ANDĚL VÁNOC ARCHANDĚL GABRIEL

V žádném slavnostně vyzdobeném vánočním betlému nemůže chybět anděl zvěstování archanděl Gabriel, který přidal Marii radostnou zprávu o narození Ježíše.

Archanděl Gabriel je zvěstovatel vizí, Boží posel a jeden z nejvýše postavených andělů. Přináší lidem Boží poselství a podporuje je v tom, aby je přijali s čistým srdcem, vírou a důvěrou. 

Do roku 1970 se slavil svátek archanděla Gabriela 24. března, čili přesně 9 měsíců před Štědrým dnem, o kterém se narodil Kristus. Dnes si jej připomínáme spolu s archanděly Michaelem a Rafaelem 29. září.

Podle starozákonní knihy Daniel vypadá archanděl Gabriel jako muž. V křesťanském umění je však Gabriel někdy zobrazován s mužskými, někdy ženskými rysy, jindy má zase jako většina andělů bezpohlavní vzezření. 

Jako anděla zvěstování jej charakterizuje bílá lilie, symbol spirituality a čistoty.

Zvěstování a Betlém

Všichni věřící, a také mnoho nevěřících, zná příběh, ve kterém anděl Gabriel navštívil Marii a řekl jí: "Budeš mít syna z Ducha Božího." (Lukáš 1:26–38). O Štědré noci pak oznámil dobrou zprávu pastýřům v Betlémě (Lukáš 2:8–20).

Proto je v mnoha domácnostech anděl Gabriel, nazývaný také anděl slávy, umístěn nad jeskyní nebo chlévem, v němž se mělo Marii narodit Boží dítě.

Na jiném místě v Bibli, v první kapitole Lukášova evangelia (Lk 1, 11n.), přináší archanděl Gabriel dobrou zprávu starci Zachariášovi v jeruzalémském chrámu. Oznamuje mu narození syna, Jana Křtitele, jenž později pokřtil Ježíše. Do té doby byl manželský pár, Zachariáš a Alžběta, bezdětný. Protože však měl Zachariáš pochybnosti o tom, že by v jejich věku bylo možné přivést na svět dítě, zůstal až do Janova narození němý.

Archanděl Gabriel rovněž vzbudil svatého Josefa a požádal ho, aby s dítětem a Marií uprchl před vyvražděním neviňátek nařízeným Herodem do Egypta. A později povolal Svatou rodinu zpět, domů do Nazaretu.

Ve Starém zákoně archanděl Gabriel zvěstoval proroku Danielovi příchod Mesiáše (Daniel 8:16 a 9:20 a násl.).

Anděl Vánoc a komunikace

Gabriel není pouze andělem Vánoc. Pro svou roli anděla Zvěstování, který přinesl poselství o narození Ježíše Matce Boží, je také patronem všech, kteří pracují v oblasti komunikací a telekomunikací. Ostatně právě o Vánocích bychom měli být v co nejužším kontaktu se svými blízkými i jinými lidmi, což není nic jiného než vzájemná komunikace naplněná láskou, něhou, soucitem a sdílením.

Na jeho podporu a ochranu se v každodenním pracovním životě může spolehnout mnoho profesí, včetně poštovních pracovníků, filatelistů, doručovatelů, popelářů, rozhlasových moderátorů a diplomatů.

Andělská modlitba na počest Gabriela, Marie a zvěstování

„Andělská modlitba“, na kterou jsou věřící třikrát denně zváni zvoněním modlitebního zvonu, připomíná navštívení archanděla Gabriela u Marie a zvěstování narození Spasitele. Tento zvyk zavedl papež Urban II. v roce 1095. Od té doby svolává tzv. zvon Ave třikrát denně k modlitbě „Anděl Páně“ a k andělskému pozdravu „Ave Maria“.

Vánoce a energetizovaná esence archanděla Gabriela

Chcete-li si ozvláštnit vánoční svátky, vnést do nich naději a víc radosti bez ohledu na okolnosti, zahnat případnou bolest srdce a smutek, navodit skutečnou vánoční atmosféru a podpořit komunikaci se svými blízkými, zkuste sáhnout po energetizované esenci archanděla Gabriela.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná lektorka andělské terapie a rodinných konstelací, hlavní konzultantka projektu Lichtwesen

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: