ARCHANDĚL ZADKIEL

Změna nezdravých postojů na zdravé

Zlepšení paměti

Vyléčení emocionálních zranění

Schopnost odpouštět

Rozvoj tolerance

Archanděl Zadkiel je známý mimo jiného jako anděl milosrdenství. Povzbuzuje a motivuje lidi, aby se na něj obraceli s prosbou o milosrdenství, soucit a odpuštění, které potřebují, aby se uzdravili z bolestí a zranění – ať již fyzických, psychických nebo emočních - a překonali strach, osvobodili se z pout minulosti, vykročili vpřed a šli svým životem zdravějším, přínosnějším, vhodnějším a šťastnějším způsobem.

Zadkiel také pomáhá lidem pamatovat si, co je nejdůležitější, aby se mohli soustředit na to, co je v jejich životě nejdůležitější a zaměřili se tak na skutečné priority. 

Archanděl Zadkiel se snaží s vámi spojit a komunikovat dost často, jenomže my jsme tak zaneprázdnění tím množstvím impulsů, rušivých vlivů, chaotických a často negativních zpráv nebo informací, že si jeho úsilí navázat s námi kontakt a podporovat nás vůbec nevšimneme.

Pomoc při změně nezdravých postojů na zdravé

Zadkielův andělský zásah pomáhá lidem zbavit se negativních a blokujících postojů a zaměřit se na prospěšné, zdravé postoje, které postupně povedou ke stavu, v němž se mohou naplno těšit ze života a ze všeho, co sebou přináší. 

V procesu této proměny z negativních náhledů na pozitivní pomáhá archanděl Zadkiel posilovat sebedůvěru, hledat, objevovat, následovat a naplňovat skutečné životní poslání a budovat zdravé, harmonické, bezkonfliktní vztahy s ostatními.

Zadkiel otevírá náš vnitřní zrak tak, abychom uzřeli svou vnitřní božskou podstatu, a stejně tak božskou podstatu těch druhých. Pomáhá tak zároveň nahlédnout za roztříštěný, někdy až zmučený vnější vzhled, kde navzdory všemu stále září vnitřní světlo.

Tento úžasný, mocný archanděl je s námi vždy, když je nutné přeladit naše myšlenky negativity, neschopnosti vidět optimističtější stránku života i nás samých na myšlenky naplněné vírou, důvěrou, nadějí, soucitem k sobě i druhým, které se pak stanou „kanálem“ pro světlo a změní svět kolem nás k lepšímu. Jedním z účinných nástrojů, které nám Zdiel nabízí, jsou pozitivní afirmace.

Zadkiel s námi ochotně a s láskou spolupracuje na odstranění všech emocionálních toxinů ze srdce i z duše. Dochází potom k emočnímu uzdravení, někdy vskutku zázračným, doslova andělským, něžným, ale velice efektivním způsobem.

Jemně a sobě vlastními cestami nám připomíná, abychom měli nejenom otevřenou mysl, nýbrž také svá srdce. Vede nás tak, abychom byli vděční za vše, co právě teď a tady máme. Protože teprve když budeme vděční za to, co již vlastníme a kde se právě nalézáme, nás nejenom Zadkiel, ale všechen andělský svět obohatí ještě více.

Zadkiel a klady planety Jupiter

Vládnoucí pozice archanděla Zadkiela nad planetou Jupiter ho spojuje s množstvím pozitivních, dobro přinášejících aspektů, a to samozřejmě nejenom z astrologického hlediska. Díky spojení s Jupiterem poskytuje Zadkiel lidem hojnost, shovívavost, milosrdenství, odpuštění, toleranci, soucit, prosperitu, štěstí a radost.

Když se lidé obrací na Zadkiela, pomáhá jim pročistit si mysl a soustředit se na kladné věci. Zadkielovou andělskou úlohou je uklidnit vědomou mysl a zdolat náhlé, nečekané a ne příliš hezké události, ztišit silné či bouřlivé emoce, a podržet vás, když něco či něco podkopává vaši sebedůvěru a pocti bezpečí. Stojí u vás velice blízko, kdykoli máte pocit, že jste v koncích nebo procházíte menšími případně až extrémními protivenstvími.

Archanděl Zadkiel rozvíjí diplomacii a toleranci, čímž uzdravuje vztahy. Inspiruje nás k tomu, abychom respektovali všechny kolem nás bez ohledu na to, jak odlišné nebo radikální se jejich názory, životní postoje, povahy mohou zdát. Všichni můžeme být skrze něj spojeni s láskou andělů i lidí.

Když se nad tím zamyslíme, uvědomíme si, je mnohem snazší být tolerantní a diplomatičtí, než cokoli jiného, tedy záporného.

Fialový světelný paprsek

Zadkiel a skupina andělů, kteří jsou k němu přirazeni a na které dohlíží, náleží k fialovému světelnému paprsku, jenž představuje jak milosrdenství, laskavost, soucit, tak a proměnu a transformaci. Díky této skutečnosti nám mohou poskytovat duchovní podporu a energii, kterou potřebujeme, abychom změnili svůj život k lepšímu.

Když přivoláte archanděla Zadkiela, naplní vás touhou a silou osvobodit se od všech omezení.

Pokud toužíte nebo chcete odpustit sobě nebo druhým, archanděl Zadkiel a andělé fialového paprsku se přimluví a pročistí příčiny jakéhokoli problému, čímž vám uvolní cestu k lepší budoucnosti.

Jelikož archanděl Zadkiel velí andělům, jejichž energie odpovídá fialovému světelnému paprsku a on sám je strážcem fialového plamene duchovní transformace a léčení, i jeho aura je tmavě indigově nebo purpurově modrá. Nacházíme-li se poblíž něj a jsme otevření jeho vibracím, nebo se s námi snaží komunikovat, můžeme vidět fialové nebo modré světlo. Učí nás důvěřovat bytostem Světla a věřit v jejich shovívavost, přináší nám útěchu, stojí po našem boku v hodině nejvyšší nouze.

Zadkielovým drahokamem je lapis lazuli. Zadkiela snadněji přivoláme, držíme-li tento kámen před svým třetím okem a plněji se otevřete zdroji andělské energie.

Zapamatovávání se Zadkielem

Zadkiel je přímo pověstný svou schopností pomáhat lidem s pamětí, resp. spíš s potížemi pamatovat si, co si pamatovat chtějí. Pokud si tudíž potřebujete cokoli zapamatovat nebo se snažíte zapamatovat, požádejte prostě a bez zábran Zadkiela, aby vám pomohl. Vždy byl považován za "anděla paměti", který dovede podporovat studenty a všechny, kteří si potřebují pamatovat například jistá fakta a čísla.

Jedním z nejdůležitějších témat, na které může Zadkiel lidem pomoci vzpomenout si, jsou vyšší záměry s jejich životy. Zadkielovo dvojí zaměření na odpuštění a paměť nám může pomoci vyléčit emocionální zranění z minulosti. SE zaujetím pracuje s námi na uvolnění či rozpuštění starého hněvu nebo pocitů oběti, abychom si mohli vzpomenout a žít svým opravdovým životním posláním.

Když žádáme Zadkiela o emocionální uzdravení, přesune naši pozornost od bolestných vzpomínek ke vzpomínkám na krásnější okamžiky našeho života.

O Zadkielovi, stejně jako o kterémkoli jiném archandělovi bychom ještě mohli toho napsat mnohem víc, ale snad někdy jindy.

Pokud byste si přáli víc posílit jeho vliv na váš život, vyřešit případné potíže, s nimiž vám může podle tohoto článku pomoci, podpoří vás jeho vibrační esence, vonná nebo i bez vůně.

O KURZ ANDĚLSKÉ TERAPIE A LÉČENÍ V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ ZDE:
https://www.angelcity.cz/products/kurz-andelske-terapie-a-leceni-v-beznem-zivote/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.angelcity.cz%2Fproducts%2Fkurz-andelske-terapie-a-leceni-v-beznem-zivote%2F

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka a praktik andělské terapie, hlavní konzultantka a terapeutka projektu Lichtwesen.

Přihlášení na kurz

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: