VÝPRAVA ZA ODLESKOM ZLATÉHO RÚNA A PRECHOD ZLATOU BRÁNOU: MÝTICKÉ MESTO NA CESTE ZA MÝTMI NAŠICH ŽIVOTOV A ZA BOHYŇOU 

(a za mýtickými i rozprávkovými archetypmi, symbolmi,  ženami “pozemskými“ i „božskými“ - či zbožštenými- , za  nadpozemskými bytosťami... lež i za morom, slncom, Zlatými skalami  a Zlatým rúnom...“

Ako súvisí pobyt na jadranskej Istrii s Bohyňou a ostatnými vyššie vymenovanými atribútmi? Dozviete sa, ak dočítate...

Istrijská Pula (Istria je pôvodný grécky názov rieky Dunaj – meno zasa odvodené od bohyne Danu -, o ktorej sa starí Gréci klasického obdobia domnievali, že má dve ústia: jedno do Čierneho a jedno do Jadranského mora) odvodzuje svoje meno od gréckeho Polai  (skrátená verzia z „mesta utečencov“). Tými utečencami boli slávni a hrdinskí Argonauti (plavci na lodi Argó, čo znamená rýchla, staval ju majster toho istého mena), vedení Iásonom. Už v tejto fáze prichádzajú k slovu Bohyne, a to nie tak ledajaké! Na stavbu tohto legendárneho plavidla dozerali bohyne Héra a Athéna, mimo mnohého iného aj patrónky remeselníkov a umelcov.

Nie je asi náhoda, že okrem Zlatej brány, ktorou prejsť za vhodného rituálneho nastavenia môže znamenať dostať sa za hranice času do zlatých čias Bohyne, sa nachádza Herkulova brána. Herkules bol totiž jedným z mnohých slávnych hrdinov, ktorí sa podujali nasledovať svojou účasťou na výprave za Zlatým rúnom Iásona, hájaceho svoj zákonný nárok na trón v Iólku. Výpočet ostatných udatných členov posádky by bol dlhý, spomeňme okrem dvoch veštcov, niekoľkých kráľov a synov boha západného vetra aspoň budúceho boha lekárstva Asklépia, dvojčatá Kastora a Polydeuka, Orfea, Tézea...     

Báj o Argonautoch je dlhá a príbeh spletitý. V skratke: plavili sa na základe úkladnej požiadavky neoprávneného kráľa z Iólku Pélia do Kolchidy za bájnym Zlatým rúnom, prekonávajúc ako na ceste za rúnom, tak pri plavbe späť nespočetné nebezpečenstvá a úklady.   Oboplávali ostrov Lémnos, spojený s uctievaním bohyne Afrodity, potom pobrežie Mýsie známe epizódou s vodnou vílou a Heraklovým priateľom Hylásom. Do deja následne vstupuje bohyňa Iris, zachraňujúca pred hnevom bohov okrídlených súrodencov Kalaísa a Zétésa. Cez Symplegády (Bospor) im pomohla preplávať Afrodita a vták tejto bohyni zasvätený, biela holubica. Po strate veštca Idmóna a kormidelníka Tífysa v zemi kráľa Lykosa vstúpila do diania opäť bohyňa Héra a dodala odvahu Ankaiovi, ktorý sa stal novým kormidelníkom. Bohyňa Persefona dovolila duši Héraklovho druha  Sthenela z bojov s Amazonkami, aby sa s nimi mohol stretnúť. Po ďalších a ďalších peripetiách sa nakoniec zmocnili zlatého rúna. Opäť však za veľmi účinnej pomoci ženy, Médey, dcéry kráľa Aiétésa, ktorý zlaté rúno vlastnil. Ten ich začal prenasledovať.  K rozhodujúcemu stretnutiu medzi jeho vojskami a hrdinskými Argonaoutmi došlo práve - kde inde - pri dnešnej Pule, v ktorej sa niektorí z nich nakoniec aj usadili. Už zmienené bohyne Héra a Iris ešte niekoľkokrát pomohli Argonautom pri plavbe späť. Zasiahla aj bohyňa Thétis a jej morské víly, opätovne tiež bohyňa lásky Afrodita...

Kto by bol povedal, že s mýtom na prvé počutie (či skôr prečítanie) zviazaným skôr s mužskými hrdinami, mužskou hrdinnou výpravou a osudom jej mužských účastníkov, bude spojených toľko Bohýň, zapletený až natoľko ženský princíp? V tomto prípade (ako ostatne ako v mnohých ďalších) platí pozitívne myslené: „Cherche la femme“ (keď už pre nič iné, tak preto, lebo dnes si mnohí z nás pamätajú skôr Médeu, zvanú čarodejkou, ako Iásona, či nie?)

Ak túžite viac preniknúť do tajomstiev Bohýň, mýtov, bájí, archetypov ženského princípu a mužského hrdinstva, zapojte sa s nami do ich príbehov a spoznajte s nami miesta na pobreží mora, ktoré vo vás už samé o sebe vyvolajú prastaré spomienky na prastaré časy harmónie medzi ženským a mužským pólom...

Výprava  za ženskou i mužskou stránkou Zlatého rúna a prechodom cez Zlatú bránu Zlatých čias:

6.-15.6.2014, apartmány Horizont (kam inam, ako za horizont bežného vnímania) v Pule, Chorvátsko

Kontakt: judita.peschlova@gmail.com

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: