PRÁCE SNŮ:

KREATIVNÍ MAPOVÁNÍ POTENCIÁLU

(ARCHETYPÁLNÍ TYPOLOGIE)

Zveme vás na intenzivní interaktivní workshop, na kterém vám ukážeme, jak zjistit, která vaše skutečná práce snů, abyste pak mohli práci svého srdce i najít, aby prozářila váš život naplněním a radostí. Workshop je vhodný pro nezaměstnané, osoby hledající nové uplatnění, pátrající po svém skutečném životním poslání, zájemců o určité pracovní pozice, studenty a rodiče studentů rozhodujících se pro jejich budoucí studijní směr.

Kromě objektivních okolností jsme často překážkou v nacházení vysněné práce my sami. Proto stojí za to zodpovídat sami sobě na následující otázky: Znám své silné stránky? Věřím si? Kde jsou moje rezervy? Vybral jsem si ten správný obor, správnou pozici? Co může výrazně zvýšit moje šance? Nebo si mám spíš zvýšit kvalifikaci či doplnit vzdělání? Hledám/ vykonávám skutečně takovou práci, která mi přinese /přináší radost, aby mi mohla přinést i dostatek financí? Na tomto kurzu dostanete odpovědi na uvedené otázky. A nejen to...

Technika, se kterou budeme pracovat, vychází z kombinace různých metod, například z Jungovi typologie osobnosti, teorie nevědomí a opírá se o význam symbolů a archetypů. V průběhu procesu mapování potenciálu, schopností, talentů a možností se využívá grafické ztvárnění psychologických symbolů a jejich významů spojených s pracovní sférou a kariérou.

Postup netradiční, ale velmi efektivní metody výběru uchazečů o zaměstnání, profesi nebo studijní směr je podložen propracovanou metodikou z její knižní podoby, nejprve publikovanou ve Švýcarsku pro německy mluvící země, později i v Čechách a na Slovensku, jejíž autorkou je přímo lektorka workshopu.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Lidé hledající své uplatnění, poslání, povolání, práci, nejvhodnější pozici

Nezaměstnaní

Uchazeči o různé pozice před výběrovými řízeními

Poradci v oblasti výběru budoucího povolání

Poradenské agentury v oblasti HR

HR manažeři

Pracovníci úřadů práce

Osoby činné v různých MLM zajímající se o širší možnosti odhalování potenciálu oslovován potenciálních spolupracovníků

Lidé, kteří by chtěli s touto technikou pracovat a nepatří do žádné z předchozích kategorií

CÍLE:

Zmapovat podstatné oblasti osobnosti, talenty, schopnosti, sklony, motivace, silné i slabé stránky v podřízených i nadřízených pozicích, odolnost vůči stresu, schopnost týmové spolupráce, vhodné odbory a profesní orientaci.

Odhalit i prvky, kterých si sám uchazeč není vědom, nebo se s nimi nechce svěřovat.

Získat další zásadní informace důležité pro určení vhodnosti uchazeče na danou pozici nebo naopak, pozice pro daného člověka.

Dostat se navíc k datům, které se pravděpodobně nedozvíte ani z CV, ani při osobním rozhovoru nebo z klasických psychotestů.

NĚKTERÉ POUŽÍVANÉ TECHNIKY:

Kreativní technika určování preferencí uchazeče a jeho skrytých motivací, slabých a silných stránek

"Strategická" metoda mapování potenciálu

ZPŮSOB PRÁCE:

Achetypální typologie podle CG Junga v obrazech - typy osobnosti a jejich fungování v pracovní oblasti

Podněty, inspirace, motivační rady

Interaktivní komunikace s účastníky

LEKTORKA: JUDITA PESCHLOVÁ

Termín: 14.-15. listopad 2015 / 10:00 až 17:00 v sobotu, 10:00 až 16:00 v neděli

Cena: 1.580 kč

Kontakt: judita.peschlova@gmail.com, www.angelcity.cz, www.juvita.cz

Reference ke kurzu:

Vedení Judity v průběhu změn, ale také v běžných firemních situacích, rovněž však u výběru zaměstnanců je vždy velice stimulující, obohacující, originální, inspirující a efektivní. Nepřistupuje ke všemu pouze velice odborně a prakticky, nýbrž také s humorem a zábavně. Její konzultace, jsou po každé neskutečným přínosem pro můj profesní i osobní život. Vnesla do mého podnikání neuvěřitelnou živost. V její podněty a v ní samotnou mám hlubokou důvěru a nikdy neváhám s aplikací jejich rad.“ MUDr. Pavla Liptáková

 

 „Judita mi  pomohla vybrat ten správný kolektiv spolupracovníků do své firmy a uvědomit si, jak je důležité rozhodování srdcem. Práce, kterou odvádí, je nejlepším doporučením, protože její metody učení jsou elegantně jednoduché, přenosní, duplikovatelné a nadčasové.“ Mgr.Zuzana Horová, výkonná ředitelka For Vision Production, s.r.o.

 

„S Juditou spolupracuji již dlouhá léta jak u náboru nových zaměstnanců, u poradenství v krizových situacích, tak u vytváření firemní vize. Už samotný fakt délky využívání jejích služeb svědčí o jejich kvalitě a o vysoké úrovni nabízených programů či konzultací. Určitě bude i jiným firmám stejným přínosem jako té mojí.Blažena Polahárová, majitelka realitní kanceláře Happy House Rentals, s.r.o. 

 

„K vlastní, jinak jistě neotřelé a invenční personalistické metodě je třeba uvést, že pro rozvinutí její schopnosti docílit vysoké vypovídací hodnoty ohledně profilu uchazečů o zaměstnání je tyto potřeba vždy s použitím této metody srozumět. Je potřeba si uvědomit, že většina uchazečů zcela logicky dbá a snaží se o zaujetí svým profilem a vystupováním na vstupním pohovoru tak, jak si myslí, že může na potencionálního zaměstnavatele pozitivně zapůsobit. Předmětná metoda od počátku evokuje, že půjde o mnohem hlubší zjištění profesně osobních vlastností často nad rámec toho, co je uchazeč připraven či ochoten o sobě zpřístupňovat či prozrazovat právě při vstupní pohovoru či ucházení se o nové zaměstnání.“  Mgr. et Mgr. Václav Sládek, Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s.
 

„V našem výběrovém řízení na kreativní pozici jsme využili vedle celodenního assessment centra metodu Kreativního mapování potenciálu. Ta nám poskytla pro obrázek o kandidátech hloubkové informace o jejich osobnosti, zdrojích motivace a dalším potenciálu k rozvoji. Výstupy byly vztažené k náplni dané pozice, hodnotám firmy i aktuální situaci v  týmu, proto jsme je mohli snadno použít při rozhodování. Určitě tuto metodu doporučujeme jak při výběru nových, tak při mapování potenciálu a plánování dalšího rozvoje stávajících zaměstnanců.Tereza Slavíčková, personální manažerka, isifa Image Service s.r.o.

 

Anonymní zpětné vazby některých účastníků na workshopu "Jak najít práci svého srdce?":

-        Velmi pohodová, do hloubky směrovaná komunikace. Rozbory velmi důkladně, s příklady. Účinná pomoc při poznání sebe sama a nastínění směru. Jsem velmi spokojená, ráda si zopakuji či navážu.

-        Velmi přínosné. Seminář mi pomohl si leccos uvědomit a utvrdit se v tom, kam se mám v budoucnu ubírat. Příjemné. Sezení ve skupině je dobrý způsob. Děkuji moc.

-        Seminář se mi líbil. Potřeboval jsem zrcadlo a názory jiných lidí ve skupině, abych se na sebe podívala jinýma očima. Archetypy se mi potvrdili. Seminář mě dobře nasměroval. Děkuji.

-        Báječná pomoc pro nalezení sebe sama. Děkuji za seminář, na který jsem přicházela s nedůvěrou, ale odcházím utvrzená v tom, že se rozhoduji správně.

-        Zajímavé. Nové informace. Příjemné prostředí.

-        Workshop mi pomohl ujasnit si, kam směřovat a kam určitě ne. Archetypy mi sedí. Pomohlo mi to si uvědomit, že nemá cenu plýtvat energií na něco, co mi nepasuje. Jsem ráda, že jsem zjistila, že to, co jsem studovala, se ke mně hodí. Líbilo se mi, že jsme každého zvlášť rozebírali.

-        Na kurzu pozitivně hodnotím individuální přístup ke každému uchazeči. Časové rozložení bylo akorát. Dozvěděla jsem se mnoho zajímavých informací.

-        Bylo to zajímavé a pomohlo mi to utvrdit se ve směru, kterým se mám vydat (chci vydat). Čas, který to zabralo, byl akorát, osvěžující byla i konverzace u konce semináře mezi účastníky. Za seminář děkuji, byla to velice zajímavá zkušenost.   

 

Žádný termín není momentálně vypsán, informujte se na: judita.peschlova@gmail.com

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: