OBJEVTE SÍLU SVÉHO SRDCE aneb SUPERMAN V NÁS

Síla srdce je naším každodenním průvodcem, dnes však slýcháváme spíš o síle ducha nebo dokonce těla a svalů. Síla našeho srdce však ovlivňuje právě sílu našeho ducha a také stav nebo kvalitu naší fyzické či mentální síly, též schopnost vydržet jakýkoli nápor nebo vyvinout velkou sílu, překonat stres nebo se vyrovnat s tlakem, který je na nás vyvíjen. V srdci se ukrývá také síla naší přesvědčivosti a autentičnosti.      

Od počátků psané historie odkazovali velcí učitelé na srdce jako na zdroj skutečné síly. Ostatně, kam jinam v druhé části „Labyrintu světa a ráji srdce“ od slovutného učitele národů J. A. Komenského se uchyluje poutník, než do světničky svého srdce.

V síle srdce se ale neskrývá jenom životní síla. S její pomocí můžeme rovněž realizovat svůj potenciál a stát se hrdiny svého vlastního osudu, neboť částí každého z nás je Hrdina nebo Hrdinka.

Ani v literatuře či kinematografii, divadelní hře, v poezii, v písních dávných i moderních se nepotkáme se skutečným hrdinou, bojovníkem, revolucionářem, měničem osudů, spasitelem, záchranářem, který neměl či nemá srdce na správném místě. Pokud tedy nejde o antihrdinu, tedy lidově řečeno padoucha. Avšak i ten mívá srdce, byť temné, černé, kamenné, nelítostné. Vzpomeňte si na pohádky, v nichž má největší zloduch a antagonista srdce ukryté na tajném místě, protože ten, kdo by jej našel, nad ním získá moc.   

„Hrdinové se srdcem“ se nakonec stali archetypy, které nejsou typické a zásadní pouze pro mýty, legendy a pohádky, nýbrž i jako základ modernějších forem různých příběhů. Navíc jsou též důležitým aspektem v psychoterapii a v dalších člověku nápomocných metodách.       

  Hrdina se srdcem v nás: Superman a jeho předchůdci

Že nejste v žádném případě Supermanem, resp. Superženou? Nu, to je otázka úhlu pohledu. Hrdina či Hrdinka je v podstatě vůbec první archetyp v dějinách lidstva. Archetypy jsou nezanedbatelnou složkou naší psýché, emočního a mentálního světa a též naší kreativity. Jako takové jsou nedílnou součástí nás samých a projevují se v různých typických i atypických situacích.

Superman je dobrým vzorem pro vysvětlení síly srdce a hrdinného archetypu, jelikož je komparací různých mnohem dávnějších archetypálních hrdinů. 

Postava Supermana, archetypu zachránce jinak označovaného jako mesiáš, a též archetypu mytologického božstva, byla ovlivněna zamilovaností svého prvního autora do kulturistiky, vypracovaných svalů a trupu, který se zužoval k pasu až do nevelice realistického tvaru písmena V.

Supermanovo symetrické obočí, modré oči, výrazná čelist a lícní kosti a rozštěp brady jsou klíčovými aspekty jeho dokonalé vizáže. Přestože je prakticky nezranitelný, stále nosí svou kryptonskou ceremoniální zbroj, která symbolizuje pevnou nebeskou klenbu, což jej spojuje s různými „nebeskými“ hrdiny. Jeho síla je nadlidská, proto je jedním z nejsilnějších superhrdinů.

Je nezranitelný vůči téměř jakémukoli typu fyzického útoku podobně, jako řecký polobůh Herkules, tradičně vyobrazovaný v podobě svalnatého siláka, hrdiny s obrovskou sílou, který zabíjí monstra a šampióna řecko-římského světa. Stejně jako Superman měl zvláštní zbroj, kterou si sám vyrobil z kůže nemejského lva, nad nímž zvítězil.

Ano, je pravdou, že Herkulovou rukou zahynula během náhlého výbuchu zlosti jeho první žena i děti, takže bychom mohli pochybovat o síle jeho srdce v protikladu s jeho fyzickou sílou. Avšak stalo se tak z rozhodnutí bohyně Héry, která jej ze žárlivosti posedla zuřivostí, a on svůj čin litoval do konce svého života. Tedy, on se u něj žádný konec života nekonal, byl v ukrutných bolestech vzat rovnou na Olymp. A tak se nabízí další podobenství s mesiášem Ježíšem, zvaným Sol Invictus, Nepřemožitelné Slunce, jenž byl po mučení a ukřižování vzat na křesťanská nebesa a jehož narození zvěstovala jasná hvězda, která měnila noc v den.   

Dítě hvězd

Supermanovo kryptonské jméno zní Kal-Elmeans, hvězdné dítě! Protože Slunce je taktéž hvězdou, z tohoto hlediska upomíná coby mesiášský archetyp nejenom na Ježíše, nýbrž také na Samsona, jehož jméno znamená Slunce.

I Samson patří k představitelům archetypu silného Hrdiny. Tradičně je představován v roli temperamentního siláka, dlouhovlasého a svalnatého. S jedinou speciální zbraní, oslí čelistí, vykonal pozoruhodné činy. Například zabil nebezpečného lva, který symbolizuje Slunce, na což narážíme rovněž u Herkula.

Poté však přichází na scénu srdce a láska.

Samson se zamiloval do Dalily, která jej přiměla k odhalení tajemství jeho síly. Ne nebylo jím (anebo nikoli zjevně) tajemství jeho srdce, nýbrž jeho bohatých, hustých vlasů. Mimochodem, říkává se, že lidé se slabším srdcem mají na rozdíl od Samsona vlasy příliš jemné.   

Někteří bibličtí badatelé však namítají, že skutečný zdroj Samsonovy síly nespočíval až tak ve vlasech, ale v „bohu vlasů“. Tvrdí, že prozrazením zdroje své síly odhalil Samson Dalile symbol své oddanosti Bohu. Jinými slovy, stříhání vlasů a ztráta zvláštních schopností jsou metaforou trestu za zradu vyšší, „nebeské“ obdoby lásky pro lásku zdánlivou, pomíjivou, „pozemskou“, v Samsonově případě tudíž k zrádné Dalile.

Superman se rovněž kvůli lidskému hnutí srdce, tedy kvůli Lois Lane zříká povinností a odpovědnosti mesiáše a hrdinu a rozhoduje se žít životem smrtelné bytosti.

Stejnou charakteristiku a strukturu vyprávění jako příběh o Supermanovi má také epos o Beowulfovi. Beowulfova fyzická zdatnost je dostatečně výrazná, aby přitáhla velkou pozornost.

Beowulf vítězí nad Grendelem, Superman triumfuje nad kryptonským monstrem.

Superman má bioelektrickou auru, jeho buňky vytváří neviditelné silové pole, které obklopuje celé tělo, takže v podstatě má neprostupnou kůži s podobnými vlastnostmi jako brnění středověkých rytířských hrdinů. Z tohoto důvodu se mu také přezdívá Muž z oceli.

I severský hrdina Siegfried má nezranitelnou kůži, tedy kromě místa pokrytého listem, který se na jeho pokožku přilepil, když se koupal v krvi zabitého draka.

Antického řeka Achilla učinila jeho matka téměř nezranitelným tím, že ponořila celé jeho tělo do řeky Styx, bohužel a osudově kromě paty, za kterou jej držela.

Síla Slunce, síla srdce

Superman získává svou sílu ze Slunce. V tomto ohledu je svými autory zobrazen jako solární bůh se schopností znovu zažehnout umírající zdroj tepla, světla i života na Zemi, Slunce.

Další hrdina, filipínský Apolaki, má taktéž jistou moc nad Sluncem.

Další solární bůh, Helios z řecké mytologie, kterého Římané nazývali Sol Invictus stejně, jako křesťané Ježíše, byl považován za mocného vozataje, jehož spřežení táhli po obloze od východu na západ zářící koně. Tím, že se po tmavé noci znovu a znovu objevuje, představuje nepokořené Slunce. Pro staré Řeky byl všudypřítomný, neboť byl ztotožňován se slunečními paprsky, které mohou prosvětlit celičký rozlehlý svět a každý jeho koutek. Bohové i lidé ho proto vzývali jako svědka různých událostí nebo přísah. Na freskách, obrazech a sochách mívá stejně jako Superman bezvousou a pohlednou tvář, rudé roucho a specifickou aureolu.

V egyptské mytologii se u boha Hora, neobyčejného dítěte narozeného neobyčejným způsobem stejně jako Ježíš, opakuje zlatá barva slunce obestírající jako aura jeho hlavu, nejčastěji ve zpodobení sokola. Stejně jako Superman dovede létat.

William Wallace na nás sice nemusí ve filmu Statečné srdce na první pohled působit jako Superman, ale určitě vykazuje mnoho společných rysů s jakýmikoli představiteli archetypu Hrdiny, mesiáše či vysvoboditele. V jeho příběhu sehrává úlohu odvaha, kuráž, touha vysvobodit svůj národ spod jařma uchvatitele, a samozřejmě už podle samotného názvu i velké srdce - jak srdce naplněné láskou (byť tragickou), tak srdce překypující sílou a smělostí.    

Srdce Supermana, mesiáše, vysvoboditele a boha

Základem příběhu Supermana - jenž je podobně jako výše zmiňované archetypy „nadpozemskou“ bytostí, čili něčím, co bychom mohli nazvat z archetypálního hlediska bohem - jsou jeho „mimolidské“ vlastnosti, mesiášská mise a mesiášský obraz, dokonce i misionářské atributy, mystické jméno a jeho mytologičtí předchůdci nejenom se zlatou aurou, nýbrž i se zlatým srdcem.

Jak je zřejmé z předchozího textu, Superman zastupuje dva obecné archetypy, které nemohou a v podstatě ani nesmějí postrádat až nadlidskou sílu srdce, protože bez ní by nesplnily své poslání. Těmito archetypy jsou archetyp mesiášský a archetyp mýtického božstva. V podstatě každý obecný archetyp obsahuje dva dílčí archetypy. U Supermana se jedná o židovsko-křesťanského mesiáše, hebrejského vysvoboditele, silného a nezranitelného hrdinu a slunečního boha.

Na základě různých analýz se ukázalo, že mystika za jmény a tituly Supermana obsahovala náboženské podtóny. Jeho postava prošla několika modifikacemi a jeho příběh se vyvinul do psychologicky složitého vyprávění. V každém případě by bez lidské síly srdce svou misi a úkol nemohl splnit, ani se stát obecně oblíbeným, v příbězích opakovaným smělým hrdinou.

Esence Síla srdce

Možná se netoužíte stát Supermany, ale být odvážnější by se vám líbilo. Nebo byste chtěli, aby vaše rozhodnutí vycházela ze srdce a aby projekty, které podporujete celým svým srdcem, měli v sobě výjimečnou dynamiku a - sílu.

Síla našeho srdce je však často bržděná nebo blokována „zraněním srdce“, které způsobili bolestné zážitky, zklamání, opuštění, zrady. Tato zranění omezují sílu našeho srdce, dokonce i naši vlastní důvěru v tuto sílu, a též plynulé proudění životní energie. Čímž se přirozeně snižuje rovněž naše fyzická síla.

Esence Síla srdce dovede rozpustit zábrany a ochranné zdi našeho srdce, abychom poté měli k dispozici jeho nesrovnatelně větší sílu. Zároveň zvýší naši všímavost, sebevědomí a sebelásku, taktéž spojení s vnitřní moudrostí a s vyššími úrovněmi vědomí. Pak může láska a síla tryskající z našeho srdce podpořit odvahu k potřebným nebo nadcházejícím krokům, které povedou k realizaci našich vizí, snů, přání a plánů.

NA tyto účely můžete používat buďto energetizovaný vibrační sprej nebo ručně vyrobený přívěsek ze slavného muránského skla s karabinkou (limitovaná edice). Jelikož jde o ruční práci, každé srdce je unikátní.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, hlavní konzultantka a terapeutka projektu Lichtwesen v ČR a SR, spisovatelka a žurnalistka

Objednat esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: