22 klíčů ke zdravým a šťastným vztahům - příloha ŠKOLY TAROTU ZDARMA

Tarot je známý jako kniha života a skládá se ze dvou částí: Velké a Malé Arkány (Arcanum znamená hlubokou tajnou moudrost nebo vědění). Když začnete rozplétat tajemství tarotu, zjistíte, že každé Arcanum (čili každá karta, je klíčem, který vám pomůže odemknout tajemství úspěchu v jakékoli oblasti vašeho života, k nimž vztahy bezesporu patří.

Když se lidé obracejí na Tarot s otázkami týkajícími se lásky a vztahů, většinou chtějí vědět, zda osoba, kterou oni sami milují, opětuje jejich city, zda se vrátí partner, který je opustil, kdy anebo zda-li vůbec dojde ke sňatku, kdy a kde potkají toho pravého či tu pravou... Málo lidí si uvědomuje hodnotu pomoci, kterou jim může poskytnout aktivní práce s Tarotem v oblasti vztahů. Namísto toho, aby si sami kladli smysluplné otázky a nacházeli na ně odpovědi, přecházejí z jednoho vztahu do druhého, aniž by transformovali svá základní přesvědčení, která znovu a znovu vytvářejí stejnou dynamiku a obehrané scénáře. Tarotové karty v takovýchto chvílích (a nejen v nich) fungují jako kouzelné klíče otevírající bránu do světa, v němž bez negativních přesvědčení, sebedestruktivních scénářů, mentálních bloků apod. můžeme utvářet fungující, zdravé, harmonické a šťastné vztahy.

Jako vždy, důležitý bude výběr otázky nebo otázek, které budete klást.

Ten, kdo klade otázky, je hlupákem pět minut, kdo se neptá, zůstane bláznem navždy. Čínské přísloví

Druh otázek, které bychom měli Tarotu klást, aby mohl uvolnit potenciál, který pak přetransformuje zastaralé postoje a názory, by mohl například znít: "Čím způsobuji, že to nefunguje?", "Jaké vlastnosti projektuji do svého partnera?", "Co můžu udělat proto, aby vztah fungoval?", "Jak mohu uzdravit svá emocionální zranění a připravit sebe sama pro nový funkční vztah?", "Co potřebuji vědět o dynamice vzniklé v tomto vztahu?", "Jaký podíl odpovědnosti nesu na vytvoření této dynamiky a co mohu udělat pro změnu k lepšímu?" atd.

Možná už víte, jak používat karty Velkých Arkán na manifestaci šťastného vztahu... Ať tak či onak, doufám, že se vám budou zamlouvat následující stručné klíčové fráze, které vám pomohou si vzpomenout, jak používat Velká Arkána k nalezení cesty ke skutečně blaženým vztahům.

BLÁZEN: klíčem k naplněnému vztahu je svoboda, kterou si s partnerem navzájem darujeme, abychom mohli jednoduše a radostně být, růst a poznávat neprozkoumaná území říše lásky.

MÁG: klíčem k lásce ve vztahu je moc vašich slov (které mohou sloužit tak k narušení vztahu nebo k jeho konstruktivnímu vývoji či vyléčení).

VELEKNĚŽKA: klíčem k radostnému vztahu je odhalení, že jak ve vás samých, tak i ve vašem partnerovi existují neznámé hlubiny. Upozornění Velekněžky: nevycházejte v lásce z předpokladů!

CÍSAŘOVNA: jejím klíčem k lásce je orientace na potěšení z milování a všech ostatních smyslových požitků, a to beze studu a falešné morálky. (Císařovna bude vaším spojencem, pokud chcete otěhotnět. Její objevení se ve výkladu k věcem lásky a vztahů může znamenat, že vy nebo partner potřebujete zpracovat téma matky.)

CÍSAŘ: jeho klíčem je až nesmlouvavá odpovědnost za všechny svoje činy, v tomto případě zejména v lásce a ve vztazích jakéhokoli druhu (i kdyby to měl být vztah k vaší kočce). (Vyskytne-li se ve vašem vztahovém výkladu, může to znamenat, že jeden z vás vy neměl zanedbávat otázky týkající se problematiky otce.)

VELEKNĚZ: klíčem Papeže je setrvávání v zavázaných a dlouhodobých vztazích. Tento klíč k lásce napovídá, že vždy se najde způsob, aby věci fungovali, jak mají.

ZAMILOVANÍ: tento klíč spočívá v odpuštění, v uvolnění starých karmických vazeb a naladění se i otevření lásce svých snů, také však v moudrém volení slov i myšlenek o lásce a vztazích. (Zamilovaní někdy ukazují na spřízněnou duši a na otevřené možnosti ve vztahu. Jindy zas, že jsou volby, které jsou v té chvíli mnohem důležitější, než se zabývat otázkou času, který má uběhnout, než potkáte zmíněnou spřízněnou duši.)

VŮZ: tento klíč vede skrz vzdaní se kontroly nad vztahy, láskou i partnerem a ve změně svého chování ve vztazích.

SÍLA: klíčem je moc ženské sexuality, ženského orgasmu a sexuální magie.

POUSTEVNÍK: tento klíč spočívá v ochotě a také v hodnotě nějaké doby strávené o samotě, bez partnera a intimního vztahu, aby bylo možné nadvázat nejdřív vztah se sebou a se svým Vyšším Já, což je předpoklad vzniku naplněného a šťastného vztahu s někým jiným.

KOLO ŠTĚSTÍ: ukazuje na klíč skrytý v odhodlání vystavit se riziku a věřit pouze své intuici. („Pokud máte pocit, že vaše energie chce „expandovat“ ve směru k určité osobě, jděte do toho!“ – říká Kolo štěstí…)

SPRAVEDLNOST: klíčem této karty u výkladu lásky je takt a diplomacie jak v lásce samotné, tak v jakémkoli vztahu.

VISELEC: klíč leží v zámku zvaném „schopnost vidět věci z pohledu svého partnera“ a vzdání se vnitřního nastavení pouze na svůj úhel pohledu.

SMRT: klíčem je, jak jinak, ZMĚNA, a to veliká změna. Pustit a pustit se, přijmout změnu beze zbytku, jít dál a neohlížet se…

MÍRNOST: v tomto případě je možné otevřít dveře Lásce s velkým L klíčem, jímž je vytvoření společné vize se svým milovaným (nebo milovanou), a také v snaze i ochotě nechat probíhat proces hojení starých nebo zraňujících vztahů z minulosti.

ĎÁBEL: klíčem této karty je podívat se beze strachu na „Stín vašeho vztahu“, též na to, kdo z vás (možná oba?) je ve vztahu příliš vázán (závislost spíš než láska) a svázán a kdo tady drží „řetězy“. (Ďábel vás upomíná, abyste pamatovali na to, že je to všechno iluze. Nikdo vás nemůže nezdravě připoutat a učinit vás závislými, pokud mu sami nepředáte vzpomenuté řetězy a nestanete se z vlastní vůle – i když neviděné nebo nepřiznané – jeho „otrokem“.

VĚŽ: její brána se otevírá klíčem, jímž je ovládnutí hněvu (o němž většinou vůbec nevíme, natolik jsme ho pohřbili někde velice hluboko v nevědomí), vytvoření bezpečného prostředí pro vyjádření celé škály emocí (aby se předešlo pozdějším, většinou jakoby nenadálým „sopečným explozím“), taktéž uvolnění mužské sexuality a plodnosti.

HVĚZDA: podává klíč, kterým je zaměření se na důležitost přátelství (a to i jako podstatného aspektu v lásce!), a to jak z hlediska ujištění, zda je váš partner skutečně váš nejlepší přítel, nebo pouze ne-přítel, do něhož jste se zamilovali…

MĚSÍC (LUNA): nabízí klíč ve vyrovnání se se svým hluboce zakořeněným strachem a úzkostí, vycházejícími z aktivování starých zranění v intimních vztazích, a také v rozeznání hodnoty vlastní intuice, která vás může vést při plavbě hlubokými kalnými vodami, dokud se nedostanete na druhou stranu strachu.

SLUNCE: poskytuje klíč v každodenní oslavě lásky. Slavíte-li lásku denně, budete přitahovat víc a víc lásky do svého života. Klíčem Slunce je i více hravosti a osobního vyzařovaní radosti.

POSLEDNÍ SOUD: klíčem je nechat minulost tam, kam patří: v minulosti. (U této karty vychází na povrch, že vaším momentálním průvodcem je Archanděl Gabriel.)

SVĚT: klíčem je nekonečná tantrická blaženost, ať již v páru nebo přežívajíc ji sami v sobě... Na tom nezáleží. (Odkazem Světa je, že jakmile překonáte své touhy, nikdy se nebudete cítit sami.)

Popsané významy, nebo lépe řečeno klíče karet Velkých Arkán nejsou v žádném případě úplné, jsou jenom příklady toho, co karty říkají o starostlivosti a růstu vaší duše a především vašich vztahů (dva neoddělitelné prvky!).

JUDITA PESCHLOVÁ, judita.peschlova@gmail.com

Výklady, poradenství, osobní, telefonické i skype konzultace, podpora v osobním, profesním, partnerském životě...

Kurzy Tarotu, Andělského Tarotu, tarotové numerologie, Symbolonu, Lenormande...

 

Kontaktujte nás