POSELSTVÍ ANDĚLŮ NA LÉTO

„Drazí, dveře příležitosti jsou pro vás otevřené, byť je čas dovolených a prázdnin. Nastala doba zvýšit své vibrace a obohatit své zkušenosti přizváním andělů a jejich světla do svého života. 

Postup je prostý: Zvolte lásku. Rozhodujte se a přivolávejte lásku opakovaně a často, protože je to právě láska, která přitahuje anděly, světlo a jeho nové úrovně. Láska přivádí nebeské světlo do vašeho těla, aktivuje vaši DNA, zvýší vaše frekvence a vytvoří soulad s dary a možnostmi, které vám byly anděly určeny. Láska je stav bytí, který se odrazí i ve vašich činech.

Když jste ve stavu čisté a bezpodmínečné lásky, vaše činy jsou inspirující a obohacují jak pro vás, tak pro ostatní. Což vám otevře ještě více požehnání vesmíru i andělů. Prostě buďte naplno v každém přítomného okamžiku.

Otevřete se lásce. Dovolte si teď co nejintenzivněji cítit, být, prožívat a ztělesňovat lásku, kterou sami jste. Otevřete dokořán své srdce, přijímejte nové, zářivější světlo, přitáhnete tak i nové zážitky a vysoké, mocné andělské energie. 

Když procházíte procesem naplňování světlem, může vynést na povrch stíny, strachy a napětí, které nejsou v harmonii s novými možnostmi, které k vám přichází. Pak se budete moci sladit se svým nejvyšším plánem, posláním duše i životním posláním, s plnou hloubkou toho, proč jste teď skutečně tady, na tomto světě. Chcete-li úplně splynout se světlem, milujte, vše, co se ve vašem životě objeví.

Dýchejte. Dýchejte vědomě, zejména, když emoce nebo vzpomínky z minulosti vyplouvají na povrch, a pak je láskyplně a odvážně pusťte. Nechte vejít do světla jakoukoli tvrdost, zádrhel, překážku, blok, které se objeví. Vaše vibrace se ještě víc zvýší. 

Uvolněte rovněž potřebu být viděni a vnímáni určitým způsobem, zapadnout nebo založit svou hodnotu na reakcích ostatních. Rozhodněte se být v lásce, zářit v souladu s plností světelné bytosti, kterou jste. Využijte jedinečnou příležitost přispět ke kolektivní transformaci, která se právě odehrává, teď, v tomto čase velkých změn. Buďte v této dosti nelehké době ztělesněním lásky.

V lásce plně porozumíte tomu, kdo jste, jen vykročte ven z perspektivy, kterou zaujímá vaše mysl, odstupte od toho, co si myslíte, že je pravda, a od svého přesvědčení, že víte, jak věci jsou a jdou.

Vykročte do neznáma s láskou v srdci a světlem v sobě i svém energetickém poli. Užívejte si prostou zkušenost bytí a zážitek naplnění světlem andělů. Tak budete moci dosáhnout a zažít nejvyšší potenciál lásky, radosti, míru a spolutvoření, které se i vaší zásluhou rozšíří po celé Zemi. Vyslyšte andělské volání, ukotvěte vše nové v sobě a ve svém životě. Přijměte s láskou nová paradigmata. 

Podílejte se na nových možnostech, na láskou naplněnou koexistenci lidí na naší planetě, na spoluvytváření lepšího světa, na jeho harmonickém rozkvětu. 

Naslouchejte andělům a začněte u sebe, teď hned, v tomto okamžiku. Začněte třeba pouhým klidným nádechem. Vyberte si beze strachu snahu cokoli změnit, být a dýchat a zářit. 

Ve světle lásky andělů nechte odejít vše, co už vám neslouží, a vše, co jste již přerostli a možná jste si toho ani nevšimli. Vkročte odvážně s podporou andělů do nové krajiny andělského světla a nekonečných možností, které lze plně uchopit pouze tím, že jsme, že žijeme, dýcháme, konáme v lásce a s láskou. 

My andělé jsme s vámi, milujeme vás, vedeme a podporujeme. Ale jste to jenom vy, kdo se může v každém okamžiku života, u každého úderu srdce rozhodnout, zda se vrátit k lásce a žít ve všeobjímající lásce. A vědomě se rozhodnout být sami světlem.

Judita Peschlová, certifikovaná terapeutka andělské terapie, akreditovaná psychoterapeutka, lektorka rodinných konstelací a ženských kruhů, žurnalistka a spisovatelka 

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: