ORIGINÁLNÍ NOVINKA! KONSTELACE NADVÁHY, PODVÁHY, PORUCH PŘÍJMU POTRAVY A HOJNOSTI ČI ŽIVOTNÍHO ÚSPĚCHU VE VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI: KLÍČ K VAŠÍ PROSPERITĚ!

Snesl by váš životní styl nějaká ta zlepšení? Trápíte se nejen nadváhou, podváhou případně jinými projevy poruch příjmu potravy? Zároveň byste docela rádi vydrželi jaké také nebo i výrazné navýšení míry hojnosti či růst úspěchu ve svém životě, a to nejen pracovním? Jak mohou odchylky v tělesné váze souviset s materiálním zabezpečením, dostatkem, zdarem případně naopak nedostatkem a nezdarem? Možná byste se nestačili divit, kdybyste se mi sobě dali příležitost spatřit to na vlastní oči a zažít na vlastní kůži ve své rodinné či jinak definované konstelaci...

Rodinné, systemické ( nebo v tomto případě " váhové " nebo "prosperitní" ) konstelace jsou výborným prostředkem, který vám pomůže lépe porozumět vašemu životu, tělu, duši i životním situacím či okolnostem, kterým jste vystaveni, potažmo jste se v nich "ocitli".

Ke svému plnohodnotnému životu všichni potřebujeme přiměřené zdraví, přiměřené hmotné jistoty a zázemí, a být navíc obklopeni lidmi, se kterými je nám dobře. Pokud se dlouhodoběji zabýváte buďto svou váhou, váhovými výkyvy a podobnými projevy, trápí-li vás dokonce s tím spojené vleklé zdravotní potíže nebo se kvůli tomu setkáváte s neuspokojivými vztahy, možná je na čase podívat se na to vše novým pohledem a zařídit si život tak, aby vám přinášel více radosti, štěstí, hojnosti a prosperity.

V rámci konstelací zaměřených na výše uvedené a stále častěji se vyskytující aspekty života je stále oblíbenější jejich forma testující například to, které potraviny vám prospívají a které nikoli, jaký efekt mají konkrétně u vás léky či potravinové doplňky, o jejichž prospěšnosti byste mohli mít pochybnosti.

Na seminář není nutné přijít s vlastní zakázkou. Budete mít přece příležitost stát jako zástupce v konstelacích ostatních. Mnozí účastníci hodnotí tuto zkušenost často jako přínosnější, než svou vlastní konstelační zakázku. Příležitost vcítit se do někoho, kdo je úplně jiný, kdo prochází zcela odlišnými zážitky (například protiklad nadváhy a podváhy, úspěchu a neúspěchu, prosperity a nedostatku) než vy sami, je velmi obohacující a rozšiřující nejen váš pohled na svět, nýbrž také vaše šance a životní možnosti.

Přijďte na naše společné výjimečné konstelace, abyste pochopili sebe i druhých a překonali překážky na cestě k spokojenějšímu, šťastnějšímu a bohatšímu životu!

Místo konání: Praha

Termín konání : 4.3.2014 , 18.00 - 20.30 hod.

Cena:  210 kč

Lektorka : Judita Peschlová , certifikovaná terapeutka systemických konstelací a psychoterapeutka

Kontakt : judita.peschlova@gmail.com

www.juvita.cz