DOSAŽENÍ HOJNOSTI S ARCHANDĚLY (S NÁVODY JAK NA TO)

Navzdory momentálním, ne zrovna výtečným hospodářským okolnostem jsou ještě stále někteří z nás přesvědčeni, že přát si od andělů hojnost a materiální zabezpečení není správné a ani trochu spirituální. Avšak když už nic jiného, jak bychom mohli pomáhat my sami ostatním, kdybychom žili nuzně a ze dne na den? Neříkajíc o situaci, v níž bychom už museli řešit i něco závažnějšího než „ze dne na den“. I přes svou duchovní podstatu nám andělé a další nebeské bytosti přejí jakékoli životní požehnání, a pokud jím má být finanční prosperita, tak nám s ní pomohou.

Na kterého z nich se však máme obrátit, chceme-li dosáhnout klidu duše třeba i tím, že se nebudeme obávat, zda budeme mít příští měsíc na nájem, jídlo, léky či urgentní pomoc zubaře?     

Andělů hojnosti a bohatství je víc. Níže uvedu pět z nich, pět méně známých archandělů, na které se s podobnými žádostmi můžete kdykoli obrátit. Pod každým popisem je malé doporučení, jak to udělat.  

1. Archanděl Sachiel

Pokud jde o materiální jistoty, archanděl Sachiel může být jednou z prvních našich voleb. Pomůže nám na cestě k realizaci našich představ o bohatství vyhnout se různým překážkám a protivenstvím nebo je zcela odstranit. S jeho podporou dosáhneme lepší synchronizaci se svým životním záměrem a posláním a s naplněním našeho skutečného potenciálu. Jelikož dohlíží na hojnost, zdar a materiální přínos, zasáhne v případě zablokování nebo ustrnutí na jednom místě, pomůže zdolat výzvy a vyhnout se zajížďkám, dokud se nedostaneme až do cílové rovinky.

Zapalte ve čtvrtek ráno mezi 8 a 9 hodinou oranžovou svíci, zklidněte se, zavřete oči, přivolejte Sachiela, předneste mu v duchu nebo nahlas svou prosbu a chvíli přemítejte o své žádosti. Živě si představujte výsledek Sachielova archandělského zásahu. Opakujte vždy ve čtvrtek minimálně po čtyři týdny nebo do té doby, než se objeví první výsledky. I když hned nebude dosaženo všechno, ihned mu poděkujte i za každý dílčí úspěch. Věnujte mu nějakou hezkou oranžovou květinu, namalujte jeho obrázek a zarámujte jej, kupte oranžový kámen.

2. Archanděl Raziel

Raziel je mocným archandělem andělské magie, jeho jméno bychom mohli přeložit jako „Tajemství Boží“. Ví o všem, co se kde děje, zná všechna tajemství vesmíru i toho, jak funguje, a vše také zaznamenává. Pokud se vám z tohoto krátkého popisu zdá být téměř vševědoucím, je to proto, že jím vskutku je. Je prostě držitelem veškerého božského poznání, kromě jiného rovněž všech tajemství a poznání andělského světa.

Je zodpovědný za dramatické posuny v životní perspektivě. Učí nás, že máme v tomto vesmíru neomezené možnosti. Na požádání nám pomůže překonat jakékoli blokády, včetně bloků, které jsme si sami během života vytvořili nebo jsme je přijali jako rodové „dědictví“.

Jako strážce zákonů vesmíru je archanděl Raziel úžasným rádcem v oblasti hmotné manifestace, jinak řečeno materializace. Podporuje své chráněnce ve spoluvytváření a uskutečňování tužeb čia cílů. Pomáhá zdokonalit vlastní dovednosti a talenty. Usnadňuje podívat se za „obzor“ nebo námi samými vytyčené hranice, abychom uzřeli všechny zázračné příležitosti a šance, které na nás čekají.

Až budete skutečně chtít přejít na další úroveň životní hojnosti a proniknout do vyšší oktávy materializace, zavolejte kdykoli za dorůstajícího měsíce archanděla Raziela. Položte vedle stříbrné svíce nějaký stříbrný předmět, prstýnek, řetízek apod. Soustřeďte se, zhluboka dýchejte, vyslovte Razielovo jméno, svou žádost a také termín, do kterého si přejete, aby byla splněna. Zároveň se snažte svůj záměr vizualizovat. Poděkujte a nechte svíci dohořet. Opakujte 7 krát za sebou, pouze však do úplňku.   

     3. Archanděl Ariel

Ariel je vnímán jako anděl síly, ale rovněž přírody a jejích darů lidstvu, což lze volně přeložit jako plodnost a hojnost. Když se nad tím zamyslíme, planeta Země nám dává vše, co potřebujeme k životu a k jeho udržení. Půdu, vodu, vítr, který přenáší semínka a masy vzduchu, potřebné teplo i chlad, rostliny, živočichy. Díky Arielovi můžeme být obohaceni o nové a neotřelé nápady. Takže mezi Arielem, hojností a prosperitou je úzké propojení.

Podporuje nás v nových začátcích a v osobním i kariérním růstu. Můžeme jej například požádat o radu nebo pomoc s novou prací či změnou v kariéře případně oboru činnosti, v zahájení nového podnikání, do něhož přinese hojnost ve všech různých podobách.

V pondělí mezi 18. a 19. hodinou si udělejte prostor a čas na kratší meditaci s Arielem. Zapalte zlatou svíci, v obou dlaních držte menší citrín, vedle svíce můžete umístit pyrit, máte-li k dispozici, také minci v zlaté barvě (může být i několik 20-ti korun). Obraťte se tři krát na Ariela jeho jménem. Rovněž mu tři krát předneste své přání. Vložte do toho vší svou energii, sílu, avšak též lásku a vřelost. Nechte před svým vnitřním zrakem běžet film svého života, jaký by měl být po splnění vaší žádosti. Poděkujte a rozlučte se. Mince noste sebou v peněžence jako talisman, nesmíte je použít na placení.    

     4. Archanděl Jeremiel

Jeremiel je proslulý tím, že dovede vyřešit jakkoli složité problémy a vykouzlit dobré finanční podmínky. Pomáhá odstranit potenciální překážky, které by nám mohly bránit v dosažení hojnosti a prosperity. Vytváří lepší pozici a podmínky k tomu, abychom mohli sladit své činy s našimi cíli a touhami. Když se ocitneme na životní křižovatce – finanční nebo jiné – a potřebujeme znát tu nejlepší cestu z nejlepších, jak vnést bohatství do svého života, je Jeremiel jedním z nejlepších kandidátů na andělského průvodce a pomocníka.

Za slunného odpoledne zapalte rudou svíci na větším kovovém tácu, položte k němu vázu s rudou růží a pokud možno i granát nebo jiný červený kámen. Sedněte si směrem ke slunci, uvolněte se, klidně dýchejte. Pak nahlas vyslovte Jeremielovo jméno a přivolejte jej. Požádejte ho, aby stál po vašem boku a pomohl vám s vaší konkrétní žádostí. Dopodrobna mu popište, co od něj žádáte. Poté napište ve zkratce svou prosbu na hezký papír, zapalte jej plamenem svíce a nechte dohořet na tácu. Poděkujte. Opakujte pět krát v kratších intervalech za sebou.    

     5. Archanděl Barachiel

Barachiel proslul jako archanděl požehnání. Bývá často zobrazovaný s košíkem chleba, protože pečuje o to, abychom měli vždy dostatek „chleba“ (tedy vše, co si umíme představit pod „chléb náš každodenní) pro sebe i své blízké.

Zvyšuje naše vibrace tím, že nás učí prociťovat víc vděčnosti, optimismu, pozitivity a radosti a napojit se na podobné pocity a kvality, abychom se zharmonizovali s požehnáním shůry. Právě prostřednictvím radosti a vděčnosti nám pomáhá dosáhnout tužeb našeho srdce. Jak se říká: čemu věříme, to dostaneme.

Někdy se necháváme rozptylovat od dosahování vlastní hojnosti tím, co vidíme u ostatních. Více peněz, větší dům, lepší auto či vzdělání. Barachiel eliminuje obdobné vnitřní hlasy závisti a pomáhá vymanit se ze „srovnávacích pastí“. Když v nich uvízneme, nikam se neposuneme a ničeho nedosáhneme. Pod Barachielovým vedením vidíme svá vlastní požehnání optikou vděčnosti a oceňujeme je v celé jejich plnosti a nádheře.

Připravte si malý andělský oltářík, můžete použít pírka, mušle, mince větší nominální hodnoty, obrázek, který odpovídá tomu, co byste chtěli do svého života přitáhnout a jak byste chtěli žít. Budete potřebovat malou zelenou svíčku. Napište si svou vlastní krátkou, ale výstižnou mantru, která vystihuje vaše přání. Budete ji u hořící svíce (stačí čajová) opakovat 21 dní každé ráno po probuzení. Zapalte svíci, zrelaxujte tělo, zklidněte mysl. Představujte si, jak se k vám každým nádechem víc a víc přibližuje archanděl Barachiel. Pozdravte jej a přečtěte mu svou mantru, po prvé 21 krát, pak už stačí jednou. Jako u každého pozitivního kouzla archandělovi vždy poděkujte.

Chcete-li umocnit a urychlit účinek malých andělských kouzel, podpořte jej energetizovanou andělskou esencí Hojnost, anebo také archandělskými esencemi.

Judita Peschlová, certifikovaná lektorka andělské terapie a rodinných konstelací, akreditovaná psychoterapeutka, žurnalistka a spisovatelka

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: