ENERGETICKÉ ANJELSKÉ LIEČENIE A TERAPIA

Čo je ENERGETICKÉ ANJELSKÉ LIEČENIE A TERAPIA? Ako vám môže pomôcť? Prípadne vašim blízkym?

Anjelské energetické liečenie a terapia na úrovni vysoko vibračných energií je v podstate procesom liečenia na všetkých úrovniach: fyzickej, mentálnej, psychickej i spirituálnej.

Energetické liečenie a terapia, a to aj vedomé anjelské liečenie prostredníctvom vysokých vibrácií archanjelov a elohim, má za sebou niekoľko tisíc rokov starú tradíciu. Je a vždy bola založená na holistickom obraze sveta i človeka samotného. Čerpalo a dodnes čerpá z rôznych možností a foriem liečenia tela, mysle, psyché i duše ako celku.   

V čom spočíva vedomé energetické anjelské liečenie a terapia? Na akom princípe sú založené? Energetické liečenie sleduje veľmi logický koncept: všetko je energia, každý prejav života, každý pohyb, každá vec, každá myšlienka, každé nadýchnutie vzduchu. To môže ostatne potvrdiť každý fyzik. A z toho nakoniec vyplýva, že každý človek je – „energetická bytosť".

Ak všetky energie plynú v rovnováhe, bez obmedzení a prekážok či blokov, potom je príslušná osoba veselá, šťastná, kreatívna a predovšetkým - cíti sa šťastná a zdravá. Jej energia a imunitný systém fungujú optimálne, nič ju len tak jednoducho nemôže odviesť z vlastnej cesty. Keď je však tok energie narušený ,alebo jej niečo bráni (napr. úzkosť, pocit separácie, smútok, závislosť, strach, následok nehody, atď.), potom to má na ňu vplyv v dlhodobom horizonte ako na fyzickej, tak na psychickej rovine. Stručne povedané, takýto jedinec onemocnie.

Pokiaľ nie je energetický blok veľmi závažný, imunitný systém sám „opraví“ poruchu, a to v primeranej lehote. Ak je však blokáda príliš silná, telesný systém nie je už sám schopný sa vyliečiť, ani nastoliť žiaducu rovnováhu.

Energetické anjelské liečenie a terapia pomáha odstraňovať bloky na psychickej, mentálnej, emocionálnej i fyzickej úrovni, rovnako tiež pochopiť súvislosti a jemne doplniť novú energiu – znovu žiť zdravšie, vitálnejšie a radostnejšie.

Vedomé anjelské liečenie a terapia pôsobí veľmi výrazne, lež bez akýchkoľvek vedľajších účinkov a často pomáha aj v ťažších prípadoch.

Po sedení s energetickým anjelským liečením a terapiou často dochádza k „pokojnej“ zmene osobnosti.

V niektorých európskych krajinách (napr. Anglicko, Holandsko, Švajčiarsko) je liečenie a terapia prostredníctvom energií je už uznané ako sprievodná, podporná liečba konvenčnej medicíny.

Niekoľko príkladov oblastní, v ktorých môže byť energetické anjelské liečenie a terapia prospešné a účinné:

·       burnout, následky stresu a napätia

·       neustály tlak

·       potreba odpočinku a nastolenia rovnováhy

·       znovuzískanie stability

·       posilnenie v krízových situáciách

·       zdravotné ťažkosti alebo bolesti akéhokoľvek druhu

·       ovplyvňovanie života strachom a obavami

·       podpora imunitného systému

·       opakované staré, brzdiace či dokonca škodiace a nechcené vzorce správania a bloky

·       blokujúce mentálne modely a presvedčenia

·       prípady, v ktorých nemôže pomôcť konvenčná medicína alebo iné metódy

·       depresívne nálady

·       konflikty vo vzťahoch

Ak sa vám zdá, že by ste chceli absolvovať kurz, na ktorom sa môžete vyššie menovaných ťažkostí prostredníctvom vedomej energetickej anjelskej terapie zbaviť, prípadne sa túžite naučiť, ako pomôcť v podobných situáciách niekomu inému, príďte na kurz vedomého anjelského liečenia 1.3.2014 do Bratislavy a zažijete prekrásne, lež i podnetné a poučné chvíle s archanjelmi a elohim...

Judita Peschlová, prvá praktikujúca certifikovaná terapeutka anjelskej terapie v ČR i SR

judita.peschlova@gmail.com, www.angelcity.cz

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: