Poučná pohádka (takřka) o Dvorních kartách Malé Arkány (malá příloha k třetí lekci Škola Tarotu zdarma)

Pro něteré z vás, tedy ty z vás, kteří se zajímáte o Tarot, potažmo o svět archetypů, mýtů a také pohádek, může být těžké vyznat se v různorodosti názvů tzv. Dvorních karet Malých arkán. Ne, co vás nemá, nejdeo názvy týkající se toho, kdo se vkradl na váš dvorek za domem! Jde o královský, panovnický dvůr... Lépe řečeno hned o čtyři královské dvory! Čtyři podle "barev" Malých Arkán, čili jinak řečeno živlů a jejich symbolů. Každá "barva"  čítá čtyři dvorní karty. U Kosmického Tarotu Krále, Královnu, Prince a Princeznu. Královský dvůr ovšem u různých tarotových sad podléhá změnám „funkčního zařazení“. V nejrozšířenějším Tarotu dvacátého století, v sadě Rider‑Waite, najdeme Krále, Královnu, Rytíře a Páže. V druhém nejznámějším setu Aleister Crowleyho se v paláci Malých arkán producírují Rytíř, Královna, Princ a Princezna. Tyto matoucí názvy nemají za účel splést případné začátečníky. Důvody k různorodosti pojmenování dvorních karet u různých autorů jsou hlubší, než by se mohlo zdát. Povrchnějším a snadnější pochopitelným vysvětlením je změna v systému následnictví trůnu na panovnických dvorech středověku. 

A teď pozor, následuje cosi jako pohádka, která ve skutečnosti až takovou pohádkou není, i když jako pohádka tak trochu zní...

Pokud se dědila královská koruna po přeslici, do království přicházel Rytíř, který bojoval o Princeznu, budoucí Královnu. Chtěl se přirozeně zmocnit postu vládce krajiny, ve které do té doby panoval jeho předchůdce. Stejně jako náš Rytíř si vydobyl ruku nynější Královny. Zplodil s ní kromě Princezny také další dítě, Prince, jenž se vydává později na svou vlastní pouť do neznámého království. Putuje k němu přes hory a přes doly jako Rytíř, který má zájem získat ruku zdejší Princezny, dědičky trůnu… A tak dále, a tak dále, až dokud všichni neumřeli po přeslici i po meči, anebo si mečem nevynutili následnictví po meči.

Při platnosti systému následnictví po meči si Král vyhlídne v některé ze spřátelených krajin (jestliže mu jde o ukončení sporů či rozšíření zemí královských, tak rovněž v krajině znepřátelené) vhodnou kandidátku na sňatek, Princeznu jako lusk. Svazkem manželským ztvrdí její postavení na svém dvoře jaké nynější Královny. Princ, následník trůnu, učiní po uplynutí nějaké to doby totéž. Jeho sestru, Princeznu si vyhlédne Král, anebo také Princ – čili Král budoucí – z některé ze spřátelených anebo rovněž znepřátelených krajin.

Dědic po meči se však může leckdy načekat předlouhý čas, než bude moci převzít vládu z rukou svého otce. Proto, když se královskému páru narodí pouze jedno robátko mužského rodu a Král s Královnou zůstávají dlouho mladí, krásní, inteligentní a mocní, vydá se následník panovnického stolce se svým pážetem hledat zatím štěstí jinde. Anebo si krátí chvíli v rytířských turnajích, popřípadě si zamane hledat Svatý grál… Buď si pak na svém strastiplném putování vybojuje ze spárů krvelačného draka Princeznu a dobude se tak dalšího trůnu (nevíme, jestli již volného) anebo ji jednoduše vyrve z náruče otcovské péče a unese domů do království svého tatínka. Tam se s požehnáním rodičů svých i jejích (kteří mu mezitím dávno prominuli nerytířskou nezdvořilost a nedostatek galantnosti) sezdají. Nový manželský pár poté snad v klidu přežije další léta v čekání na zlatou korunu na hlavě.

Aby to nebylo až tak prosté, Páže (též Princezna ze sady, ve které je složení panovnické rodiny Král, Královna, Princ, Princezna) je potencionální alternativou Králova vnuka, potažmo vnučky, syna Rytíře a dcery Prince, jenž dospívají a je pravděpodobné, že na trůn nakonec zasednou oni a ne jejich dlouhým očekáváním unavení otcové.

JUDITA PESCHLOVÁ, judita.peschlova@gmail.com, výklady, poradenství v oblasti osobního, profesního, vztahového života a zdraví, rozbory tarotové numerologie, Symbolon, automatické písmo a kresba, andělská terapie, konstelace, konzultace osobní, telefonické nebo po skypu...

 

Kontaktujte nás