Služby:

- Kurzy
- semináře
- workshopy
- Ženské i smíšené kruhy
- Výcviky kněžek
- přednášky
- Poutě a cesty za poznáním a nalézáním sebe samých
- Večerní kluby, řízené vizualizace či meditace
- Osobní konzultace, terapeutické a poradenské sezení
- Výklady, rozbory, automatická kresba a písmo
- Konstelace rodinné, byznys, firemní, finanční, ženské atd.
pod mým vedením jako zkušené lektorky, terapeutky, konzultantky, prednášateľky, spisovatelky, žurnalistky a překladatelky
chápu jako proces, v jehož rámci je jejich účastníkům poskytována láskyplná, plnohodnotná, obohacující, přínosná podpora, hluboké zážitky, nové zkušenosti, inspirace, motivace, nasměrování a rady týkající se jakékoli oblasti jejich života. Prostřednictvím řešení jejich problémů, těžkostí, starostí, případně jen zbavení se bloků, nalezení východiska ve chvílích zmatku, nerozhodnosti, stagnace, neschopnosti najít správnou orientaci dochází k vytváření a dosažení hojnosti, štěstí, radosti, úspěchu, spokojenosti, harmonie, psychického i fyzického zdraví , spirituálního i všeobecného pokroku, růstu a nového vývoje.
                                                               
Osobní konzultace, terapeutické sezení a poradenství
Vyberte si ze široké nabídky služeb, které Vám pomohou k úspěšnému začátku nové etapy vašeho života v oblasti vztahů, zdraví, studia, práce, kariéry, podnikání, financí, atd. Nabízíme jistou formu určování směru, kterým by se bez podpory mohla ubírat ještě velmi dlouhá a trnitá cesta za vysněným cílem či úspěchem. Během konzultace budou s vámi přebrané zmíněné oblasti a společně hledané funkční řešení jednotlivých problémů. Můžete si vyžádat konzultaci nebo poradenství prostřednictvím tarotových karet, tarotové numerologie, andělských karet, postupů andělské integrovanje terapie, nebo požádat o terapii prostředky klasické i alternativní psychoterapie, andělské Integrovaná terapie, tarotové integrované terapie, technikami regresní tarotové či andělské terapie, metod emoční inteligence, naladění na Bohyni, starých rituálů kněžek Bohyně. Připravíte se tak na zdolávání dalších povinností, problémů a potíží a uvedete postupně do stavu harmonie samých se sebou.
Kurzy, semináře, workshopy, ženské i smíšené kruhy, výcviky kněžek, kluby, společné meditace
jsou určeny komukoliv, kdo se rozhodl zkvalitnit svůj život v jakékoliv jeho oblasti, nebo jen pracovat sám na sobě pro vlastní uspokojení a pocit rovnováhy s sebou, se světem, se svými blízkými - ale i pro různé skupiny lidí podle témat námi pořádaných akcí: pro ty, co preferují Tarot, pro milovníky numerologie jako tarotové tak i Archandělská, pro ty, co si oblíbili cestu Andělské integrovanje terapie a její různorodých metod i možností, ženských kruhů a energie Bohyně i její kněžek ...

- Kurzy

- Semináře

- Workshopy

- Ženské a smíšené kruhy

- Výcviky kněžek

- tajné slovanské cvičení pro ženy "Fontána mládí"

- Přednášky

- Poutě a cesty za poznáním a nalézáním sebe sama

- Večerní kluby 

- Řízené vizualizace či meditace

- Osobní konzultace, terapeutická a poradenská sezení

- Výklady, rozbory 

- Automatická andělská kresba a písmo

- Konstelace rodinné, byznys, firemní, finanční, ženské atd.

Kurzy, semináře, workshopy, ženské i smíšené kruhy, výcviky kněžek, kluby, společné meditace

jsou určeny komukoliv, kdo se rozhodl zkvalitnit svůj život v jakékoliv jeho oblasti, nebo jen pracovat sám na sobě pro vlastní uspokojení a pocit rovnováhy se sebou, se světem, se svými blízkými - ale i pro různé skupiny lidí podle témat mnou pořádaných akcí: pro ty, co preferují Tarot, pro milovníky numerologie jako tarotové tak i archandělské, pro ty, co si oblíbili cestu andělské integrované terapie a jejích různorodých metod i možností, ženských kruhů a energie Bohyně i jejích kněžek ...             

Osobní konzultace, terapeutická sezení a poradenství

Vyberte si ze široké nabídky služeb, které Vám pomohou k úspěšnému začátku nové etapy vašeho života v oblasti vztahů, zdraví, studia, práce, kariéry, podnikání, financí, atd. Nabízím jistou formu určování směru, kterým by se bez podpory mohla ubírat ještě velmi dlouhá a trnitá cesta za vysněným cílem či úspěchem. Během konzultace budu s vámi přebírat zmíněné oblasti a společně s vámi hledat funkční řešení jednotlivých problémů. Můžete si vyžádat konzultaci nebo poradenství prostřednictvím tarotových karet, tarotové numerologie, andělských karet, postupů andělské integrované terapie; nebo požádat o vysloveně terapii prostřednictvím klasické i alternativní psychoterapie, andělské integrovaná terapie, tarotové integrované terapie, technikami regresní tarotové či andělské terapie, metod emoční inteligence, naladění na Bohyni, starých rituálů kněžek Bohyně. Připravíte se tak na zdolávání dalších povinností, problémů a potíží a uvedete postupně do stavu harmonie.

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: