Den archanděla Michaela - DAR

 

DEN ARCHANDĚLA MICHAELA

Čištění karmy s archandělem Michaelem, Zadkielem, Nanebevzatým mistrem St Germain a s anděly fialového plamene

Volba je ve vašich rukou!

Proč nežít svobodně už teď a tady?

Zbavte se starých omezení a nežádoucích vzorců a začněte vytvářet a manifestovat život přesně takový, jaký chcete a po jakém toužíte.

                                                
Čištění duší od karmické zátěže je starobylý a velice silný, intenzivní proces, který vám pomůže nastolit v životě více harmonie, pohody, štěstí, zdraví a také hojnosti kýženého druhu. Každý člověk má fyzické, emocionální, mentální, duchovní a další, třeba dnes již také světelné tělo. Čakry, meridiány a jiné energetické dráhy či body tvoří společně se jmenovanými hmotnými i nehmotnými těly chrám duše. Duše se může projevovat skrze všechna tyto těla.
Duchovní tělo kromě jiného obsahuje i kompletní záznam o životě individuální duše. Jsou do něho vepsané všechny zkušenosti, vzpomínky, přesvědčení a myšlenky z průběhu celého našeho života. Podvědomí je „sídlem“ našich vzpomínek, víry a přesvědčení, kontroluje fyzické tělo a funguje podobně jako program v počítači.
V průběhu čištění karmy a duše se odstraňuje všechny nerovnováha a obnovuje harmonie a vyváženost v našich životech.
Karmu (zákon akce a reakce) je možné transformovat a čistit speciálními technikami očisty duše za pomoci andělů fialového paprsku, Nanebevzatých mistrů, archandělů a strážců (potažmo pánů) karmy.

Obsah semináře:
 

-          Krátké povídaní o rozdílech mezi anděly, Nanebevzatými mistry a duchovními průvodci

-          Vojevůdce andělských šiků a pán karmy archanděl Michael

-           Mistr St Germain a fialový plamen

-          Čištění karmy fialovým plamenem za pomoci andělů, Nanebevzatých mistrů, archandělů…

-          Světelný channeling s Nanebevzatým mistrem  St Germain

-          Odstraňovaní a čištění negativních emocí s archandělem Michaelem

-          Uvolňování energie meridiánů
 

Program semináře je vhodný pro:
 

-          začátečníky i ty, kteří se již zúčastnili buďto mých kurzů nebo jakýchkoli jiných podobnou tematikou

-          pokročilejší účastníky dalších kurzů a seminářů s různými metodami a technikami osobního rozvoje

-          kolegy pracující s rozličnými alternativními postupy (léčitelé, terapeuti, lektoři osobního rozvoje atd.)

-          osoby s potížemi, u nichž se předpokládá nebo by mohlo předpokládat, že jsou zapříčiněné komickými důvody.

Co můžete účastí na kurzu získat:
 

-          uvolnění karmických vazeb

-          osvobození se od následků komických vzorců

-          víc životní energie

-          větší klid, pohodu, pocit radosti a štěstí

-          vnitřní smíření a mír

-          transformaci negativních emocí, myšlenek, přesvědčení a mentálních pochodů

-          víc svobody

-          lepší vztahy atd.

 

Lektor:                                 Judita Peschlová

Termín:                                23.2.2013

Místo konání:                    Svitavy

Cena semináře:               990.- kč

Kontakt:                              judita.andele@gmail.com