VNÚTORNÁ ŽENA A VNÚTORNÝ MUŽ - OTVORENIE SA PRAVEJ LÁSKE (A NAJMÄ SEBALÁSKE) - LIEČIVÝ A TRANSFORMAČNÝ PROCES

 
HARMONIZÁCIA VNÚTORNÝCH PROTIPÓLOV PRE DOSIAHNUTIE VNÚTORNÉHO ŠŤASTIA, LÁSKY A SPOKOJNOSTI
Špeciálny celodenný workshop s hlbokým prínosom pre ženy a mužov v bezpečnom priestore, v harmonicky prepojenom kruhu, v ktorom si môžu vyskúšať, aké to je, keď si dovolia prijať svoju vlastnú a sebe vlastnú silu, vyjadriť ju a ešte si to užiť! Techniky uzdravenia vzťahu k sebe, svojich partnerských aj iných vzťahov, hlbšieho porozumenia sebe i realite svojho života a jej prijatia, obnovenie svoje sily... Osvojenie si zručnosti byť vnútorne zharmonizovaná/ý pre šťastný a naplnený ideálny vzťah...

Témy workshopu:

- Vyriešenie problémov vo vzťahoch akéhokoľvek druhu

- Kultivácia schopnosti nájsť "toho pravého" alebo "tú pravú"

- Zvýšenie spokojnosti samých so sebou

- Hľadanie svojje vlastnej cesty a toho, čo nás skutočne baví a bude pre nás aj prínosom

- Voľné plynutie životnej energie

- Nájdenie radosti, šťastia a vnútornej slobody v sebe samých a ako ju prepojiť s radosťou toho druhého (alebo tých druhých)

- Liečenie tela, duše, srdca i ducha aktiváciou vzájomného vzťahu vnútornej ženy a vnútorného muža, vzťahu samých k sebe i vzťahu k svojmu okoliu

- Cesta do vnútra a stávanie sa ucelenou ľudskou bytosťou

- Vnútorná žena a vnútorný muž vo vzájomnej symbióze

- Nachádzanie lásky v sebe (najmä k sebe), aby sme ju mohli vyjadriť a potom ňou obdarovať aj tých druhých

- Zrkadlenie novo nájdenej vnútornej celistvosti v novo postulovaných vzťahoch so sebou aj ostatnými

Techniky workshopu:

- Zoznámenie sa s ženskou a mužskou energiou vo svojom vnútornom priestore v prítomnom okamihu

- Objavovanie a poznávanie svojej vnútornej ženskej i mužskej stránky a ich potrieb

- Hľadanie súladu vo svojom vnútri

- Zistenie pomeru vnútornej ženy a vnútorného muža v každom účastníkovi

- Aktivácia vnútornej ženy a nadviazanie kontaktu s ňou

- Aktivácia vnútorného muža a nadviazanie kontaktu s ním

- Harmonizácia zdravého pomeru vnútornej ženy a vnútorného muža

- Vyrovnanie všetkých vnútorných polarít

- Prebudenie skrytej energie vnútornej ženy a vnútorného muža vo vzájomnej synergii

- Špeciálne zážitkové cvičenia (i fyzické), dychové cvičenia, konštelácie, vnútorné konštelácie, vizualizácie, imaginácie, párové rozhovory, meditácie a iné...

Miesto a termín konania:

Bratislava, 11.7.2015, 10 - 17 hod.

Praha, 18.7.2015, 10 - 17 hod.

Workshop povedie: Judita Peschlová, skúsená lektorka a psychoterapeutka s viac ako 20-ročnou praxou

Cena: 955 čk / 35 eur

Kontakt a prihlášky: judita.peschlova@gmail.com

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: