše vás dokáže správne nasmerovať a stať sa tak akousi terapiou vašej duše.

V automatickom písaní nie je nič mysteriózneho, používali ho aj preslávení autori prózy i poézie. Surrealisti aplikovali metódu automatického písania za účelom zachytenia „psychického automatizmu a čistého prúdu nevedomia“. Ak sa vám surrealisti zdajú príliš vzdialení vášmu ideálu tvorby, vedzte, že automatické písanie využíval napríklad aj Bohumil Hrabal. 
Začiatkov 20 stor. zasa istá pani Curranová začala zapisovať automatickým písmom „odkazy“ v modernej i starej angličtine. Okrem básní vzniklo touto cestou niekoľko historických románov...

Automatické písanie môže viesť k rozvoju individuálneho štýlu každého jedinca, ako aj k odbúraniu vnútorných blokov brániacich rozvoju ako fantázie, tak kreativity a voľného prúdenia inšpirácie. Avantgardné techniky, ku ktorým automatické písanie určite patrí, sú vynikajúcim prostriedkom akéhokoľvek tvorivého písania. Privedie vás k intuitívnemu poznaniu vašej momentálnej témy. Táto inšpiratívna metóda vám umožní používať obe mozgové hemisféry a využiť výhody tohto spojenia. 

Vykročte teda zo zóny svojho pohodlia a nezvyku tvoriť a niektorá z Múz vás požehná svojou slzou či úsmevom, výsledok je podľa bájí rovnaký. Múzy obývajú bájne pohorie Parnas spolu s Apolónom, bohom umenia, tanca a – rozumu (a tiež ďalších vecí). Prostredníctvom anjelského písania vám môžu našepkávať veľmi hodnotné a aj tvorivé témy, slová, vety i celé state. Viesť vašu ruku i jej prsty.

Na úpätí Parnasu stála slávna veštiareň, zasvätená - tiež Apolónovi. Možno preto, aby v nej mohli tým „požehnaným Múzami“ veštiť slávu a úspech.
A vari nebude náhoda, že Parnas je zároveň tou mýtickou horou, na ktorej sa podľa gréckych mýtov zastavila archa Deukalióna, ktorý po veľkej potope zoslanej Diom znovu zaľudnil so svojou manželkou Pyrrhou svet. Čo tak po našom kurze „poslať do sveta“ svoje diela, ktoré zásluhou automatického písania rozviniete a vytvoríte?

Lektorka: Judita Peschlová, prekladateľka, žurnalistka, autorka štyroch kníh

Dátum konania: 9.3.2014, 10.-18.00 hod.

Miesto konania: Bratislava 

Cena kurzu: 48,90 eur

Kontakt: judita.peschlova@gmail.com


www.juvita.webnode.cz/kurzy-pro-firmy/kurz-automatickeho-pisania-slzy-a-usmevy-muz/

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: