TAROTOVÁ MAGIE

Slovo magie (a navíc v souvislosti s Tarotem, mnohými nespravedlivě, tendenčně a jednostranně znevažovaným, podceňovaným terapeutickým prostředkem vyhlašovaným za šarlatánskou pomůcku v rukou nezodpovědných „programátorů budoucnosti“) vyvolává v některých lidech asociaci na temné praktiky, černé mše, tajné rituály a zlovolné čarování. Jejich představy v tomto případě nejsou opodstatněné a podložené. Tarotová magie je jemnou, nedirektivní, nemanipulativní a bezpečnou metodou, pomocí které lze tvůrčím způsobem a vlastní imaginací dosáhnout rozvoje sebe sama, kultivovat své schopnosti a zkvalitnit svůj život na všech úrovních.

Základním předpokladem skutečného úspěchu je – v rozporu s výše popsanými přesvědčeními nezasvěcených, nevědomých a neznalých osob – jednání, které nikomu žádným způsobem neubližuje a nemůže mu způsobit ani újmu ani bolest. 

K tarotové magii není zapotřebí žádných zvláštních znalostí či vědomostí, dokonce ani nemusíte být blíže seznámeni s Tarotem jako takovým.  Důležité jsou pouze vaše morální kvality, vaše pozitivní etické principy, úcta k lidem i všemu živému a čisté úmysly.

Pomocí tarotové magie můžete vyřešit své partnerské problémy, potíže v práci, zpracovat stará psychická a emocionální traumata z dětství nebo pozdějších životních období, vést příznivějším směrem své profesní aktivity, podpořit svou kariéru a postup, zaměřit svou pozornost k prospěšnějším podnikatelským aktivitám, zbavit se zdravotních potíží, zvýšit svou přitažlivost a vylepšit svůj zevnějšek, najít svou duchovní cestu a objevit své životní poslání, naučit se lépe a efektivněji rozhodovat, podpořit svou schopnost prorockého snění, zvýšit svou jasnozřivost a v neposlední řadě zbavit se těžkostí s různými záležitostmi každodenního, běžného života (od výběru nejpříhodnější porodnice po nejvhodnější dům na bydlení apod.)…

Pomůcky tarotové magie

U tarotové magie používáme:

1.   Přirozeně především tarotové karty. Vybíráme je podle druhu a zaměření tarotového kouzla. Tarotové karty mají již sami o sobě velkou magickou sílu skrze mystické působení svých archetypů a napojení na enormní síly Kosmického vědomí i kolektivního nevědomí. Tarot nechává „věcem se dít“- je to jedna z jeho nejmagičtějších schopností…

2.   Tvořivou aktivní imaginaci a vizualizaci, která je jednou z forem „obecné“ magie. U tarotové magie je vizualizace spojená s umísťováním tarotových karet na rituální „oltář“, vzájemně se tedy doplňují a současně posilují své působení.

3.   Symbolické pohyby a gesta, které se považují za jistý druh „imitační magie“. Dramatizací a hraním jistých póz je možné spustit děje, které se snaží adept tarotové magie vyvolat.

4.   Pozitivní afirmace, které vycházejí z esoterního a mystického předpokladu, že to co je vyřčeno a zároveň považováno za skutečnost, se skutečností také záhy stává.

5.   Psaní, které může být také magickým aktem. Psané slovo má neuvěřitelnou moc a sílu. Na psaní se můžeme dívat jako na mystickou záležitost. Psaní zapojuje i takové sekce mozku, které nejsou u jiných příležitostí nebo činností aktivovány a souvisí velice úzce s probouzením magické energie lidského myšlení.

6.   Různé předměty, které mají tu moc zintenzívnit nejenom vaší psychickou a spirituální energii, ale i sílu prováděného kouzla:

-       Kameny, polodrahokamy či drahokamy, včetně krystalů. Horský krystal je jako jediný vhodný u všech variací tarotové magie, ale neprohřešíte, pokud na magickou desku pokaždé umístíte i ametyst. Jinak by kameny měli barvou odpovídat tarotovému kouzlu. U výběru kamenů buďte opatrní a nenechte se zlákat nízkou cenou, která většinou odpovídá falešným polodrahokamům vyráběným barvením jiných druhů kamenů. Uměle barvené kameny jsou u tarotové magie absolutně nepřípustné – a neúčinné. Kameny v sobě skrývají specifickou energii, odlišnou od všech ostatních typů energií. K jejímu vzniku dochází vzhledem k molekulární struktuře kamenů, která má schopnost udržovat a hromadit jistý druh „elektrické“ energie. Navíc má každý kámen svého ochranného ducha, který vám bude také pomáhat. Po každém tarotovém rituálu uschovejte kameny po dobu, než se vaše kouzlo naplní a nepoužívejte je k jiným účelům. Potom je můžete mentálně, na slunci, v měsíčním světle, v zemi, v čistém prameni nebo v moři očistit (podle druhu polodrahokamu a vašich možností) a teprve pak znovu použít.

-       Květy mají v sobě magickou moc stejně tak, jako cokoli jiného přírodního na této planetě a v tomto vesmíru.  Květiny disponují vlastní elementální vitalitou a zvláštní, těžce popsatelnou energií, která účinnost tarotových kouzel zvyšuje svou něžnou, křehkou, jemnou a navzdory tomu velkou sílou. Strážci květů vás budou rádi provázet na vaší kouzelné tarotové cestě. Barvu a druh květů vybíráme podle konkrétního tarotového kouzla a účelu, kterému má posloužit.

-       Barevné svíce podle určení tarotového kouzla. Oheň má svou vlastní energii, kterou zesiluje účinek kouzla, a rovněž moc k emanaci éterických substancí. Chrání před negativními energiemi a sílami, očišťuje a léčí. Je synonymem pro světlo a zář, a též symbolem pro světlo spirituální. Pomáhá a podporuje při dosahování vyšších stavů vědomí.  Svíce nikdy nezhášíme svým dechem! Měli by po dokončení kouzelné tarotové ceremonie úplně dohořet a vy byste je neměli používat u více jako u jednoho kouzla. Pokud si je ale hodláte přece jenom ponechat, zhasněte je nasliněným prstem nebo mávnutím ruky či speciálním „zhášečem“ svíček. U dalšího použití je však potřebná „očista“ již jednou použité svíčky. Provádí se éterickým olejíčkem a mnutím svíce oběma rukama směrem od středu ke konci a mentální koncentrací na očištění od dosavadních energií a vlivů.

-       Barevné stuhy, provázky. Spojené do kruhu symbolizují celistvost, jednotu, kruh života a ochranný magický kruh.

-       Vonné tyčinky, které svým dýmem a vůní stoupající vzhůru podporují cestu vašich myšlenek a mentálních představ do „vyšších sfér“. Doporučuji přírodní tibetské tyčinky ze santalového dřeva (ovocné nejsou u těchto magických tarotových rituálů vhodné).

-       Kovovou nádobu na spalování popsaných lístků.

-       Předměty symbolizující čtyři elementy:

a) vodu – která je symbolizována kalichem, číší, pokálem – nejlépe naplněný pramenitou přírodní vodou. Číše představují nejenom lásku, radost, veselí, krásu, emoce, vztahy, přátelství, společenství, uzdravování, duchovní a emocionální podporu, ale také nevědomou mysl a její napojení na sny a psychické nebo intuitivní funkce.  Jsou skvělé pro kouzla mající za cíl zlepšení jakýchkoli vztahů a jejich harmonizaci. Voda v číších se užívá při očistných, léčivých, uzdravujících kouzlech, u symbolického očišťování duše a srdce a u snižování účinnosti cizích magických elixírů.

b) vzduch  - prezentovaný ozdobnou dýkou či nožem (nesmí být mimo magický rituál užívány běžným způsobem). Sečné zbraně symbolizují intelekt, moudrost, komunikaci, odvahu, vytrvalost, agresi, dotazování, zkoumání, spravedlnost a právo. Mají moc usměrnit vnitřní sílu osobnosti navenek.  Výtečně se osvědčují u kouzel zaměřených na oslabení a rozpuštění agresivní či destruktivní síly nepřátel nebo také různých nemocí.

c) oheň  - představovaný hůlkou (pokud možno se zelenými výhonky, není však podmínkou). Hole jsou spojené s energií, zdravím, sílou, profesí, prosazením, uplatněním v životě i v práci, s vášní, sexem a erotikou. Jsou dobře využitelné u kouzel zaměřených na pracovní nebo profesní oblast, na zvyšování sexuální přitažlivosti, uzdravování a získávání nové životní síly či zdraví.

d) zemi  - zastoupenou úplně novými, nepoužívanými mincemi (třemi). Jestliže máte to štěstí a jste vlastníky zlatých nebo stříbrných mincí, budou vyhovovat nejvíc (z těch postačí i jedna). Reprezentují síly Země, také však stabilitu, jistotu, bezpečí, pokrok. Působí výrazně u kouzel souvisejících s finančními záležitostmi a byznysem. 

Příprava na magický tarotový rituál

-       Měli byste si předem vytvořit podmínky pro nerušené a klidné provedení svého osobního tarotového rituálu.

-       V den magického tarotového obřadu nejíme žádná těžká, masitá jídla, nepijeme kávu ani alkohol, neužíváme žádné stimulující látky, a pokud to dokážeme, ani nekouříme. Všechny vyjmenované „poživatiny“ dovedou velice omezit naši schopnost k úspěšné magické práci a uzavírají do značné míry přístup ke svému vyššímu Já, ke svému vnitřnímu průvodci, ke Kosmickému vědomí a k jiným dimenzím (pokud se domníváte, že jistými drogami, stimulanty nebo technikami si otevřete nejlépe bránu do „jiných dimenzí“, budou to pravděpodobně zcela odlišné dimenze, než ty, ve kterých se pohybují osoby oproštěné od takovýchto názorů a využívající k „Cestě“ pouze svou důkladně očištěnou mysl, srdce, ducha, duši i tělo). 

-       Připravte si malý prostor přikrytý hedvábným šátkem nebo speciální dečkou, který bude sloužit jako „magická deska“ nebo „magický oltář“. Hned před vámi by na něm měli být umístěny pokyny k provedení rituálu. Nad nimi ponechejte dostatek volného místa pro vyložení karet, kterých počet většinou nepřesahuje tři.  Mírně nad karty (vlevo i vpravo) umístěte jednoduchý svícen určený pouze na tyto účely (se svíčkami příslušných barev podle druhu tarotového kouzla a cíle, který se jeho prostřednictvím má dosáhnout). Trochu výš nad dvojicí svícnů (a nad střední kartou) v horní části magické desky by měl stát držák na vonnou tyčinku.  Nad něj můžete ještě postavit vázu z bílého skla s květy v barvě, která odpovídá uskutečňovanému tarotovému kouzlu. Na levou stranu od karet položte předměty symbolizující čtyři živly, čtyři základní prvky. Pokud budete používat na podporu a zesílení kouzla i polodrahokamy a jiné kameny, položte je mezi tento písemný materiál s instrukcemi a vybrané tarotové karty. Kolem všech výše popsaných předmětů vytvořte kruh z barevné příze, provázku nebo stuhy jako ochranný magický kruh a kolo života.

-       Nevynechejte přípravu čistých archů papíru a psacích potřeb. Pro tyto příležitosti jsou nejvhodnější inkoustová pera (nejlepší by bylo husí brko, ale nedovedu odhadnout, kolik z vás by ho dovedlo sehnat a použít), červený inkoust a ručně vyráběný papír.

-       Vyvětrejte a provoňte místnost.

-       Proveďte magickou očistnou koupel. Nejdříve se osprchujte (a již v této fázi berte vodu spíše jako duchovní očistnou substanci a prostředek k dosažení „jiného stavu vědomí“, než pouhou pomůcku na odstranění fyzického znečištění a případně potu) a až pak očistěte své tělo i duši v lázni dostatečně obohacené mořskou solí, odvarem šalvěje a éterickými olejíčky podle svého výběru. Velice vhodný je růžový, levandulový a jedlový. Zapalte si v koupelně bílé svíce, pusťte nevtíravou hudbu (bez slovního doprovodu, pouze s hudebními nástroji, čili tzv. instrumentální), uvolněte se a se zavřenýma očima chvíli v klidu meditujte. Představujte si, jak se vaše tělo, srdce, duše i duch postupně zbavuje všech nánosů, stává se křišťálově čistým a jasným a zahaluje se do zářivého, zlatého světla, jež ho chrání. Tělo usušte pouze jemným dotekem ručníku.

-       Oblečte si šaty, které ve vás vyvolávají slavnostnější náladu a jejich nošení má schopnost přenést vás do jiných dimenzí života, než jsou ty každodenní a banální. Barvu oblečení vybírejte podle realizovaného tarotového kouzla.

-       Okrášlete se šperky, doplňky, upravte si účes. Pokud toužíte také po provonění těla, měli byste sahat výlučně po přírodních vůních a vyloučit jakoukoli chemii.

-       Zapalte svíce na svém magickém oltáři, podle svých potřeb zaujměte před ním polohu, ve které déle vydržíte. U zažíhání svící nahlas odrecitujte (a to u jakéhokoli tarotového kouzla) následující afirmaci:

Vzývám celou Zemi,

planiny, rozsáhlé nížiny i vysoká pohoří,

ať dají sílu a moc mému kouzlu

tak, jako já zažíhám oheň

plamenem této svíce.

Vzývám též vody všech vod,

hluboká jezera a bystré potoky,

strmé vodopády i rozsáhlé plochy oceánů,

ať dají sílu a moc mému kouzlu,

tak jako já teď zažíhám oheň

plamenem této svíce.

Vzývám také nebe,

daleké prostory nekonečného vesmíru

a vzdálené Kolo nekonečna,

ať dají sílu a moc mému kouzlu,

tak jako já teď zažíhám oheň

plamenem této svíce.

Vzývám plápolající oheň v hlubinách Země

ukrytý pod hrubou zemskou kůrou,

společně se vší energií Života,

ať dají společně sílu a moc mému kouzlu,

tak jako já teď zažíhám oheň

plamenem této svíce.

-       Chvíli se ještě se zavřenýma očima meditativně nalaďujte na nastávající magický úkon.

-       Pak nakonec přejděte k samotnému rituálu podle popsaných kroků přislouchajících k jednotlivým tarotovým kouzlům.

-       Pokud je k určitému tarotovému magickému rituálu potřebný signifikátor, tedy karta představující tazatele, před jejím tažením se pětkrát zhluboka nadechněte a proneste tuto afirmaci:

Sahajíc tímto aktem do vzdálené archaické minulosti,

vytahuji toto symbolické zobrazení mého Já,

které odpovídá mému tarotovému kouzlu.

Teď a tady se spřádají mé šance, mé štěstí a můj osud.

Ať se mé hluboké přání splní co nejrychleji.

-       Po ukončení magického rituálu se pětadvacetkrát nadechněte. Vystřete ruce a držte je dlaněmi dolů nad kartami vyloženými na vaší magické desce. Vysílejte k nim skrze své ruce energii a vyslovte níže uvedenou afirmaci:

Usměrňuji k těmto kartám velkou sílu a moc!

Energie proudí z mého nitra.

Síla kouzla pramení v těch spirituálních zdrojích,

které kolem mě neustále působí.

Ó, všude přítomná síla, jež se prostíráš donekonečna,

věnuj pozornost tomu, co se tady událo

a způsob, že se to projeví i v mé realitě!

Ať se tak stane!

Vzývám vás, bytosti Přírody,

luk, nížin, planin i pohoří, moří i jezer,

pouští i tunder,

polí i lesů,

jakožto i srdce této planety:

věnujte svou vzácnou pozornost tomu, co se tady událo

a způsobte, že se to projeví i v mé realitě!

Ať se tak stane!

Přednáším svou prosbu tobě, ó Země, dárkyně všeho života,

a tobě, ó Nebe, jež si nekonečné a věčné.

Prosím dejte sílu a moc mému kouzlu!

Ať se tak stane!

-       Před celkovým završením obřadu si ještě jednou barvitě do všech detailů představte vytoužený stav, ke kterému pomocí prováděného kouzla hodláte dospět. Pětadvacetkrát se opět nadechněte. Na závěr pozdravte úklonem a sepjatýma rukama síly Universa, které v průběhu magického rituálu stáli při vás a pomáhali vám.

JUDITA PESCHLOVÁ, judita.peschlova@gmail.com 

Výklady, poradenství, osobní, telefonické i skype konzultace, podpora v osobním, profesním, partnerském životě...

Kurzy Tarotu, Andělského Tarotu, tarotové numerologie, Symbolonu...

Kontaktujte nás