Anjelská aromaterapia: unikátny a špeciálny kurz

Návod na liečenie a transformáciu symfóniou anjelských vôní a zlatým anjelským odleskom esenciálnych a rastlinných olejov a tiež vykurovacích zmesí. Ako ich užívať v súlade s anjelskými energiami pre každú oblasť života - nielen pre liečenie a krásu - vrátane anjelských rituálov a obradov s vonnými zmesami, olejčekmi, rastlinami a vykurovacími zmesami pre rôzne príležitosti, životné udalosti, situácie, prechodové obdobia, energetické prelomy v priebehu roka , dokonalú anjelskú harmóniu v sebe i okolo seba atď.

V prítomnosti anjelov cítime zvláštnu, veľmi príjemnú, žiadnej inej vôni nepodobnú vôňu. Je to jeden zo spôsobov, akým nám môžu dávať na vedomie, že sú s nami alebo s niekým iným – práve teraz a tu. Samotní anjeli milujú vône a sú nimi priťahovaní. Platí však aj opak: my sami môžeme privolávať anjelskú pomoc a dokonca pracovať s ich vibráciami prostredníctvom vibrácie vôní esenciálnych olejov pochádzajúcich z prírodných zdrojov, absolvovať anjelské rituály v oblaku pôvabných, jemných, niekedy však aj príjemne prenikavých vôní olejov, rastlín, vykurovacích zmesí. 

Vedeli ste napríklad, že jednou z vonných zmesí archanjela Michaela je kombinácia olejčekov z ružového dreva, myrhy a grapefruitu? A ešte štvrtého prvku, ktorý si nechám predbežne pre seba. Samozrejme, je nutné vedieť, v akom pomere treba namiešať takýto voňavý prostriedok na zabezpečenie absolútnej ochrany na fyzickej, mentálnej, emocionálnej i duchovnej rovine, na zbavenie sa strachu, získanie odvahy a schopnosti čeliť akýmkoľvek prekážkam, na otvorenie sa pravde o tom, kým a čím skutočne sme. Energia archanjela Michaela prepojená s vibráciou olejčeka z ružového dreva otvára čakru hrdla a umožňuje tak vyslovovať svoju vlastnú pravdu, vyjadriť svoje potreby, kráčať svojou cestou s gurážou a v plnej sile. Poskytuje nám veľmi účinný anjelský plášť ochrany. Archanjel Michael je pánom karmy, a ak spojíme jeho anjelskú ohromnú moc so silou myrhy zbavovať nás hlbokých zranení a traumatických skúseností z minulých životov, dostaneme sa ku koreňom svojich súčasných problémov a svoje rany navždy zahojiť. Zosúladením účinnosti zásahu archanjela Michaela s intenzitou vibrácií grapefruitového olejčeka obnovíme svoje vlastné sily i vitalitu svojho vyčerpaného ducha, očistíme svoje telo i myseľ a ešte viac podporíme svoje komunikačné schopnosti cez aktiváciu čakry hrdla. Vôňa grapefruitu podporená vyžarovaním archanjela Michaela odstraňuje bloky a prekážky. Farba grapefruitu pripomína auru a svetlo archanjela Michaela, jeho tvar slnko, ktorého je Michael archanjelom. Ak sa chcete dozvedieť viac, som tu pre vás na kurz anjelskej aromaterapie nielen ja, ale aj anjeli a iné bytosti svetla. 

Lektorka: Judita Peschlová

Termín: 18.4.2015, 10.00 - 18.00 hod.

Miesto konania: Bratislava 

Cena: 39,90 eur

Kontakt: judita.andele@gmail.com

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: