7 Top důvodů pro písemný rozbor online - mystický komunikační systém

Tento můj článek je sice trochu starší, ale dnes je aktuálnější, než kdy jindy. Nemůžeme se osobně potkávat, proto jsou tarotové, andělské výklady, případně rozbor skrze Symbolon nebo channeling, automatické písmo či kresba možné pouze distančně, tudíž buďto písemně, anebo prostřednictvím Skypu, Whatsupu, telefonicky anebo podobným "vituálním" způsobem. 

Ano, i takovýto způsoby jsou možné a nezřídka je moji klienti využívali již v "době předkovidové". Nástroje, které u své práce a u zhotovování vašich rozborů používám jsou magickým a mystickým komunikačním systémem a zároveň velice praktickým prostředkem na nacházení odpovědí, řešení palčivých i menších potíží, hledání cest k harmonickému, milujícímu a neplňujícimu vztahu, k pravému životnímu poslání a výběru povolání resp. studia, k upevnění zdraví, k odhalení toho nejlepšího místa pro život, k hezkým rodinným vztahům, atd. 

Kromě výkladu některým druhem karet je další možnou cestou písemný výklad nebo hlubší a rozsáhlejší osobní a archetypální rozbor. 

Nejste si tak docela jistí, že písemný rozbor je stejně kvalitní jako osobní konzultace? Přirozeně, všechno má svá pro a proti, vše má své výhody i nevýhody, všechno může mít své důvody proč ano a proč ne.

Dovolte mi teď uvést 7 top pozitivních důvodů pro písemný rozbor zaslaný e-mailem, který je v nemnoha případech nejenom stejně hodnotný jako výklad a konzultace face-to-face, čili v překladu „tváří v tvář“, nýbrž v některých aspektech ještě pro vás výhodnější.

 

A teď těch 7 top důvodů pro písemný rozbor, výklad či konzultaci: 

 
 

• Dokumentace. Písemný rozbor umožňuje, abyste se k němu mohli kdykoli vrátit, tedy v době, která je pro vás vyhovující. Pokud nebudete právě připraveni na přijímání sdělení přicházející skrze tarotové nebo jiné zvolené médium (kupříkladu andělské bytosti, channeling, automatické písmo nebo kresbu atd.), můžete čtení odložit na čas, kdy to pro vás bude nejideálnější. A také si jej budete moci přečíst o týden, o měsíc, o rok nebo o deset let a vždy se z něj dozvíte něco nové, co jste předtím přehlédli.


• Perfektné načasování. Napojení ze strany „konzultanta“, kartáře, poradce, terapeuta může být provedeno v čase, který umožňuje maximální psychický „tok“ - na rozdíl od předem naplánovaného face-to-face sezení, kde rozhodují o termínu spíš časové možnosti poradce (a také vaše). Navíc ušetříte čas na přesun na místo konání konzultace a zpět.   
 

• Čisté (jinak řečeno čiré) energetické napojení. Jednou z hlavních výhod připojení přes „éter“ je, že se dostanete rovnou k „jádru energie“ člověka, pro kterého se sezení realizuje. Má oblíbená metoda naladění na klienta probíhá prostřednictvím kombinace jeho jména a data narození. V tomto bodě je nutné podotknout, že tento typ konzultace vám nabízí prostor pro poradenství (vše 100 % důvěrné) v pohodlí vašeho domova (nebo jiného pro vás příjemného prostředí).

• Méně rozptýlení, dokonalejší zaměření a absolutní vhled do vašich otázek. Vaším dotazům se dostane plné a nestranné pozornosti. Mohu vás ujistit, že podmínky, v nichž třeba já realizuji písemné rozbory, jsou víc jak příznivé pro čtení a umožňují mi v plném klidu zaměření na klienta tak, aby interakce mezi vaší a mou energií, vašimi otázkami a psychickými, emočními, mentálními i spirituálními podněty, vznikajícími nebo spíš viditelnějšími skrze karty, byly dokonalé.

 
• Kontrola přesnosti odpovědí přímo ve vztahu k vašim otázkám. Podle znění odpovědí bude ihned zřejmé, že se odpovědi skutečně vztahují k jádru vašeho problému nebo zadaného znění otázek.
 
• Promyšlená odpověď. Vzhledem k tomu, že odpovědi vznikají bez jakéhokoli rozptylování a za perfektního načasování, jsem schopna zprostředkovat odpovědi skrze zvolená média (čili nejenom tarotové, andělské, symbolonové, motivační karty) na velice hluboké rovině, v napojení na „nezkalené informační kanály“, které jdou přesně k jádru věci.
 

• Můj top „secret“ (tajný) důvod: většina zaručeně kvalitních kartářů jsou introverti, jakkoli extrovertními se mohou zdát. Nemusí se zrovna narodit s retrográdním Merkurem v horoskopu, aby bylo pro ně nejenom příjemnější, nýbrž někdy i vhodnější vyjadřovat se v písemné formě.

 
Zamlouvalo by se vám mít odpovědi na vaše otázky hezky napsané před sebou? Objednejte si tedy písemnou konzultaci třeba již dnes prostřednictvím formuláře, který nejdete níže anebo mi napiště rovnou na uvedenou e-mailovou adresu!

 

Cena podle rozsahu a vašich případných otázek.

JUDITA PESCHLOVÁ, judita.peschlova@gmail.com

 

Objednávka výkladu, rozboru, konzultace