ČAROVNÉ KONŠTELÁCIE NOVU  (nové začiatky a skok do novej dimenzie života!) S LIEČIVOU ENERGIOU MESAČNÉHO RITUÁLU BOHYNE 

Termín: 5.10.2013 od 18.30 hod. do 21.30 hod.

...TÉMY LUNÁRNEJ, CYKLICKEJ ŽENY, LIEČENIA, ZÁZRAKOV V ŽIVOTE ŽENY, BOHYNE, MATKY, ŽENSKÝCH PREDCHODKÝŇ, STVORITELIEK ŽIVOTA, PREKROČENIA DUALÍT, PREPOJENIE SO SEBOU, S PRÍRODOU, S BOHYŇOU V SEBE...

Rituál Novu a konštelačné cvičenia zamerané na tajomný, súčasne však bohatý a obohacujúci svet Luny, žien a cyklov v živote ženy, nových počiatkov a rozbehov v jej živote smerom ku kúzlam novej reality. Naše predchodkyne a Bohyňa ako predobraz univerzálneho poňatia ženy v nej sebe samej. Božské archetypy a staré rodové ženské vzorce v živote ženy, práca s fyzickým, emočným, éterickým i mentálnym telom prostredníctvom rituílu a lunárních konštelačných metód. Mytologické, rituálne a mystické prvky v hľadaní ženskej podstaty, a tým aj plného šťastia, zdravia, hojnosti, lásky. Zážitkové konštelačné techniky na posilnenie vnímania seba samých i tých druhých, hranie rolí pod ochrannou záštitou vnútornej Bohyne a spätná väzba...

Prostredníctvom archetypu Bohyne Matky (matky a královny) aj ako súčasti vás samých ako žien so skrytou Bohyňou v sebe) a ich vzájomných konštelácií ako istého typu liečivého rituálu sa spojíte práve s ich atribútmi vo svojom vnútri - s plodnosťou, hojnosťou, bohatstvom, tvorivosťou, láskou, nehou a starostlivosťou (ktoré sa tiež môžu stať aj s inými aspektmi súčasťou rkituálu i konštelácie). Cez silu experimentálnych konštelácií zameraných na tému ženského princípu (nielen v ženách) vstúpia tieto driemajúce dary do vášho života. Aby k tomu však mohlo dôjsť, je nutné cez konšteláciu svojho "ženského systému" pracovať na liečení vzťahu ako s Bohyňou Matkou, Matkou Zemou, tak aj s vlastnou matkou a s rolou matky (i tou, ktorú zastávame my sami) vo vlastnom živote. Dosýtenie sa tým, čo sme doteraz nedostali a spojenie so ženskými predkami. Privolanie stratenej energie, ktorá už nie je pripútaná k zdroju a miestu bolesti a je uvoľnená k vytváraniu hojnosti v akejkoľvek jej podobe. Prebúdzanie tvorivej ženskej sily, oslava ženy ako stvoriteľky života i tvorkyne, jej mystéria. Konštelačný vstup do vlastnej zrelosti a prestrihnutie pupočnej šnúry k matke so súčasným prevzatím vlastnej sily ženy ako božského subjektu. Spojenie s posvätnou ženskou múdrosťou a prežiarenie živej siete lásky a harmónie Zeme čírou svojou prítomnosťou. Kruh presahujúci stretnutie rôznych bytostí. Vnesenie konkrétnej kvality, svojho daru a ich nasmerovanie k tvoreniu prospešných a zmysluplných vecí v živote každého účastníka zvlášť ako spoločného zázraku...

Lektorka:      Judita Peschlová

Cena:                11,90 eur

Miesto:           BRATISLAVA 

Kontakt:         judita.peschlova@gmail.com, od 3. do 7.10. 0902411203, inak +420604927790