KNĚŽKY ŠAMANKY (ANEBO MUŽI ŠAMANKY): trochu historie

Podle antropologů a historiků byly prvními šamany nikoli muži, nýbrž ženy šamanky, které komunikovali v zájmu své komunity s duchy a bohy. Často se stávalo, že pokud tak chtěl v některých kulturách činit muž, musel se obléci jako žena. Germánští kněží byli nazýváni „muliebri ornatu“, čili „muži oblečeni jako ženy“. Postavení severských kněží, kteří vedli rituály východu a západu slunce, vyžadovalo, aby se nejenom oblékali, nýbrž také česali jako ženy. Bůh války Thor, Bůh hromu, získal své pověstné kladivo a svou sílu díky tomu, že se oblékl do šatu bohyně Frey, nejženštější ze severských bohyň. Na jihu Evropy, v Arkádii si muži v průběhu "slavností rozpustilosti" oblékali půjčené ženské šaty a předstírali ženské schopnosti při překračování jistých tabu. Kněží zvaní Leukippe na Krétě nosili ženský oděv. Ne jinak tomu bylo u Héraklových kněží, a to na památku Héraklovi služby u lýdijské bohyně Omphale, která zosobňovala střed světa, zdroj všech věcí. V Gallii se převlékali do ženských šatů kastrovaní kněží označovaní jako Magnae Matris.

Dodnes provádí na Celebesu (Sulawesi, Velké Sundy) rituály ženy, přičemž jim asistují muži – jak jinak, oblečení za ženy. Bornejští kouzelníci musí být rovněž oděny v ženských šatech. Ačkoli to nedělají všichni, také sibirští šamani nezřídka nosí ženské odění. Šamani s nevyšším postavením jsou ti, kteří mají podle tamější tradice schopnost „měnit pohlaví“, dokonce se vdát za muže a žit s ním jako homosexuální manželky!

Možná je to vše odezva pradávných časů, kdy se muži stávali androgynními bytostmi, aby se mohli přiblížit ženám, dárkyním života, aby tímto způsobem získali něco, co muž nikdy mít nemůže: mystérium života a jeho zrození.

JUDITA KATONA PESCHLOVÁ

https://www.angelcity.cz/kurzy-a-seminare/zenska-temata-mysterium-bohyne/