PŘOČ SE VÁM NEDAŘÍ ZHMOTŇOVAT VAŠE PŘÁNÍ A SNY

Každý z nás má nějakou touhu, přání, vizi. Někteří z nás na jejich naplnění nejenom pracují – leckdy i velice tvrdě a pilně – ale se také poctivě řídí různými návody, jak dosáhnout jejich materializaci i jinak, než jenom vyvinutým úsilím.  

Jak je však možné, že to, co chceme, co bychom rádi materializovali, čili přenesli do své reality, se jaksi nedaří, nebo pouze částečně, přičemž děláme „správné věci“ a dodržujeme správné postupy? Většina z nás svou práci umí dobře, dokonce víme, jak požádat vesmír o to, po čem prahneme a jak zůstávat v odpovídajících vibračních frekvencích. Naučili jsme se, jak vizualizovat, meditovat, jak a kdy pronášet afirmace nebo modlitby. Časem by se všechny tyto naše získané dovednosti a provedené kroky měly projevit a též rentovat. Měly, ale… Není tomu vždy tak. Proč?

Jedním z důvodů je, že nevědomě blokujeme zhmotnění svých vizí uvíznutím v orientaci na to, co je potřeba, abychom se cítili lépe, co je potřeba k našemu štěstí, co je potřeba k vyplnění prázdnoty v našem srdci, co je potřeba k získání toho, co nám chybí. Uvíznutí v tom, co nás činí smutnými, co nás bolí, co jsme možná kdysi zpackali, co není fér a čeho nápravu, po níž toužíme, se jaksi nedaří dosáhnout. Prostě jsme se zasekli v něčem, o čem se domníváme, že je to mimo naši kontrolu.

Manifestace toho, co si přejeme či jsme si vytyčili jako svůj plán nebo projekt, bude zablokována, pokud se nepustíme toho, co bylo.

To, co se děje v naší současné realitě, je projekcí všeho, co se odehrálo v minulosti, projekcí našich myšlenek, emocí a přesvědčení o sobě i o světě.

Minulost však není podstatná a budoucnost se ještě nestala. Přílišné zaměření na to, co bylo, vytváří blok, který brzdí plné zhmotnění našich tužeb a předsevzetí. Chceme-li se dočkat jejich materializace, měli bychom minulost nechat být. Uvolnit pouta se vším z naší minulosti, co neprospívá naší přítomnosti a už vůbec ne naší vysněné budoucnosti. Prostě se tomu všemu konečně obrátit zády.

Jediné, na čem záleží, je to, co se děje v přítomnosti. Vaše dary, schopnosti a talenty jsou připravené uplatnit se teď, v přítomném okamžiku. Zůstávejte v teď a tady a všechno to dobré, co očekáváte, se naplní. Zůstávejte v klidu a vesmír bude pro vás a skrze vás pracovat, byť skrytým, někdy i dost tajemným způsobem.

Další příčinou absence materializace našich záměrů jsou naše podvědomé programy. Cokoli, co je obsahem našeho podvědomí, má silnou tendenci se prosazovat, realizovat v našem životě a stát se naší skutečností, takže bude nakonec viditelné, hmatatelné a citelné. Proto je prospěšné podvědomým programům věnovat pozornost, pracovat na nich a rozpustit je.

Ignorujete-li své podvědomí (nebo jinak řečeno nevědomí), investujete svou energii, snahu a čas do reality, kterou nechcete. Pokud budete setrvávat v opomíjení svého podvědomí a toho, co je v něm ukryté, uzamknete sami sebe v pasti. Když jste uvězněni, nemůžete se pohnout a vytvářet svůj nový svět a budoucnost, takže se zmaterializují jenom variace toho, co se přehrává „na pevném disku vašeho nevědomí“. Uvíznete-li ve své vlastní pasti a přitom ji ani nedokážete vidět, nedojde k žádné změně, znovu a znovu se bude odehrávat to, co není vaším skutečným přáním a vaše realita se nikdy nikam neposune. Aby došlo k posunu, musíte jednoduše něco změnit.

Pokud je něco, co opravdu, doopravdy chcete, musíte si toho být zcela a úplně vědomi. Kamkoli je nasměrována vaše - i když nevědomá - pozornost, tam proudí energie a pak to roste a roste. Zkuste se během dne několikrát zastavit a udělejte si „mentální kontrolu“. Zeptejte se sami sebe, kam jste zaměřovali svou pozornost. A obraťte ji jinam, tam, kam se chcete dostat.

Pokud se, byť i nevědomě, soustřeďujete na realitu, kterou byste rádi změnili (a nikoli ze 100% na tu, kterou chcete zhmotnit), a každým dnem ji živíte svou pozorností, emocemi a energií, promění se na váš zítřek. Ano, vaše zítra bude přesně takové, jakým je obsah vašeho podvědomí dnes.

Chcete-li zažívat lepší zítřky, jednoduchým, zároveň však obtížným řešením je „opravit“ svou mysl. Začít hned teď, ještě dnes. Způsob vašeho myšlení je vaším nejpodstatnějším aktivem! Pokud to, na co myslíte a co cítíte je to, co chcete změnit, přestaňte tomu věnovat svou energií. Odpoutejte se od reality, která se má proměnit v něco jiného, nového, krásnějšího. Nesetrvávejte v ní.

Na utváření nového a na zhmotňování vaší nové vize mají vaše provedené akce a kroky menší vliv než to, co probíhá ve vaší mysli. Na čem v procesu materializace záleží nejvíc, jsou vaše myšlenky, přesvědčení a emoce týkající se toho, co chcete zhmotnit. Zůstává jenom opět zopakovat: je to vaše myšlení, které umožňuje zhmotnění vašich cílů a přání.

Když si myslíte a věříte, že dosáhnete posun bez toho, abyste „prokopali“ své podvědomí, nic se nezmění tak, jak očekáváte. Musíte z hloubi celé duše věřit, že vy sami dokážete změnit cokoli. Že můžete mít, být nebo dělat cokoli! Musíte i na nevědomé úrovni uvěřit, že jste skutečně hodni splnění svých tužeb. 

Neznamená to, že máte předstírat, jakoby jste měli to, co ještě nemáte. Neznamená to, že se budete chovat, jako byste měli to, po čem toužíte. Pořád byste totiž jen předstírali, že máte to, co vám chybí. Je však zcela v pořádku toužit (tedy nikoli předstírat) po někom nebo po něčem, co ještě není součástí vaší reality.

Zaměřte se na materializaci svých tužeb bez připoutanosti. Pokud dojde k splnění vašeho přání, je to úžasné. Pokud však nikoli, pokračujte v hledání toho, co vás a zhmotňováni vašich snů blokuje. A pak odstraňte svůj blok.

Možná je vaší mysl z 30 % zaměřená na vytoužený předmět materializace a ze 70 % na to, co se nedaří. Zaměřte se víc na to, co chcete manifestovat, a odkloňte svou mysl od toho, co bylo nebo co nefunguje. Takovýto postup zvyšuje šanci na úspěch. Váš fyzický a reálný svět se změní, změní-li se stav vašeho podvědomí i vědomí.

Vaše podvědomí je mocné, poháněné silnou energií. Vypořádat se s jeho blokujícími obsahy vyžaduje velmi silnou vůli, pevný úmysl, disciplínu a sebeovládání. Negativní programování vašeho podvědomí trvalo celá léta, takže není možné změnit ho za den nebo dva. I proto není těžké upadnout zpět do podvědomých programů a opět jim uvěřit. Kdyby se k tomu schylovalo, odstupte o krůček a jen pozorujte.

Uvědomte si u toho, že je to pouhá iluze vytvořená vašimi myšlenkami a myšlenky se neustále mění, a tím se mění také iluze. Pokud reagujete na iluze, žijete v sebeklamu. A pokud žijete v sebeklamu, ocitáte se v kolotoči vytváření dalších a dalších iluzí a nakonec se v nich zcela zaseknete.

Přeprogramovat své podvědomí není sice úplně prostou záležitostí, není však nemožné. Zkuste postupně, krok za krokem měnit své myšlenky a zaměřovat celou svou pozornost, soustředění a energii na to, co chcete, aby se stalo. A pak se to zaručeně stane!

A snad vás u toho podpoří vibrační esence archanděla Gabriela nebo esence Plnění přání srdce.   

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, spisovatelka a žurnalistka

Objednat konzultaci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: