ANDĚLSKÁ TERAPIE A STRES S MEDITACÍ

Stres zažíváme v současnosti všichni, přinejmenším téměř všichni. Když už nikoli ve svém osobním životě, zcela jistě v situacích, kterým jsme dnes a denně už nějakou dobu vystavováni.  

Stres je poměrně složitá reakce, k níž dochází, když je jakýmkoli způsobem ohrožena vnitřní rovnováha organizmu. Netýká se pouze lidí, ale i zástupců živočišní říše.

Pro člověka, který kdysi žil v mnohem primitivnějších podmínkách než dnes, byla stresová reakce nevyhnutelnou k jeho přežití. V nebezpečí ohrožení života - kupříkladu při setkání se šelmou predátorem - bylo potřebné zmobilizovat všechny své síly. K tomu stresová reakce značně napomáhala. Umožňovala jednat způsobem, který v „klidové“ situaci byl často nemyslitelný a téměř neuskutečnitelný. Člověk byl najednou schopný vyvinout větší fyzickou sílu, utíkat rychleji, být odvážnější, neochvějnější, pevnější.

Stresové hormony se uvolňují v jedné z nejstarších částí našeho mozku, označovanou názvem limbický systém. Ten je sídlem emocí a stres je vždy s intenzivními pocity spjat.

V moderní společnosti taktéž dochází ke stresovým reakcím, i když za jiných okolností a podmínek. Ovšem prastará forma reakce „útěk – boj“ se stále dostavuje jako následek navyklé metody řešení stresové situace.

Tato reakce zahrnuje řadu změn v lidském organizmu: krevní tlak, rychlost srdečního tepu, svalové napětí, rychlost a hloubka dechu, látková výměna, elektrická vodivost kůže, produkce hormonů hypofýzy, nadledvinek, štítné žlázy.

Skutečný útok nebo útěk však v současných „civilizovaných“ časech často nebývá realizován, důsledkem čehož změny vnitřního prostředí v lidském organizmu zbytečně přetrvávají. Soustavného hromadění stresorů přináší zdravotní rizika a pocit vnitřní nepohody.

Opakem stresu je uvolnění, čili relaxace. V přirozených podmínkách k ní docházelo jaksi samovolně, ale v moderní společnosti a za novodobého stylu života, kdy je náš mozek bombardován přemírou podnětů, se relaxace nedostavuje v žádoucí míře.

Relaxovaný stav je možné navodit různými technikami. Někdy postačí fyzické cvičení nebo vykonávání jednodušší tělesné práce. Máme však k dispozici docela bohatý registr různorodých relaxačních technik.

Relaxace a stres

Relaxace je – podobně jako u mnoha jiných terapií - jednou z nejdůležitějších metod andělské terapie.

Stres nejvíce postihuje třetí čakru, čakry solar plexu. K ní je v angeologii přirazen archanděl Jofiel a také archanděl Michael. Zkuste někdy po překonání stresové situace tuto krátkou andělskou relaxační techniku:

Soustřeďte se na vnímání svého těla a vědomě uvolněte každou jeho částečku. Postupně přesuňte svou pozornost od svého těla na své vnitřní prožívání a nalaďte se na vibrace jemněhmotného světa. Upusťte od jakékoli kontroly nad svými prožitky nebo nad svým okolím.

Pokud jste se zcela odevzdali pocitu uvolnění, vizualizujte přítomnost andělů, kteří jsou obklopeni nádhernou zlatožlutou aurou. Zkuste je přivolat. Máte-li už zkušenosti s některými konkrétními anděly, oslovte je jménem.

Nemusíte je nevyhnutelně vidět, buďte si však jisti, že jsou ve vaší blízkosti.

Seshora vás přes temeno hlavy naplňuje andělské zlatožluté světlo, zahaluje vás i zvenčí. Je to světlo, které rozpouští obavy, strach, úzkost, stres.

Obzvlášť intenzivně jej prociťujete v oblasti solar plexu, celá vaše břišní dutina se stává stále teplejší.

Zhluboka dýchejte. Před svým vnitřním zrakem jasně vidíte, jak je každá vaše buňka prosvícena zlatožlutým andělským světlem, jak se atomy vašeho těla proměňují na zlaté, hojivé, nádherné světlo, jak se krevním řečištěm, dýchacími cestami, lymfatickým systémem toto světlo dostává i do nejmenších a nejskrytějších zákoutí.

Zaplavuje vás nesmírně příjemný pocit. Uvolnění se stále prohlubuje, stejně, jako klid ve vašem nitru. Oblast solar plexu a váš žaludek jsou úplně relaxované, uvolněné. Cítíte se báječně, svěže, zbaveni jakékoliv zátěže a křečovitosti. Netrápí vás žádné obavy. Strach se ztrácí, stres mizí, rozpouští se v hřejivém záření duhové aury andělů. Ponořte se do tohoto osvobozujícího pocitu, abyste se zcela naplnily zlatožlutým světlem a jeho andělskou kvalitou.

Nechte andělské světlo a bytosti působit tak dlouho, dokud vám to bude příjemné.

Pak se pomalu vynořte se zlatavého svitu a světla andělů.

U nádechu energicky a rychle napněte všechny svaly včetně těch v obličeji, u výdechu je zase zcela uvolněte. Protáhněte se a otevřete oči.

Judita Peschlová, certifikovaná terapeutka andělské terapie, akreditovaná psychoterapeutka, lektorka rodinných konstelací, slovanské hormonální jógy a ženských kruhů, žurnalistka a spisovatelka  

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: