Alesteir Crowley a Thoth Tarot

Jednou z nejznámějších, nejproslulejších, nejzatracovanějších či naopak nejzbožňovanějších a neuznávanějších osobností, jenž jsou spojeny se světem Tarotu, je Aleister Crowley. Jedni ho vynášejí do nebes svými chválami, druhým už jeho pouhá památka nahání strach, třetí ho postavili na piedestal „černé magie“.

Na úvod stručného shrnutí údajů o něm, bychom mohli uvést citát Marie Louise von France, dlouholeté spolupracovnice C.G. Junga, jenž dosti dobře vystihuje charakterové zvláštnosti (a současně jejich příčinu) Aleistera Crowleyho:

„Jestli trpí muž mateřským komplexem, identifikuje se přímo s božským dítětem. Považuje se sebe sama za okřídleného Boha, přičemž obchází a vyhýbá se všem nevyhnutelným životním úkolům: zaujetí pevného stanoviska v rámci reality, vydělávání si na živobytí vlastníma rukama, pravidelné práci apod.“

Aleister Crowley, „enfant terrible“ okultní scény dvacátého století se v průběhu svého života manifestoval tolika různými, polarizovanými projevy, že ještě i v současnosti je někdy těžké si představit, že jde o jednu a tutéž osobu. Někteří v něm viděli nejenom mága, ale především zvěstovatele a zakladatele religie Thelema, religie Nového věku. A někteří ho do dnešních dnů tvrdošíjně považují za nejčernějšího z černých mágů. Crowley sám se vyhlašoval spíše za to první, nevyloučil však – nepravděpodobněji na základě svého přehnaného velikášství, a nikoli pro skutečnou podstatu věci – ani ostatní možnosti. Za svého pobytu v Tunisu si zapsal do své ho deníku: „Snad jsem černým mágem, jestli však ano, tak teda pořádně velkým!“

Na pozadí poměrů, ve kterých vyrůstal od ranního dětství a za podmínky, že se důkladně obeznámíme se všemi okolnostmi jeho růstu jako člověka, není až tak těžké pochopit jeho nenávist ke křesťanství, jeho silný a současně zklamání přinášející vztah k matce a jeho neudržitelnou touhu po svobodě. (Kupříkladu už v období, když byl Aleister zcela malým dítětem jej matka porovnávala s netvorem 666 z Apokalypsy. Pokud vezmeme v úvahu extrémně přísné fyzické tresty, které používala v průběhu jeho výchovy, mohli bychom pouze vytušit, co byl následek a co příčina…)

Málokdo z těch, kdož jsou jediným mávnutím ruky schopni Crowleyho odsoudit a vyhlásit za skutečně všelico možné, je však obeznámen s tím, že byl kromě jiného také:

-  básníkem, jehož díla jsou zahrnována do významných antologií

-  známým himalájským horolezcem

-  obávaným šachovým mistrem, schopným hrát naslepo i simultánně

-  vynikajícím malířem

-  mistrem jógy

-  horlivým zastáncem Nitzcheho

-  člověkem závislým na heroinu, jenž se nejpřísnější sebedisciplínou sám vyléčil z této závislosti

-  úspěšným spisovatelem

-  velkým znalcem esoterních tradic

-  neodolatelným svůdcem

-  důkladným znalcem lidí

-  vysoce vzdělaným a duševně bohatým člověkem, který však chtěl jenom jedno jediné: všechno!

-  a… egocentrikem bez hranic, avšak velmi originálním a plodním…

...a ještě rovněž:

-   předčasně zralým dítětem, kterého zvyklosti a způsob chování již v jeho 13-ti letech možné popsat třemi „ďábelskými králi“ (evil kings): „smo-king“, drin-king a fuc-king“ (kouření, pití a sprosťárny)

- pornografem, jenž se vyžíval v tom, že v knize žalmů schovával tzv. nemravní obrázky a texty

-  nekompromisním nepřítelem křesťanské církve, který ji z duše nenáviděl

-  paranoikem, pro nějž byla póza vždy důležitější, než obsah

-  cynikem s ostrým a nesnesitelným jazykem

-  bankrotářem

-  neskrupulózním zneuživatelem žen, jenž sám sebe nazýval „nezuřivějším ze všech feministů“

-  bisexuálním masochistou

-  reinkarnací Lao Tse, Caliostra a Elipase Leviho

-  oblíbeným objektem skandalizujících plátků...

Sám Aleister Crowley považoval své narození za „znovunapravení“ objevení Ameriky. S obludou 666 z Apokalypsy, s ďábelskou podobou a obdobou svatého Guru, se nakonec po tvrdé drezůře své matky ztotožňoval po celý svůj život.

Narodil se 12. října 1875 (součet čísel jeho narození je 7, což v tarotové numerologii odpovídá kartě Vůz. Tato karta je – nebudu tady posuzovat tuto teorii, ale pro zajímavost ji přece jenom uvádím – některými odborníky považována za ztělesnění Satanova pádu přes Zemi do podsvětí, do pekel. Psychické tarotové číslo odpovídá Viselci, jenž zajímá někdy zásadně odlišná stanoviska, než všichni ostatní: jen aby se od nich odlišil…) v anglickém hrabství Warwickshire, v hrabství, kde se – podle Crowleyho – narodili dva nejslavnější poeti Anglie. Známé je jeho prohlášení: „Nesmíme přece zapomínat na Shakespeara!“ Přirozeně za toho druhého se považoval on sám.

Z důležitějších faktů, které již v dětství ovlivnili osobnost A. Crowleyho na celý jeho zbývající život, a které nám mohou pomoci pochopit jeho jednání, vyjmenuji alespoň tři:

1. Narodil se v rodině, která náležela k „Plymutským bratřím“, k větvi kvakerské sekty, která ponímala Bibli velmi přísně a úzkoprse. Takže například opakování modlitby „Otče náš“ považovali její příslušníci za nepřijatelné, odsouzení hodné a za projev pohanství stejně, jako vánoční svátky. Jejich označení pochází ještě ze 17. století, když se členové sekty v průběhu původních náboženských obřadů – později potlačených a zakázaných – natřásali, případně třásli v transovním tanci. Jméno sekty doslova znamená „třasláci“, „třasavci“, někdo, kdo má třasavku. Kvakeři jsou protestantská sekta, založená v průběhu anglické buržoazní revoluce kolem roku 1650 G. Foxem. Měla buržoazní ráz a pasivní charakter. Po roce 1660 v době persekucí se sekta přestěhovala do Spojených států. Její členové neuznávají autoritu státu, odmítají přísahu a vojenskou službu, vystupují však proti všem projevům rasizmu, sociálního útlaku a jsou aktivní v mírovém hnutí. Označení kvaker je však pouze přezdívkou, sami sebe označují názvem Society of Friends (Společenství přátel).

2. Měl velice problematický vztah k matce (který vycházel z problematického vztahu jeho matky k němu), jenž se ještě zhoršil a vyostřil po úmrtí otce v roce 1887. Přestavovala pro něj bezpohlavní bytost viktoriánského období, která učila své děti v duchu: „Ženy vlastně ani nemají nohy (tedy spodní část těla)…“. Současně ji Aleister považoval za ztělesnění lidské hlouposti.

3. Ve věku 12-ti let ho matka poslala do internátní školy zmíněné kvakerské sekty. Po obvinění ze strany spolužáka byl za trest odsouzen učiteli na izolaci delšího trvání. Tento trest se záhy změnil na umístění v samotce, které bylo přerušeno nervovým zhroucením po pouhém semestru a půl…

Časté a také velké výčitky byly Crowleymu předhazovány proto, že si vždy uměl vybrat ty „správné“ známosti. Téměř všichni, kdož se nechali okouzlit a přitáhnout jeho fascinující osobností zaplatili za tuto zkušenost trpkým zklamáním anebo smutkem. I kdyby tato výčitka byla jakkoliv pravda, neopravňuje nikoho k tomu, aby jej obvinil z černé magie. On sám však nařčení z černé magie později přijal a jako magus se hrdě nazýval „To Mega Therion“ (velké zvíře), anebo Mistr Therion.

První (známé) náčrty, obrazy Thoth Tarotu malované Lady Frieda Harris byli otištěny v Knize Tothově (Krátký esej o Tarotě Egypťanů) – kterou napsal Aleister Crowley – pouze jako ilustrace k textu. Kniha vyšla v omezeném nákladu 200 kusů s datací 21. března roku 1944. Až do roku 1969, kdy se Samuel Weiser rozhodl k její reedici, nebyla tedy přístupná široké veřejnosti. Ilustrace ke knize byly ofotografovány a taktéž v omezeném množství (250 sad) vydány v nevybarveném provedení (modrý inkoust avers, červený inkoust revers). Tato sada je známá rovněž pod označením Sangread One-Color Tarot. Tisk zrealizovala Simpson Printing Company dnes Harp Printing Company) v Dallasu, Texas. Většina těchto setů byla darována přátelům anebo jako pozornost vydavatele.

Crowley sám nikdy nespatřil barevnou verzi tarotových karet Lady Friedy Harris. Neměl dostatek finančních prostředků, aby umělkyni, vynikající egyptoložce a velmi čisté duši (jenž jediná nepodlehla otrocké poddajnosti vůči Crowleymu, ale navzdory tomu zůstala doslovně do posledního dechu nejlepším přítelem této kontroverzní osobnosti) vyplatil honorář (nedostala od něj ve skutečnosti ani haléř). V roce 1969 byla sice otištěna jiná edice méně kvalitně provedených karet Thoth Tarotu, avšak až v roce 1977 vyšla – třicet let po smrti Alestera Crowleyho – za podpory Geralda Yorka a Stephena Skinnera ve vydavatelství U.S.Games Systems nová, plně kolorovaná sada Thoth Tarotu.

Dědicové Lady Friedy Harris převedli všechna autorská práva Thoth Tarotu (obecně – alespoň v Čechách a na Slovensku – známého pod jménem Crowley Tarot) na Warburg Institut v Londýně. Z hlediska uměleckého provedení jsou tyto karty osobním symbolickým vyjádřením ideového záměru Aleistera Crowleyho.

JUDITA PESCHLOVÁ, judita.peschlova@gmail.com, Výklady, poradenství, osobní, telefonické i skype konzultace, podpora v osobním, profesním, partnerském životě... Kurzy Tarotu, Andělského Tarotu, tarotové numerologie, Symbolonu...  www.angelcity.cz

Podívejte se také na zajímavé údaje o Aleisterovi Crowleym na wikipedii:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley

 

Kontaktujte nás