Rozprávkové konštelácie

Cesta k liečeniu duše, ducha i tela

Vyslobodenie zo zakliateho kráľovstva: konštelačné oslobodenie od obmedzujúcich blokov, limitujúcich presvedčení, negatívnych mentálnych pochodov a ilúzií prostredníctvom mýtov, rozprávok a ich archetypov)

Nikto z nás nie nikdy sám. Vždy sú tu s nami tí, ktorí nás priviedli na svet i ich predchodcovia. Rovnako ako my sami budeme raz ovplyvňovať životy svojich potomkov – bez ohľadu na to, či ešte v priebehu života, alebo až po jeho ukončení.

A tak ako často žijeme podľa vžitých (a väčšinou nevedomých) vzorcov svojich predkov, nezriedka tiež vytvárame na nevedomej rovine svoje vlastné životné scenáre, akési zákony nášho súkromného vesmíru podľa rôznych príbehov a ich hrdinov, predovšetkým rozprávkových a mytologických, dnes však i filmových apod. Premietame princípy týchto archetypov a bájí do svojho vonkajšieho sveta a do behu svojho života takisto, ako ich žijeme vo svojom vnútri, lebo prebývajú hlboko v našej psyché. Na ich základe utvárame svoje vnútorné, najčastejšie skryté a limitujúce presvedčenia, predstavy, ilúzie, názory a mechanizmy chovania, myslenia, cítenia. A potom priťahujeme do svojho bytia presne to, čo odrážajú a zrkadlia. Žijeme v akomsi zakliatom kráľovstve, sami zakliati, a nemôžeme naplno rozvinúť ani svoj potenciál, ani využiť všetky svoje schopnosti, príležitosti, možnosti. Čakáme na princa, ktorý nás oslobodí a zruší kúzlo, ktorým sme zakliali sami seba. Riešenie však máme sami v sebe!

K odblokovaniu a transformácii obmedzujúcich vplyvov veľmi účinne pomáha aktívna, ale taktiež pasívna či vnútorná účasť na rozprávkových systemických konšteláciách, a tiež emočný zážitok z nich.

Zrušme teda spoločne konšteláciami vašich obľúbených rozprávok obmedzujúce vzorce vo vašom živote i otlačky vo svojej duši! Vymažme limitujúce programy a vystúpme z bludného kruhu opakovane sa vracajúcich neúspešných a často i bolestivých scenárov. Vstúpme spolu cez rozprávky a ich konštelácie do celkom iného sveta, sveta kvitnúceho, šťastného, prekypujúceho hojnosťou, láskou, zdravím a šťastím. Do odlišného, skutočného, konšteláciami a vaším novým pohľadom prepísaného cárstva šťastných rozprávok našich budúcich životov, ktoré máme na dosah!

Lektorka: Judita Peschlová

certifikovaná lektorka systemických a firemných konštelácií, sprievodkyňa žien, lektorka ženských kruhov s dlhoročnými skúsenosťami a praxou u nás aj v zahraničí, absolventka mnohých certifikovaných kurzov v oblasti duchovnej, osobného rozvoja, prvá praktizujúca certifikovaná terapeutka anjelskej terapie v ČR i SR, autorka kníh Hojivá moc anjelov a Archanjeli v mojich dlaniach

Dátum a čas: 11.4.2015 od 14.00 - 18.00 hod.

Miesto: Bratislava 

Cena: 32 €

Kontakt: judita.andele@gmail.com