ŽENY BOHYNĚ A JEJICH STRÁŽNÍ ANDĚLÉ PODLE HOROSKOPU (HVĚZDNÝCH ZNAMENÍ)

JUDITA KATONA PESCHLOVÁ

Když dítě „šťastnou náhodou “ přežije bez újmy a bez jakýchkoli škrábanců nějakou nehodu, všem se uleví a mnozí řeknou: „To dítě má ale výtečného anděla strážného!“. Toho však máme i my ženy, nejenom matky, každá z nás. Kromě našich osobních andělů strážných mají všechna znamení zodiaku svého vlastního anděla strážného, který může posílit „ve službě“ naše individuální anděly strážné.

Bohyně v znamení Skopce

Beranky jsou impulzivní osobnosti, které mají vždy spoustu vynikajících nápadů, avšak jejich vnitřní nejistota často způsobí, že ne vždy se je podaří zrealizovat. Z některých situací dovedou udělat hezké drama. Beraní Bohyně nemají příliš trpělivosti pro detail. Snadno se rozčílí, co souvisí s vládnoucí planetou Skopců, Marsem. To je jeden z důvodů, proč ženám narozeným v znamení Berana (Skopce) stojí po boku Camael, strážný anděl tohoto znamení. Dodává Berankám víc sebedůvěry a sebejistoty. Jelikož je zároveň andělem planety Mars, dokáže udržet na uzdě martovské nálady svých hvězdných svěřenkyň.

Bohyně v znamení Býka

Býčí Bohyně milují hezké věci a někdy doslova luxus. Nerady ztrácí kontrolu nad finanční stránkou svého života, dalo by se říct, že je jedním z nejmaterialističtějších znamení vůbec. Peníze pro ně představují prostředek na zajištění stability a hmotného „bezpečí“. Bohužel, kvůli své slabosti pro vše pěkné a komfortní tuto kontrolu občas ztrácejí. Pak mohou být podrážděné, brání-li jim někdo v splnění jejich přání a tužeb. Nicméně, anděl Hagiel, vládce planety Venuše, naviguje Býčice k typické spolehlivosti a praktičnosti, která jim pomůže tento typ „slabosti“ překonat.

Bohyně v znamení Blíženců

V Blíženkyních sídlí často rozporuplné osobnosti. Mohou být velice chytré a nadané, žízní po poznání a jsou nekonečně zvědavé - to pod vlivem Merkuru – také však rozptýlené a s potížemi s koncentrací na jedinou věc. Někdy jsou hotovými sběračkami informací, které nerady sdílejí s dalšími lidmi, naopak, drží si je pouze pro sebe. Archanděl Rafael je pro Blíženecké Bohyně úžasným andělem strážným, neboť je odpovědný za přizpůsobivost a citlivost žen k sociálnímu prostoru a potřebám ostatních. Pomáhá jim překlenout propast způsobenou dvojí osobnost.

Bohyně v znamení Raka

Pro Račice jsou velmi důležité mezilidské vztahy. Zároveň se mohou někdy zdát pasivní, když však jde o přátele a rodinu, pod povrchem k nim mají velice hluboký vztah a považují je za základní prvek svého soukromého života. Nicméně, mohou právě své blízké odradit nořením se do svých vlastních emocí, které zastíní všechno ostatní. Šanci na vytvoření emocionální rovnováhy na všech frontách jim dává jejich anděl strážný, archanděl Gabriel, anděl soucitu a citlivosti.

Bohyně v znamení Lva

Lvice jsou talentované organizátorky, a to zejména v oblastech, v nichž mohou získat uznání a ocenění, jelikož jsou rády středobodem pozornosti. Pokud však stále posilují tento druh soutěživého ducha, táhne je to v osobním rozvoji zpět, neboť jsou schopny udělat všechno pro to, aby byly vítězkami. Tím však odrazují ostatní. V skutečnosti nezamýšlejí jiné lidi převálcovat ve vlastním zájmu, protože jsou ve své podstatě laskavé a velkorysé, bohužel jejich konkurenční duch někdy překryje jejich dobré stránky a zamlží jasný pohled na svět kolem sebe. Anděl komunikace a „vyššího poznání“ archanděl Michael, jako strážný anděl Lvích Bohyň pomáhá svým chráněnkám najít správnou cestu, dává jim inspiraci a podporuje je v sebepoznání.

Bohyně v znamení Panny

Pilné a pozorné Panny věnují velkou pozornost podrobnostem a detailům. Rády zvažují všechny dostupné možnosti, než na něco kývnou. Proto je ostatní považují za seriózní, vážné a spolehlivé povahy. Občas vystupují jako docela plaché a skromné, ustupující do pozadí, aby se vyhnuly řadě věcí pro ně nepříjemných. Cítí-li se nejisté, mohou se tak skutečně chovat. Archanděl Uriel, jejich anděl strážný, v jehož rukou jsou v absolutním bezpečí, jim v případě potřeby vždy vnukne jednodušší způsob uvažování a méně malicherné myšlenky. Zažene jejich případnou nejistotu a pocity méněcennosti a zajistí jim pocit bezpečí.

Bohyně ve znamení Vah

Váhy nemusí být vůbec váhavé, nýbrž se vždy snaží vážit všech věcí, protože si myslí, že je to klíč k harmonii těla, duše a ducha. Jsou rozenými diplomatkami, velice opatrné a logicky uvažující.  Jsou krásným ztělesněním sofistikovanosti. Dovedou leckoho okouzlit. Snaží se s každým vyjít, ale právě tento fakt může způsobit pravý opak jejich snah: ne vždy se jim podaří zůstat nestrannými. Váhy mívají vynikající cit pro komunikaci, ale ve vypjatých situacích jako by je vlastní jazyk nechávat na holičkách. Archanděl Ariel, jejich anděl strážný, jim však ukáže směr, kterým když se vydají, získají zpět svůj hlas.

Bohyně ve znamení Štíra

Výkonné a intenzivní osobnosti, které se pevně drží toho, co jim dle jejich mínění patří, to jsou Štírky. Nejsou ochotny vzdát se ničeho bez boje. Pokud však ztratí zájem, okázale ignorují předmětnou osobu, životní situaci, plán nebo věc. Štírky jsou loajální a mají vyhraněný smysl pro odpovědnost vůči druhým. Může se však u nich objevit žárlivost a přivlastňovací črty, někdy vedoucí až k mírnější či výraznější forma posedlosti hraničící v extrémních případech až se sebedestrukčními či destruktivní sklony. Jejich anděl strážný archanděl Azrael však doved tlumit jejich impulzivnost a silné emoční pochody.

Bohyně ve znamení Střelce

Střelkyně žijí neustále mezi realitou a duchovním světem, jejich silná intuice má mezi ostatními znameními zvěrokruhu malou konkurenci. Tyto dámy s kreativním duchem a skvělými nápady se rády o ně podělí s ostatními. Dělají to však pouze za předpokladu, že k tomu nejsou nikým a ničím nuceny a vychází to z jejich vlastní vůle. Jsou velkorysé a nadšené, avšak jejich horlivost může občas přerůst v nerozvážnost. Archandělský strážce Střelkyň Zadkiel, vládce planety Jupiter, který je odpovědný za celý Zodiak všeobecně, vrací Střelkyním ztracený optimizmus a podporuje jejich dobrodružnou povahu.

Bohyně ve znamení Kozoroha

Pro Kozorožky je důležité, aby byly přijímány ze strany co největšího okruhu lidí. Usilovně se snaží dosáhnout svých cílů a zaujmout tu „správnou pozici“ a místo ve svém vlastním menším či větším světě. Neleknou se ani tvrdé manuální práce či případných překážek. Pokud se pro něco rozhodnou, nic je nezastaví, jdou za tím zcela neohroženě přes vodu a oheň, řeky, hory, propasti a sluje, které byly předtím rozhodnuto něco, co zabírá plánu přes požární vody, ale dělat. Dokončí to za každou cenu. Síla jejich vůle je obdivuhodná. Nikdy neztrácejí svůj čas ani prostředky a nemarní je na zbytečnosti. Má v tom prsty také jejich zodiakální anděl strážný, archanděl Asariel, patron planety Neptun. Je současně andělem odpovědnosti, v níž Kozorožky podporuje. Navrací je do lůna rodiny a kruhu přátel a učí je, že i to jsou podstatné prvky života, kterým je nutno dát plnohodnotné místo.

Bohyně ve znamení Vodnáře

Nezávislé, humanitárně a sociálně založené Vodnářky by nejraději vzali na svá ramena osud celého lidstva. Nezřídka se však zapojí do bezvýznamných aktivit a zapletou do řešení malicherných problémů, které brzdí jejich připravenosti k jiné, bohumilejší a pozitivnější akci. Vodnářky jsou otevřené a soucitné, navzdory tomu se dostávají někdy do konfliktů, které vznikají kvůli jejich vyhraněnému pohledu na svět a sklonům až k nemilosrdné upřímnosti. Nad ženami narozenými ve znamení Vodnáře bdí hned dva andělé strážní. Prvním je anděl idealizmu a osvícení, také však štěstí, hojnosti a úspěchu Barakiel a druhým archanděl lásky, soudržnosti a snášenlivosti Chamuel.

Bohyně ve znamení Ryb

Instinkt Ryb a jejich pocity je doslova určují, ačkoli potlačují logiku a logické jednání. Dělají pouze a bez výhrad jenom to, co jim napovídá jejich citlivé srdce. Jsou velice náchylné k idealismu a jeho projevům. Mívají sklony k romantismu a k nošení růžových brýlí. Pro lásku a projevy náklonnosti jsou dokonce schopny se obětovat anebo v jiných případech ustoupit do úzadí. Jejich velkorysá a soucitná povaha může sklouznout do přecitlivělosti, v krajním případě až podrážděnosti. Rybí andělé strážní Devecia a Anthriel dávají svým chráněnkyním rovnováhu, klid a vnitřní mír. Pomáhají jim udržet své emoce na uzdě, aby se jimi nenechaly příliš unést, rovněž však najít samy sebe na cestě duchovního vývoje.

JUDITA KATONA PESCHLOVÁ

www.andelcity.cz, www.juvita.cz