7 Top důvodů PRO (Písemný Rozbor Online)

Nejste si tak docela jistí, že písemný karetní rozbor je stejně kvalitní jako osobní? Přirozeně, všechno má své pro a proti, vše má své výhody i nevýhody, všechno může mít své důvody proč ano a proč ne.

Dovolte mi teď uvést 7 top důvodů pro písemný rozbor zaslaný e-mailem, který je v nemnoha případech tak hodnotný jako výklad a konzultace face-to-face, čili v překladu „tváří v tvář“ (co na druhé straně zastane dnes již i služba Skype…).

Takže teď těch 7 top důvodů PRO (Písemný Rozbor Online)

Čisté (jinak řečeno čiré) energetické napojení. Jednou z hlavních výhod připojení přes „éter“ je, že se dostanete rovnou k „jádru energie“ člověka, pro kterého se sezení realizuje. Mou oblíbenou metodou naladění na klienta probíhá prostřednictvím kombinace jeho jména a data narození. V tomto bodě je nutné podotknout, že tento typ konzultace vám nabízí prostor pro poradenství (vše 100 % důvěrné) v pohodlí vašeho domova (nebo jiného pro vás příjemného prostředí).

• Perfektní načasování. Napojení ze strany „konzultanta“, kartáře, poradce, terapeuta může být provedeno v čase, který umožňuje maximální psychický „tok“ - na rozdíl od předem naplánovaného face-to - face sezení, kde rozhodují o termínu spíš časové možnosti poradce (a také vaše). Navíc ušetříte čas na přesun na místo konání konzultace a zpět.   

• Méně rozptýlení, dokonalejší zaměření a absolutní vhled do vašich otázek. Vaším dotazům se dostane plné a nestranné pozornosti. Mohu vás ujistit, že podmínky, v nichž třeba já realizuji písemné rozbory, jsou víc jak příznivé pro čtení a umožňují mi v plném klidu zaměření na klienta tak, aby byly interakce mezi vaší a mou energií, vašimi otázkami a psychickými, emočními, mentálními i spirituálními podněty, vznikajícími nebo spíš viditelnějšími skrze karty, dokonalé.

• Promyšlená odpověď. Vzhledem k tomu, že odpovědi vznikají bez jakéhokoli rozptylování a za perfektního načasování, jsem schopna zprostředkovat odpovědi skrze zvolená média (čili nejenom tarotové karty) na velice hluboké rovině, v napojení na „nezkalené informační kanály“, které jdou přesně k jádru věci.

• Dokumentace. Písemný rozbor umožňuje, abyste se k němu mohli kdykoli vrátit, tedy v době, která je pro vás vyhovující. Pokud nebudete právě připraveni na přijímání sdělení přicházející skrze tarotové nebo jiné zvolené médium (kupříkladu andělské bytosti atd.), můžete čtení odložit na čas, kdy to pro vás bude nejideálnější.

• Kontrola přesnosti odpovědí přímo ve vztahu k vašim otázkám. Podle znění odpovědí bude ihned zřejmé, že se odpovědi skutečně vztahují k jádru vašeho problému nebo zadaného znění otázek.

• Můj top „secret“ (tajný) důvod: většina zaručeně kvalitních kartářů jsou introverti, jakkoli extrovertními se mohou zdát. Nemusí se zrovna narodit s retrográdním Merkurem v horoskopu, aby bylo pro ně nejenom příjemnější, nýbrž někdy i vhodnější vyjadřovat se v písemné formě.

Přesvědčila jsem vás? Objednejte si tedy písemnou konzultaci třeba již dnes!

Cena podle rozsahu a vašich případných otázek.

JUDITA PESCHLOVÁ, judita.peschlova@gmail.com

 

Kontaktujte nás