ZIMNÍ ÚNAVA, DEPRESE A POMOC ARCHANDĚLŮ

Zima, chlad, krátké dny, šero, málo slunečného svitu, stromy bez listů, louky bez květů, pole a stráně bez života, dlouhé temné noci – to v mnoha z nás vyvolává smutnou, depresivní, neradostnou náladu a nezřídka i únavu a skleslost. Hledáme pak různé způsoby, jak snadněji a s větší lehkostí překonat chmurnou dobu roku, najít světlo a radost v sobě i kolem nás a načerpat energii.

Jednou z možností je požádat o pomoc „sbor“ archandělů, kteří nám mohou poskytnout i spirituální podporu a ochranu.

Archanděl Michael

Archanděl Michael ve zlaté zbroji vystupuje v roli ochránce, vládce slunce, pán světla a všech druhů energií a anděl vitality. Během zimních dní, kdy se zdá, že tma vládne po většinu času, může Archanděl Michael odstranit temnotu a teskno z duše, vnést světlo do duše i do srdce, poskytnout pocit jistoty a bezpečí a doslova nás napumpovat energií, živostí a elánem.

Archanděl Raphael

Archanděl Raphael ve svém typickém zeleném nebo tyrkysově zeleném hávu je spojen s léčením a nastolováním harmonie. V chladných měsících, kdy jsou tělo i duše vystaveny mrazu a nečasu, může archanděl Raphael přinést obnovu, vitalitu a revitalizaci, zpustit proces uzdravení a zlepšení celkového fyzického stavu.

Archanděl Gabriel

Archanděl Gabriel oděn v bílém a s bílou lilií v ruce působí mezi lidmi jako anděl poselství a inspirace. Za zimních měsíců, kdy může být obtížné udržet si motivaci a nalézt naději, pomáhá otevřít mysl novým idejím, do života vnést inspiraci a motivovat k vzepjetí vnitřních „uspaných“ sil.

Archanděl Uriel

Archanděl Uriel, většinou zahalen v zelené nebo hnědé, je andělem moudrosti, navracení a zvyšování sil a zemité, pevné energie. O dnech s nedostatkem světla může být naše mentální stabilita ohrožena. Archanděl Uriel pomáhá vyjasnit mysl, uspořádat myšlenky, koncentrovat se na cíl, zaměřit se na radostnější stránku života a znásobit fyzickou energii spojením se živlem země.

Archanděl Chamuel

Archanděl Chamuel, anděl růžového barevného světla, má na starosti vztahy, přátelství, vzájemnou náklonnost a lásku, které jsou velice účinné u překonávání úzkostí, depresí a smutku. V průběhu zimy může být občas náročné nekolísat ve svých náladách a udržet pozitivní mezilidské vztahy. Archanděl Chamuel posiluje lásku a soucit k sobě i k ostatním, povzbuzuje ke vzájemné pomoci a úctě, vede nás k laskavému přístupu jak k druhým, tak k sobě samým, a tak i k stanovení vlastních hranic, skrze které nám pak neuniká žádná energie a my si ji můžeme udržet v potřebné intenzitě.

Archanděl Jofiel

Archanděl Jofiel, který se nám zjevuje prostřednictvím žlutého světelného paprsku, je považován za anděla krásy, půvabu a ladnosti. Během tmavých a studených dnů v nás oživuje vnímání krásy všude kolem i uvnitř sebe sama, což přináší radost, pozitivní pocity, příjemnou energii a vzrůst povznášejících sil.

Archanděl Metatron

Archanděl Metatron v bílém oděvu, případně v magenta barvě, je v andělské říši odpovědný za transformací a spirituální rozvoj. V zimních měsících, kdy příroda prochází hlubokou změnou a zároveň fází klidu, pomáhá lidem nalézt smysl života, své skutečné poslání a zdroj inspirace i energie. Podporuje náš spirituální růst i v těch nejtemnějších obdobích, proto současně pozvedá úroveň naší energie a vrací schopnost překonat nejenom úskalí zimy, nýbrž i smutek, skleslost a nedostatek síly.

Každý jedinec může vnímat nebeské posly jinak, navazovat kontakt s archanděly odlišně a dostávat jejich požehnání a pomoc zcela jinou cestou. Proto je důležité upřednostnit své vlastní individuální zkušenosti a intuici při hledání andělské pomoci.

Pokud byste chtěli ještě víc pozvednout svou náladu, udržet se v kondici, nepodléhat zimním depresím, vlivu šedi a tmy, můžete rovněž sáhnout po vibračních archandělských esencích, v nichž je koncentrovaná jejich mocná energie.

Případně se můžete účastnit kurzu andělské terapie a léčení a naučit se pracovat s andělskými energiemi sami: ONLINE KURZ ANDĚLSKÉ TERAPIE A LÉČENÍ

Víc tu: www.angelcity.cz/products/kurz-andelske-terapie-a-leceni-v-beznem-zivote/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.angelcity.cz%2Fproducts%2Fkurz-andelske-terapie-a-leceni-v-beznem-zivote%2F

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka andělské terapie, konzultantka projektu Lichtwesen pro ČR a SR

Přihlášení na akci nebo objednání esence

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: