DNA - DUCHOVNÍ NUMEROLOGIE ARCHANDĚLŮ ©

Jedinečná, originální, autorská - a jednoduchá, každému srozumitelná metoda na zjištění nejenom svých strážních andělů, archandělů či individuálních andělských patronů, ale rovněž na určení strážců jednotlivých oblastí života a možností, jak je přivolat na pomoc s čímkoli, co obohatí vaše bytí!
 
Čím se DNA zabývá:
 
- hlavními tématy "životních andělů a archandělů" podle jejich "chráněnců", jakousi "DNA" života každého jedince
 
- jejich planetární energií
 
- celkovým životním i duchovním posláním jednotlivce podle kompetencí jeho strážného archanděla
 
- případnými bloky, které andělští patroni pomáhají odstraňovat (a které je možné předpokládat)
 
- fyzickými souvztažnostmi a potenciálními zdravotními problémy, s nimiž archandělští strážci mohou účinně pomoci
 
- výpočtem anděla strážného, "andělů na běžný den", anděla probíhajícího, aktuálního roku atd.
 
 
Čím DNA ještě obohatí:
 
- poznáním svých předností a slabin z pohledu přiřazených archandělů
 
- nahlédnutím do životního předurčení jak pozemského, tak "nadpozemského"
 
- pohledem na svůj "mimozemský" původ ozřejměný světlem archandělů
 
- odhalením příslušné podpůrné, ozdravné, motivující "andělské" barvy pro každého jednotlivce, kterou andělé doporučují podle archandělských výpočtů
 
- návrhem nejvhodnějšího "andělského" kamene pro všechny situace, zesilujícím vliv archandělů a andělů, archandělské bylinky a archandělské vůně
 
- určením duchovního ochránce
 
- andělským kódem (kódem pro andělské "DNA" našich životů) pro jednotlivá archandělská znamení
 
 
Lektor:       Judita Peschlová
 

Termín:     

 
Cena:         
 
Kontakt: