LÉČENÍ EMOCIONÁLNÍCH A PSYCHICKÝCH ZRANĚNÍ Z MINULOSTI

Fyzická zranění jsou snadno rozpoznatelná, protože obvykle zanechávají viditelné či citelné stopy, jakými jsou zlomeniny, jizvy, švy po šití tržných ran atd. Ano, i fyzická zranění nezřídka zanechávají za sebou emocionální stopy, třeba úzkost či posttraumatický syndrom. Avšak platí i opak, emocionální zranění mohou zanechat fyzické symptomy, kupříkladu ztrátu chuti k jídlu, psychosomatické nemoci, deprese, nevysvětlitelné výbuchy hněvu apod. Emoční, resp. psychických zdroj jmenovaných tělesných příznaků je ovšem mnohem obtížnější odhalit nežli fyzické zranění, protože je obvykle dlouho skrýváme nebo popíráme, a tak jsou nakonec ničivější, zejména pokud nejsou delší dobu vůbec řešeny.                              

Léčení emočních a psychických zranění z minulosti je pro mnoho lidí náročnější výzvou. Bolestné zážitky, traumata a potlačované zraňující vzpomínky se mohou stát příčinou narušení našeho duševního zdraví i celkové pohody.

Nicméně, existují způsoby, jak se s těmito emocionálními a psychickými zraněními vyrovnat a uzdravit se z minulých negativních zkušeností i jejich následků.

Přijmout minulé zážitky a pracovat na jejich vyléčení náleží ke klíčům k emočnímu a mentálnímu uzdravení. Navíc takovýto uzdravující proces, kterým projdeme z vlastního rozhodnutí, rozšiřuje náš vlastní potenciál a životní možnosti.

Bohužel, mnoho lidí se zcela ztotožňuje se svými bolestnými zážitky a nedovede je nechat za sebou. To může vést ke stále většímu utrpení a dalším a dalším negativním důsledkům.

Pokud se však zaměříme na vše, co se můžeme z těchto zkušeností naučit, povede to k pochopení spouštěcích situací a k zásadní vnitřní transformaci.

Způsobů a cest k vyléčení z emočních a psychických zranění je mnoho. Terapeutické metody jako je kognitivně behaviorální terapie, psychodynamická terapie, ale také jemná andělská terapie mohou pomoci těm, kteří trpí různými projevy neuzdravených, někdy až zdrcujících emocionálních a psychických zranění.

Existují samozřejmě i další techniky, byť nezřídka podpůrné, které mohou pomoci, například meditace, jóga, různá cvičení a též sdílení své bolesti a potíži s jinými lidmi, potažmo s vhodným terapeutem.

Je důležité si hned na začátku uvědomit, že uzdravení emočních a psychických zranění vyžaduje čas a trpělivost. Když se však zaměříme na pozitivní věci ve svém životě a na kladný výsledek jakéhokoli typu terapie, jak zmíněno již výše, začne postupný proces léčení a zlepšení našeho duševního zdraví.

Z VÍCE DOSTUPNÝCH POSTUPŮ MŮŽEME ZVOLIT NÁSLEDUJÍCÍ:

Poraníme-li se na těle, musíme léčení začít uvědoměním, že jsme se vůbec zranili. Poté bychom měli uvážlivě posoudit, zda je zranění takového rozsahu, který zvládneme sami, nebo budeme potřebovat pomoc. Dalším krokem je vyčistit ránu, v případě potřeby ji zašít a nakonec obvázat. 

Hojení emočních a psychických zranění funguje podobně.

Uvědomění si, že v sobě nosíme stará zranění 

Emocionální a psychická zranění mohou mít kořeny v rozličných typech traumatických situací, jakými jsou smrt milovaného člověka, zneužívání, násilí, vojnový konflikt, autonehoda, těžký úraz, rozvod, nečekané těhotenství nebo naopak ztráta dítěte, bankrot či účast v trestném činu jako nepřímý svědek atd. 

Běžnými příznaky emočních a psychických zranění jsou pak deprese, úzkost, výbuchy hněvu, tendence k izolování se, nezájem o původní zájmy a koníčky, nedostatek radosti ze života, dokonce i změna osobnosti. V takovýchto případech je prvním a zásadním krokem zvědomení svého zranění.

Odhadnutí míry svého zranění 

K nejtěžším krokům léčení emočního či psychického zranění je posouzení míry schopnosti zvládnout proces uzdravování, tedy máme-li dost síly se s ním popasovat sami, nebo u toho budeme potřebovat pomoc a podporu. Je vskutku nesmírně důležité, abychom své schopnosti přesně zhodnotili, neboť následky špatného rozhodnutí v tomto směru mohou být dosti nepříjemné až devastující. Pokud jste zažili traumatickou událost, být upřímný stran své schopnosti potažmo neschopnosti zvládnout její dopady může být dokonce život zachraňující událostí.

Čištění rány  

Je mnohem těžší vyčistit infikovanou ránu, která byla už předtím nesprávně léčena, než se s ní vypořádat, když je čerstvá. Důkladné vyčištění velké řezné rány může nejen zabránit infekci, ale podpoří i rychlejší hojení. 

„Čištění“ emočních a psychických zranění někdy obnáší znovuprožití traumatické resp. spouštěcí události. Zahrnuje také fázi, během níž si dovolíme procítit emoční bolest, kterou jsme doteď potlačovali a nepřipouštěli si ji. 

Zašívání rány 

Když čištění velkého fyzického zranění není dostatečné, k usnadnění procesu hojení a zajištění správného léčení je potřebné udělat určitý počet stehů, závislý na jeho rozsahu. 

Za „zašívání“ emocionálních a psychických zranění se považuje odhalení a rozpoznání toho, jakým způsobem byly traumatem zasaženy a posléze ovlivněny jiné oblasti našeho života nebo jak působí na naše chování. Například, pokud se traumatickým momentem stalo slovní napadání, urážky, ponižování ze strany rodiče či jiného blízkého člověka, důsledkem mohou být výbuchy zlosti a vztekání se. 

Obvazování rány 

Posledním krokem při léčení velké řezné rány je obvázání, obyčejně proto, aby nedošlo k opětovnému poranění a infikování postihnuté části těla. Emocionálně a psychicky řečeno, obvazování ran je aktem odpuštění, přijetím ztráty (nebo naopak zisku). Ne že by bolest úplně odezněla nebo že by po sundání obvazu nezůstala jizva, ale v ideálním případě je trauma nahrazeno klidem a vyrovnaným postojem.

Je však tady ještě jiný krok, respektive něco, co může předchozí body uvedené metody posílit a poskytnout nám větší oporu i podporu. Je to energetizovaná esence Nanebevzaté mistryně Angelika, jejímiž tématy jsou pozitivní proměna, uzdravování emočních a psychických zranění, schopnost využít v zájmu svého dobra zkušenosti z minulosti a trvalé učení se z nich.

Aplikace této esence je vhodná pro osoby, které prošly bolestnými zážitky, trpí prožitými traumaty a nemají vyřešené potlačované bolestné vzpomínky. Výsledkem užívání esence Angelika je snadnější uvědomění příčin, následků i samotné existence svých zranění. Esence zviditelní přínosy minulých zkušeností a náš vlastní bohatý potenciál. 

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka andělské terapie, hlavní konzultantka projektu Lichtwesen v ČR a SR.

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: