Obrazy našeho psychického i fyzického (ne)zdraví v kartách Velkých arkán - část první a druhá

Každá tarotová karta obsahuje ve své symbolice různé úrovně a obsahy. Může k nám promlouvat o partnerských vztazích, o spirituální cestě, o problémech všedního dne, o pracovní problematice a přirozeně také o našem zdraví, anebo lépe řečeno spíše o příčinách vedoucích k narušení našeho psychického i fyzického zdravotního stavu a o důvodech způsobujících somatizaci našich duševních pochodů na úrovni našeho fyzického těla.  Prosím, tak jako u jiných typů zařazení a vysvětlení významů jednotlivých karet, vezměte v úvahu, že nic není konečné a definitivní a Váš osobní postoj je ze všeho nejdůležitější – pokud si jím něco pouze nezastíráte. U jiných autorů se můžete potkat se zcela jiným zařazením: všichni procházíme jinými zkušenostmi a naši klienti reagují na jiné impulsy. Takže níže uvedené podněty k možné diagnostice problémů prostřednictvím tarotových karet vycházejí z mé vlastní letité zkušenosti s mými klienty. Je zbytečné výsledky porovnávat s jinými autory: zkuste je pouze probrat a vybrat si ze všech to, co nejvíce vyhovuje Vaší vlastní zkušenosti...   
Pokud se vám popisy karet budou zdát příliš negativní, nezapomínejte, že se teď zabýváme výlučně a pouze některými aspekty karet, jejich negativním potenciálem, který je ukrytý v každičké kartě. A právě objevení těchto negativních úrovní napomáhá odhalovat skryté příčiny nefungujícího vztahu k sobě, ke svému zdraví a spokojenosti. A to je již veliký krok směrem k odhalení důvodů našich zdravotních či psychických potíží...
 
Blázen
Má velice mlhavé představy o svém životním cíli, stěží nachází formu a podobu svého životního poslání, z čeho vyvěrá jeho podvědomá a někdy s problémy rozlišitelná vnitřní nespokojenost. 
Možné zdravotní potíže:
Somatickou alternativou šílenství a duševních onemocnění, která jsou pro Blázna typická, je „zešílení“, „bláznění“ našich buněk, jejich abnormální, nepřirozený růst: tedy karcinogenní onemocnění, AIDS a další poruchy imunitního systému, protože imunitní systém je porovnatelný s buněčným „rozumem“ našeho těla. Dále poruchy rovnováhy (tělísko v uchu)  a choroby postihující chůzi: dna, artróza, ischias a vychýlení obratlů. Všechny tyto těžkosti totiž souvisí s nedostatkem kontaktu se zemí, tedy s realitou. Pak ještě nespavost, fobie, deprese.
Pokud se zaměříme pouze na negativní stránky karty Blázen a jejích poselství pro náš život a vývoj, přivoláváme k sobě náchylnost k různým druhům somatizací, zdravotní potíže související s útěkem před vlastním životem a realitou a pokusy o rozličné typy úniků.
 
Afirmace:
- Důvěřuji, nechám se vést životem a plynu s jeho proudem.
- Umožňuji si teď a tady  užívat dary života.
- Nedělej si starosti, buď šťastný!
 
Polodrahokam:
- dýmový křišťál: uklidňuje, zbavuje napětí, podporuje kontakt se zemí.
- pyrit: rozvíjí optimizmus, posilňuje zdravý lidský rozum a uvážlivost.
 
 
Mág
Zaměřený na sebe, na svou potřebu verbalizovat své vnitřní prožitky, na pozornost okolí a na popularitu. Nesmírně touží po seberealizaci a po publiku. Je konfrontován se svým vyšším Já, někdy si s touto konfrontací neví rady. Vyskytují se u něj problémy typické pro lidi na začátku jejich spirituální cesty.
Možné zdravotní potíže:
Antický bůh Hermés, přiřazovaný k této kartě,  neměl v kompetenci pouze komunikaci a výměnu informací, ale také dýchací orgány, nervový systém a fungování jater i pankreasu. Životní energie proudí zespodu nahoru skrze naše tělo, přes chodidla a nohy . Zrovna tak seshora dolů přes  hlavu, ramena a ruce. Oba tyto energetické proudy se potkávají v trupu, v místě plic, jater a pankreasu, jež mají za úkol energii shromažďovat a zásobovat jí celý náš organizmus. Tato karta tedy může věštit možné problémy se vzpomenutými orgány. 
Jelikož má Mág v kompetenci komunikaci a verbální projev, spadají pod něj také těžkosti s hlasivkami, a obecně s mluvou, se slovním  vyjadřováním: šelest a slabost hlasivek,  přechodná ztráta hlasu, koktavost, němota...
 
Afirmace:
- Jsem svobodný.
- Čím jsem odpovědnější, tím svobodnější se stávám.
- Mám k dispozici nevyčerpatelné zdroje energie.
 
Polodrahokam:
- smaragd: posiluje nervový systém a játra.
- rutil: podporuje ozdravovací sílu organizmu.
- chryzolit: pozitivně ovlivňuje funkci jater a pankreasu, uklidňuje nervy.
 
KARTY VELKÝCH ARKÁN JAKO OBRAZY NAŠEHO PSYCHICKÉHO I FYZICKÉHO (NE)ZDRAVÍ - ČÁST DRUHÁ

Velekněžka
Zaplavení vlastními sny a jejich obsahy. Obsedantní tendence, přehnaná až hysterická čistotnost, puntičkářství, zvýšená citlivost dohnaná až do krajnosti, odpor k sobě samému, narušené vnímání sebe sama, fanatický boj s domnělou poškvrněností. Nedůvěra ve vlastní intuici. Nezúčastněnost, odtažitost. 

Možné zdravotní potíže:
Onemocnění pohlavních orgánů jako následek odmítání vlastní sexuality a patologická zatrpklost. Frigidita anebo jiné obdobné problémy se sexualitou vyplývající z negace nutnosti prožívat naplno „svůj život vezdejší“ a zabývat se nejobyčejnějšími záležitostmi, patřícími k běžnému životu. Těžkosti s měsíčním cyklem zapříčiněné přesvědčením, že kontakt s hmotním světem způsobuje „znečištění“ a „nákazu“ nejenom naší duše, ale i těla. Mohou však vycházet také s fanatické oddanosti a dodržovaní pravidel, regulí a časových omezení, takže nakonec ztrácíme smysl pro pravidla a časové cykly vlastního těla. Fanatická čistotnost jako skrytý projev chorobného strachu ze života. Zánětlivá onemocnění prostaty, nechutenství.

Afirmace:
- Čím více se otevírám všemu novému a neznámému, tím životaschopněji se cítím.

Polodrahokamy:
- Ametyst: napomáhá schopnosti poddat se meditaci a podporuje sebeléčivé mechanizmy organizmu. 
- Měsíční kámen, adulár: pomáhá přijmout svou ženskou stránku a ženství a současně odstraňovat problémy v oblasti ženských pohlavních orgánů.

Císařovna
Neschopnost žít vlastní život a zaměřenost pouze na spokojenost a uspokojovaní potřeb těch druhých. Sklony k manipulaci, panovačnost, majetnické vztahy, sebelítost, citové vydírání, podmíněná láska, opatrnictví přenášené i na své okolí. 

Možné zdravotní potíže:
Mág vládne výměně mezi čtyřmi živly, Císařovna nad skutečnou rovnováhou a harmonií této výměny. Narušení rovnováhy a harmonie může vést k obezitě anebo naopak patologické vychrtlosti, k odklonu od „zlatého středu“, od harmonicky vyvážených proporcí. Anebo tělo trpí neschopností hospodařit s vodou a zadržuje ji v těle, vytváří otoky. Či není vyvážené hospodaření s ohněm a tělo lehce podléhá „ohnivé vášni“, nemírné sexualitě a tělesným pudům. Císařovna může varovat před nevyváženou funkcí všech žláz odpovědných za produkci hormonů a poukazovat na nebezpečí vzniku hormonální nerovnováhy. Naznačuje rovněž možné těžkosti s orgány plození a náchylnost k venerickým onemocněním. 

Afirmace:
- Miluji se takový/á, jaký/á jsem.
- Odpouštím své matce, že ........... Jsem své matce vděčný/á za to, že .........
- Jsem připraven/a stát se matkou anebo rodičem.

Polodrahokam:
- Ametyst: stejné účinky jak jsou uvedeny u Velekněžky a navíc působí jako pomocný prostředek u léčení nemocí souvisejících s Venuší, kupříkladu pohlavních chorob.
- Chryzokol: harmonizuje přirozené cykly ženské sexuality.
- Chalcedon: podporuje schopnost dlouhotrvajícího kojení a mateřství.

Chcete-li být osobně u získávání i jiného pohledu na Tarot, než pouze věšteckého, ponořit se do světa archetypů, pochopit je i sebe, svou cestu, poslání, život, události i situace a lidi v něm se vyskytující, máte skvělou možnost již od 10.-11.1.2015 (můžete si tuto příležitost darovat pod stromeček  ): https://www.angelcity.cz/kurzy-a-seminare/tarot-/atu-archetypalna-tarotova-univerzita/