NÁDHERNÁ ČERVENÁ: OSLAVA A POSVATNÝ RITUÁL BELTANE - SVIATKU LÁSKY - V CHRÁME BOHYNE V BRATISLAVE

Vneste prostredníctvom spoločného rituálu, spevu, hudby a spontánneho tanca do svojho života radosť, plodnosť, kreativitu, inšpiráciu, novú energiu, vášeň k životu, prebuďte svoje zmysly, telo, srdce aj dušu na mieste dôstojnom ak tomu snáď najvhodnejšom, v chráme Bohyne, tej s otvorenou náručou! 

Prežite s nami a bohyňami jari rôznych etník a kultúr nádherný obrad ženstva a jeho čírej esencie, očisty a plodnosti, vášne a rozpuku, omladenia a uzdravenia, harmónie a súzvuku, farieb a vôní, lásky, života a jeho prebudenej, novo rozvírenej energie. 

Užite si plnými dúškami prastarý, a predsa vždy nový a obnovujúci sviatok Bohyne, zakaždým iný, jedinečný a neopakovateľný (ako sama Bohyňa i žena), nech sa ho zúčastňujete bezpočet krát, asi najveselší i sladko najbujarejší medzi ostatnými rituálnymi oslavami roka!

Beltane súvisí s ohňom, ale aj vodou, ženským princípom, ale aj spájaním oboch aspektov, mužského a ženského, so zväzkom zeme a neba, Pána a Panej. Spojte v sebe oheň s vodou a staňte sa posvätnou nádobou pre žiarivé, elánom naplnené, zurčiace, veselé prúdenie života!   

 

Lektorka: skúsená sprievodkyňa žien rituálmi a posvätnými miestami Bohyne Judita Peschlová 

Termín : 3.5.2014, 10.- 17. hod.

Miesto konania: Chrám Bohyne, Svet Harmónie, Bratislava

Cena: 33.- EUR

Kontakt: judita.peschlova@gmail.com

 

Beltane je v Kole roka a medzi jeho sviatkami snáď najfarebnejším a najradostnejším sviatkom a bránou, ktorou sa vstupuje do teplejšieho a rozkvitajúceho obdobia. Kedysi sa posledný aprílový deň po západe slnka rituálne zapaľovali trením dreva o drevo posvätné, tzv čisté, nové ohne so skutočnou očistnou mocou. Zaháňal zlých duchov a nečisté sily, liečil, uzdravoval, posilňoval ľudí aj dokola vodený dobytok. Okrem iných rôznych zvykov v túto noc mladí ľudia odchádzali do lesa, aby tam zoťali najvyšší strom a postavili ho uprostred obce. Zelený vŕšok stromu zvaného "kráľ mája" zdobili farebnými dlhými stuhami. Prinášal do dediny ochranu, požehnanie, plodivú silu Zeleného muža, vládcu vegetácie. Dochádzalo tiež k voľbe "kráľovnej mája" a jej k zasnúbeniu s "kráľom mája", čím bolo posvätené a potvrdené puto medzi plodivými silami prírody.

 

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: