ATU - Archetypálna Tarotová Univerzita

JEDINEČNÝ PROJEKT! ARCHETYPÁLNA UNIVERZITA TAROTU S PRVKAMI, AKÉ STE DOTERAZ NEPOZNALI! ÚPLNE PRE KAŽDÉHO! 

NIET NIKOHO, KTO BY SA NEMOHOL ARCHETYPÁLNY TAROT NAUČIŤ, RESPEKTÍVE SI SPOMENÚŤ NA TO, ČO UŽ VIE...

ZAČÍNAME 10.-11.1.2015 !!! 

ODHALENIE TAJOMSTIEV ARCHETYPOV, SYMBOLOV, MÝTOV, LEGIEND, PRÍBEHOV, SKRYTÝCH VÝZNAMOV MYSTICKÉHO NÁSTROJA SLÚŽIACEHO KAŽDÉMU ČLOVEKU, ktorý túži nahliadnuť za závoj a uvidieť zázrak každodennej mystiky i nadpozemského poznania.


Miesto konania: Bratislava

Cena za jeden víkend: 69,40.- eur (pri platbe do 30.11.2014 len 59,40 eur!!!)
Kontakt: judita.andele@gmail.com

Prihlášky: do 31.12.2014

Za kolísku tarotových obrazov sa považuje od Atlantídy, Starého Egypta cez Indiu, Čínu a krajiny obývané starými Hebrejmi tiež sám Kozmos. Niektoré hypotézy vyvodzujú z istých vlastností Tarotu jeho vesmírny pôvod. Podľa týchto kozmických teórií nám Tarot z hlbín Universa priniesli, odovzdali - a jeho posolstvo šifrované pre nevidiacich, nevedomých a nezasvätených - obyvatelia inej planéty, alebo medziplanetárnych priestorov. Čo vieme už s väčšou istotou je, že v 14. a 15. storočia sa na šľachtických dvoroch Francúzska, Talianska a Španielska objavujú súpravy zvláštnych obrázkov v rozmeroch, ktoré sa pomestia do menšej plochej krabičky. Veľakrát sú zdobené zlatom, ktoré malo zabrániť ich predčasnému opotrebovaniu a zmazaniu zobrazených výjavov. Hovorí sa, že boli vytvorené ako cyklus predstavujúci beh sveta. Podľa najrozšírenejšieho tvrdenia je Veľká arkána iného pôvodu ako Malá arkána. Tá sa pripisuje cigánskemu etniku, ktoré sa pomerne rýchlo po svojom príchode na východný okraj starého kontinentu rozšírilo - vraj aj so spomínanými kartami - po celej Európe. Kniha pravdy a života s voľnými 78 stranami prechádzala svojím vlastným vývojom, až sa celkom oddelila od hracích kariet a najmä kariet vykladacích, ktoré zostali aj podľa dodnes používaného názvu "Cigánske karty" doménou potulných, kočovných skupín. Hracie karty sa údajne vyvinuli z obrazov Malej arkány a v súčasnosti by sme ich skoro nespoznali. Až takou veľkou "transformáciou " prešli. Povedomé by nám boli niektoré dvorné a číselné karty a snáď ešte tzv. Jolly Joker. Kedysi nebol Tarot žiadnou lacnou záležitosťou. Objednávali si ho predovšetkým bohatí príslušníci vyšších vrstiev a dokonca kráľovských dvorov alebo aj samotní králi. Tlač neexistovala, obrázky v malom, kartovom formáte sa ručne premaľovávali či rozmnožovali. Napriek tomu sa pôvodná symbolika dochovala až do čias francúzskej revolúcie . Tvrdí sa, že v uvedenom historickom období slúžil Tarot svojim zriedkavým majiteľom ako tvorivá, zvedavosť utišujúca a túžbu po poznaní zaháňajúca hra. Najneskôr v 18. storočí sa z hravej pomôcky mocných stáva pravdivý a významný nástroj reflexie a sebareflexie. Začína byť opäť považovaný za úctyhodnú Knihu múdrosti s neviazanými stránkami a s obrázkami namiesto textu. Vzťah k tarotovému médiu sa prudko mení k lepšiemu opäť koncom 19. a začiatkom 20. storočia, kedy vzniká celý rad tarotových súborov. K všeobecnému nárastu záujmu o tarotové karty došlo v poslednej tretine posledného storočia druhého tisícročia. Počet tarotových setov vzrástol na niekoľko stoviek, pričom jeho vnútorná štruktúra a symbolický základ zostali zachované. Z nositeľa závažných aspektov prastarého poznania, z dôležitého artefaktu starovekých mystérií, zo zneváženého prostriedku magických rituálov a z nástroja hravého poznávania sa v priebehu vekov stáva sprievodca ľudí po krivolakých chodníkoch ich životov, pomocník v núdzi, učiteľ vedomostí rozšírených o netušené poznatky. Možnosti jeho aplikácie sú nepreberné, a nástupom tretieho tisícročia budú celkom iste rozšírené. Celý potenciál Tarotu však nemôže snáď byť nikdy vyčerpaný... Judita Peschlová

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: