Liečivá anjelská čakrová meditácia

Pri realizácii liečivej meditácie vlastne preprogramovávame svoje negatívne myšlienky, ktoré spôsobili naše ochorenia a presúvame sa v mysli cez naše pozitívne túžby do stavu zdravia a celistvosti.

                  

Majte na pamäti, že nezáleží na tom, ako vnímate obraz, (niektorí vidia sami seba svojím vnútorným zrakom, zatiaľ čo iní si predstavujú procesy odohrávajúce sa v ich tele, ďalší len jednoducho vedia, cítia či vnímajú, proces liečenia prebieha aj bez toho, aby si ho dokázali vizuálne predstaviť). Podstatné je, že sa aktívne podieľate na procese hojenia.

Jednou z najjednoduchších meditácií je tá, ktorá môže mať pomerne veľký vplyv na systém čakier.

1.     Rovnako ako u všetkých meditácií sa odporúča sedieť vo vzpriamenej polohe s rovnou chrbticou, plochami chodidiel na podlahe, neskríženými nohami a rukami, s dlaňami nahor.

2.     V predstave sa obklopte buď bielym alebo zafírovo modrým svetlom.

3.     Privolajte svojich anjelov,  ktorí vám v tomto procese pomôžu.

4.     Na každej čakre si vizualizujte malú skrinku (truhličku, škatuľku a pod.). Všetky sú sfarbené v základnej farbe konkrétnej čakry. Sú v nich ukryté okrúhle farebné doštičky ako akési tajomstvo stavu našich čakier.

5.     V predstave prejdite vnútorným zrakom k prvej, koreňovej čakre. Otvorte skrinku a vyberte z nej červenú doštičku. Pozorne si ju prehliadnite. Ak je žiarivá, číra, lesklá ako farebné zrkadlo, bez akýchkoľvek pukliniek, prasklín, škrabancov či iných všemožných poškodení alebo fľakov či nerovnomerného rozloženia farby, podajte ju svojmu anjelovi, aby ju svojou anjelskou, svetelnou energiou naplnil a zharmonizoval. Potom ju vložte späť.

6.     Keď však naďabíte na akékoľvek nezrovnalosti v jej vzhľade, skúste ich napraviť, opraviť, vyrovnať. Požiadajte svojho anjela, ktorý je stále s vami, aby vám pritom pomohol.  Keby sa úprava k dokonalému stavu doštičky nedarila, odovzdajte ju anjelovi s prosbou, aby ju zničil (jednoducho sa jej musíte zbaviť, a je jedno, či ju sami vyhodíte do pomyselného kontajnera, smerom do neba, do svetla, vrhnete ňou ako guľou do nekonečnej diaľky horizontu či niečo iné, alebo tak učiníte prostredníctvom anjela). Vzápätí ho požiadajte, aby vám dal novú, nepoškodenú a zharmonizovanú doštičku, vlastne akýsi drobný farebný okrúhly čakrový štít. Anjel vám ju podá a vy sami ju vložíte späť. Skrinku zatvorte a prejdite k ďalšej čakre.

7.     Pokračujte v procese, kým dokončíte čistenie všetkých vašich čakier.

8.     Ešte raz prejdite všetky svoje čakry, trpezlivo, jednu po druhej. Ubezpečte sa, že sú dostatočne veľké, v plynulom pohybe, harmonizované a bez akýchkoľvek blokov, v tomto prípade viditeľných cez narušenie okrúhleho tvaru, farby či stavu doštičiek v drobných skrinkách vo vašich čakrách. Pri každej čakre poproste svojho anjela, aby vám čakru ukázal a skontroloval spolu s vami. Ak ešte stále niektoré z uvedených „nedokonalostí“ pretrvávajú, požiadajte prítomného anjela, aby sa čakra buď zväčšila, prejasnila, zharmonizovala, aby sa točila rýchlejšie či získala žiarivejšiu farbu. Ak je pri záverečnej „prehliadke“ niektorá z čakier už v úplnom poriadku, povedzte anjelovi, aby ju nechal tak, ako je.  

9.     Stav čakier po procese  „previerky“ skriniek možno skontrolovať i pomocou kyvadla, ak ste s ním zvyknutí pracovať, nezabúdajte však pritom vždy požiadať svojho anjela o jeho láskavú pomoc a zásah.

10.  Na tomto mieste môžete rozjímanie ukončiť a poďakovať anjelovi prípadne anjelom, ktorí vám pomohli...

11.  V závere dokončite sebe vlastným či obľúbeným spôsobom očistnú meditáciu a vráťte sa do svojej každodennej reality.

 

Spracovala na základe dostupných informácií JUDITA PESCHLOVÁ, prvý certifikovaný terapeut anjelskej terapie v ČR a SR

Už ste čítali moju najnovšiu knihy z vydavateľstva Meduňka „Archandělé v mých dlaních“?