KRÁLOVNY ŽIVLŮ (ŽIVLOVÉ KRÁLOVNY A NĚKDY I KRÁLOVNY ZDRAVĚ ŽIVELNÉ)... 
NEBO JINAK: ZNOVU VZKŘÍŠENÉ A ZNOVUZROZENÉ VENUŠE, AFRODITY, APHRO, FREYE, LADY...


(NEJEN) ŽIVLOVÁ TYPOLOGIE KRÁLOVEN I TĚCH, KTERÉ SE JIMI Z POPOLUŠEK A
PRINCEZEN CHTĚJÍ STÁT

Efektivní a účinný prostředek a pomocník v procesu kultivování a zkvalitňování svého stylu Královny a postupu od Popelky přes princeznu až na nejvyšší trůn ženského principu ...

PRO ŽENY, TAKÉ VŠAK PRO MUŽE, KTEŘÍ CHTĚJÍ ŽENY LÉPE POZNAT A TROCHU PRONIKNOU POD ROUŠKU JEJICH TAJEMSTVÍ...

"21. století je století pro ženu." Španělský filozof José Luis Abellán

Od dětství všichni nejlépe a nejefektivněji rosteme a vyvíjíme se v různých životních oblastech učením se od vzorů, tedy od lidí, kteří v životě, v různých situacích, případně v tom kterém oboru, ve kterém si přejeme docílit co nejvyšších met, sami dosáhli vysoké cíle. Totéž platí i v ženském "království", o němž se však mnoho žen (a nejen žen) domnívá, že v něm je vzorů nedostatek, a že se dívky i ženy nemají od koho inspirovat, motivovat, učit, nechat se "táhnout", či dokonce jakýmkoliv způsobem vést. Tento názor se však nezakládá na pravdě. I ženy mají koho následovat, učit se na „jeho“ (spíš jejích) chybách i zdárných výsledcích. Formy ženského přístupu ke zvládání různých situací však nejsou stejné. Každá má svůj vlastní styl, odpovídající jejímu živlovému ženskému typu. Odhalením prvků tohoto stylu může pak podpořit příznivé stránky, zkvalitnit ty slabší, odhalit nedostatky a prosadit svá pozitiva. A také je hravě a velmi rychle odhalovat u jiných, podpořit je, nebo předem eliminovat případné problémy neakceptováním přítomnosti těch lidí ve svém okolí, kteří jsou jako partneři, přátelé, kolegové atd. nevhodní nebo dokonce nepřijatelní.

NĚKTERÉ Z POSTUPŮ KURZU:
- Hledání, nalezení a posílení svého " ženského " stylu
- Ztotožnění se s podpůrným zdrojem své "síly"
- "Kmenová" duše ženství v "osobních kruzích" (rodina, práce, tým atd.)
- Integrace ženského stylu do jiných systémů bez ztráty jeho jedinečnosti, kvalit a přínosů
- Zkvalitnění svých schopností
- Odhalení svých silných i slabých stránek v zájmu upřednostnění a podpory těch prvních
- Stanovení osobní vize
- Nalezení společné "platformy" skrze ztotožnění se s rozdíly jak mezi mužským a ženským principem, tak mezi jednotlivými ženami a jejich styly
- Naučení se být sama sebou, jiná a přece přijímána

JAK BUDEME PRACOVAT:
- Exkurz do historie ženského "Královského" principu
- Určení ženských vzorů
- Zjišťování profilu ženy jako duše "svých kruhů"
- Test typů prosazování se
- Autoportrét "Královny"
- Pojmenování směru, kterým se ubíráme
- Hravé techniky k detekci způsobů vedení sebe samé (jako předpokladu schopnosti a možnosti vést i jiné, byť by to měly být jen vlastní děti )
- Tvůrčí metody vedoucí k poznání vlastní vnitřní síly, vizí a motivací
- Mírně hravé postupy testování svého talentu naslouchat (naslouchání = síla ženy)

PŘÍNOS KURZU:
Odhalení, posouzení, odhad, identifikace:
• osobního stylu podle příslušnosti k jednotlivým živlovým typům
• osobnostního potenciálu a osobnostních charakteristik
• silných a slabých stránek
• individuálních motivací
• vybavenosti ke zvládání různých situací
• osobního tempa
• odolnosti vůči stresu v zátěžových situacích
• úrovně kreativity
• osobní integrity
• schopnosti přijímat a prosazovat změny
• komunikačních daností

Určitě jste si všimli, že když chceme rozlišit ženu v nějakém povolání i v jiných oblastech života od mužů, přidáváme k názvu koncovku KA. Asi bude zajímavé k tomu něco podotknout , což snad dokáže některým ženám alespoň mírně zvednout sebevědomí:
KA byl významný pojem ve starověkém Egyptě. Vyjadřoval pojetí života, smrti, božstvo i lidství. V pozdních obdobích byl dokonce spojován s osudem a představoval také životní sílu, která odlišovala mrtvého od živého. Původně představoval i Boha stvořitele, překládal se však úplně přesně - a snad i jednoduše - jako "duše". A není-li žena jakousi duší rodiny, kolektivu, firmy, případně by jí nemohla být, kdyby by jí to bylo umožněno, nebo by to umožnila sama sobě? A proč by se nemohla stát také "Bohyní stvořitelkou" stejně, jak se tím "bohem" cítí být její mužské protějšky? A když jí dáme dostatečný prostor, tak i životní silou rodu, rodiny, skupiny, týmu, kolektivu, společnosti, svých "kruhů"?

Lektorka a autorka metody: JUDITA PESCHLOVÁ
Místo konání: Praha 
Termín konání : 5.-6.4.2014
Cena : 1970. -
Kontakt: judita.peschlova @ gmail.com

www.juvita.cz

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: