Časový horizont u výkladu tarotových karet

V průběhu svých přednášek, seminářů, kurzů a tarotových klubů se často potkávám s otázkou, je-li možné určit, na jaké časové údobí platí právě realizovaný výklad tarotových karet. Já osobně obyčejně žádný časový horizont neurčuji – především vzhledem k typu výkladu, který zpravidla provádím, navzdory tomu je přirozeně možné tuto časovou hranici určit. Jak?

Za účelem výpočtu časového období oddělíme karty Velikých arkán a dvorné karty Malých arkán od celé tarotové sady a použijeme pouze číselné karty Malých arkán. Vytáhneme jednu kartu. Podle číselné hodnoty karty pak jednotlivé barvy znamenají:

Pentakly   =    počet let

Hole         =    počet měsíců

Meče       =    počet týdnů

Poháry     =    počet dnů.

Takže kupříkladu po vytažení karty 3 poháry, nebo-li kalichy, tedy dojdeme k časovému horizontu 3 dní. Karta 6 mečů určuje platnost výkladu do 6 týdnů, karta 8 holí do 8 měsíců a karta 2 pentakly do 2 let.

Pokud si přejeme určit přesný kalendářní měsíc ve stanoveném roce, vybereme naopak pouze karty Velikých arkán. Jednotlivé karty pak budou znamenat tyto měsíce v kalendářním roce.

Hvězda          =    leden

Měsíc           =    únor

Císař            =    březen

Velekněz       =    duben

Zamilovaní     =    květen

Vůz              =    červen

Síla              =    červenec

Spravedlnost =    srpen

Poustevník    =    září

Smrt             =    říjen

Pravá míra     =    listopad

Ďábel            =    prosinec

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: