ARCHETYPÁLNÍ KARMICKÝ ROZBOR: ARCHETYPY VAŠICH MINULÝCH ŽIVOTŮ 

Dovědět se cokoli o svých minulých životech může být vzrušující a někdy dokonce i zábavné. Může to však také být cesta učiněná z velmi závažných důvodů, jako kupříkladu duchovní rozvoj nebo řešení závažných problémů, k nimž kromě jiného patří nevysvětlitelné obavy, nepříjemné pocity spojené s určitými lidmi nebo místy, bezdůvodné pocity viny či nelogické výbuchy hněvu. Náhled do vašich minulých životů může vrhnout světlo do všech oblastí vašeho života. 

Nevíte si s rady s určitými problémy v životě a běžnými metodami je jaksi nedovedete ani vyřešit, ani se jich zbavit? Vaše vztahy (s kýmkoli, nikoli pouze s rodiči, dětmi, sourozenci, partnerem, kolegy, přáteli, zákazníky atd.), kariéra, zdraví, studium, rodina, výchova dětí, péče o sebe či o druhé, finanční záležitosti nefungují dle vašich představ, ať však děláte, co děláte, výsledek neodpovídá vašemu úsilí? Případně se vám relativně daří, ale ne a ne a ne překročit určitou laťku, již dosažený strop?    

Potýkáte se ve svém životě opakovaně s problémy stejného nebo podobného druhu?

Anebo chcete zpět svou sílu, sebejistotu, rozhodnost, energii, odvahu a kuráž, moudrost, vnitřní klid a životní harmonii, lásku, štěstí, hojnost, fyzickou, psychickou i emoční pohodu?

Trápí vás nějaké dlouhodobé, chronické nebo vrozené onemocnění? Míváte pravidelněji nebo častěji jakékoli bolesti, tlaky, otoky, modřiny, svědění apod. na stejném místě? Vyskytují se kdekoli na vašem těle nápadnější znamínka, jizvy, zranění?

Provází vás již od dětství nějaký konkrétní strach či dokonce trauma nebo fobie?

Chovali jste se v dětství zvláštním, pro rodinu nebo kulturní prostředí nezvyklým způsobem?

Či vás zajímají vaše minulé životy, rodová paměť, vaše dědictví z minulosti, karmická zátěž, bloky, skryté brzdící vzpomínky na to co bylo?

Přejete si nahlédnout do tajemství toho, kým jste byli, jací jste byli, jak jste žili (a třeba i jak jste jednou, dva krát, možná i více krát opustili tento svět a pak se opět, a opět a opět vraceli), s kým jste žili, co bylo vaším posláním tehdy a co z toho jste si přinesli do současného života?

Chcete se dovědět, jaký váš archetyp byl v nejstěžejnějším vašem životě nejvýraznější? A který archetyp, který nejvíc zatěžuje vaší přítomnost a ze kterého můžete nejvíc čerpat pro její zkvalitnění?

Nepřejete si, aby i vaše děti nesli dát karmické zatížení a rozhodli jste se zbavit se jich pro navždy?

Chcete se vydat na báječnou objevitelskou pouť do minulosti sami za sebou v jiné podobě, v jiném těle, v jiném postavení, s jiným, a přece v něčem stál podobným osudem, abyste mohli žit skvělejší budoucnost?  

Míváte často „déja vu“ a nevíte odkud se tyto události, místa, situace, vztahy, v nichž máte mocný pocit, že jste se v nich už někdy někde ocitli, vynořují, berou?  Zdají se vám opakovaně sny z nějakého historického období, v nichž sami sehráváte nějakou roli? Neuvěřitelně a neodolatelně vás to tahá na nějaké konkrétní místo a stále byste se tam nejraději vraceli? Existují dějinná období, historické události či osobnosti, které jsou vám bližší než ostatní a zvláštním způsobem vás přitahují? Pociťujete větší, snad až nepřekonatelnou přitažlivost k jistým lidem, které nemusíte ani osobně znát, ke skupinám lidí, rasám, etnikům, národnostem, národům? Zjevují se opakovaně ve vašich snech určití lidé, skupiny, kultury apod.? Vyhýbáte se nebo dokonce cítíte odpor k určitým osobám, lidem, skupinám, rasám, etnikům, národnostem, národům? Potkali jste již člověka nebo více osob, u nichž jste od prvního okamžiku měli pocit nesmírné blízkosti, sympatie, bezpečí, důvěry apod.? Vstoupili už někdy do vašeho života jednotlivci, kteří od samého počátku ve vás vyvolávali odpor, averzi, nevraživost, tíseň, neodůvodněný strach, nervozitu, nejistotu, pocit ohrožení apod.? Máte pocit, že se ve vás skrývají určité schopnosti a nadání, navzdory tomu, že jste jich dosud vůbec nevyužívali?  

Pravděpodobně to vše bude souviset s archetypy a archetypálními situacemi ve vašich minulých životech. Můžeme je společně odhalit buďto prostřednictvím písemného, skype či osobního archetypálního karmického rozboru anebo v regresní hypnóze.

Pokud máte zájem, obraťte se s důvěrou na mně, mé odborné vzdělání a dlouholetá praxe jsou pro vás tou nejlepší garancí.

CENÍK 

Písemný archetypální rozbor:                    55eur/1500 kč

Písemný archetypální karmický rozbor:    65eur/1650 kč

Písemný tarotový rozbor/výklad:               55eur/1500 kč

ZOOM tarotový rozbor/výklad:                 45eur/1200 kč

Písemný andělský rozbor/výklad:              45eur/1200 kč

ZOOM andělský rozbor/výklad:                45eur/1200 kč

V případě osobních a ZOOM služeb je cena vždy za 1 hod. (60 min.)

Kontakt: judita.andele@gmail.com

Těším se na naše společné objevování věci minulých a transformaci věcí budoucích na jejich ideální a dokonalou podobu

JUDITA PESCHLOVÁ 

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: