5 ANDĚLŮ, KTEŘÍ VÁM POMOHOU NAJÍT LÁSKU

Máte v poslední době nebo už déle problémy v milostném životě? Toužíte najít svou spřízněnou duši? Uvízli jste v řadě nevhodných vztahů nebo vaše schůzky nedopadají zcela podle vašich představ, či dokonce končí úplně špatně? Bojíte se, že toho pravého nebo pravou nikdy nenajdete?

Žádný strach, možná budete potřebovat jen trochu andělské božské pomoci.

Andělé jsou důvěrně spojeni s největším zdrojem lásky a naděje ve vesmíru. A také jsou mistři komunikace, poletují přece mezi Zemí a nebesy, když přinášejí lidem zprávy shůry. Každý anděl má svou vlastní, jedinečnou roli v hierarchii nebes a někteří jsou obzvláště vhodní, aby vám pomohli ve věcech lásky.

Pro lidi jsou andělé nositeli poznání, moudrosti a vedení.

Jakkoli mohou být záležitosti v oblasti romantiky komplikované a občas i řádně zamotané, všichni můžeme ve svých vztazích využít část z darů, kterými nás andělé obohacují. 

Můžeme se na ně obrátit, když máme potíže se sebevědomím a sebehodnotou, nebo obecně s láskou. Pomohou nám najít správnou osobu, nastolit harmonii ve vztazích a ochránit naše srdce, když se staneme emocionálně zranitelnými.

Pojďme se teď podívat na 5 andělů, kteří nás mohou doprovázet ne cestě k lásce.

Archanděl Michael

Nejmocnějším archandělem v Boží armádě je Michael, ale možná by nikoho z nás nenapadlo, že zrovna on je andělem, kterého bychom měli spojovat s láskou.

Nenechme se však zmást. Jednou z velkých překážek, kterým každý den čelíme, je náš strach, emoce, která se příliš často stává bariérou mezi námi a našimi touhami. Platí to i v lásce a v partnerství. Kupříkladu: prochází kolem nás náš vysněný či vysněná. Protože však máme zábrany a jsme plni obav, neřekneme nic. Nevyšleme žádné signály, nereagujeme ani na případné náznaky druhé strany, a tak promarníme svou příležitost. Kvůli strachu nakonec nejsou navázána mnohá slibná romantická spojení.

V takovýchto případech přichází na řadu archanděl Michael. Může poskytnout nejen vedení, ale také sílu a odvahu jednat. Statečnost není nepřítomnost strachu, ale schopnost konat i navzdory strachu.

To je přesně to, čím může archanděl Michael přispět v oblasti lásky. Takže když bojujete s nervozitou nebo obavami, prostě k němu vyšlete svou prosbu.

Archanděl Raguel

Jste příliš často v konfliktu se svým partnerem, i když se milujete? Vzniklo mezi vámi napětí? Brání jakékoli nedorozumění v plném rozvití vztahu, který by mohl být jinak krásný a naplňující?

Nastal čas zavolat archanděla Raguela, jednoho z andělů zmíněných v apokryfní Enochově knize. Vštěpuje lidem smysl pro harmonii, zmírňuje nesváry a urovnává neshody. 

Jeho úkolem je zabývat se vztahy mezi lidmi a anděly. Dokáže zázraky i ve světě člověčí romantiky, vštěpuje nám moudrost potřebnou k ukončení nepřátelství a nevraživosti. Jeho přítomnost přináší s sebou mír, klid, odpuštění. Svým andělským zásahem dovede odstranit a uhladit i nejhrozivější vztahovou trhlinu.

Raguel je také skvělý v přitahování nových lidí. Pokud hledáte nové přátele nebo lásku, směle se na něj obraťte. Přivede vám do života jen ty nejlepší. Chcete-li potkat vyvoleného resp. vyvolenou svého života a udržet si ho/ji, je Raquel tím andělem, kterého byste měli oslovit.

Archanděl Rafael

Bolí vás zlomené srdce? Váš současný milostný život je zatížený nedoléčenými vztahy z minulosti? Dávná zranění, byť vytěsněná a nepřiznaná, mohou vskutku nahlodávat a dokonce zničit vaše současné i budoucí vztahy. S kýmkoli. A také způsobovat značné potíže při hledání skutečné osudové lásky.

Naštěstí je tady archanděl Rafael, který vyléčí všechny rány, staré i novější.

Nejvíc ze všech nebeských bytostí je spojován s léčením. Jeho intenzivní hojivá energie působí jako magická léčivá mast na problémy fyzické, psychické i emoční. Jeho jméno je odvozeno z hebrejského slova pro „Bůh uzdravuje duši“, proto bude s radostí čekat na vaše za zavolání a s něhou vám vyjde vstříc.

Rafaelova schopnost léčit je neomezená. Často je jeho uzdravující zásah velice nenápadný. Až po čase zjistíte, že jste se pomalu zlepšovali a zlepšovali, a jednoho dne jste byli osvobozeni od všeho trápení, traumatických vzpomínek nebo jiné staré emocionální zátěže. Nechte Rafaela, aby ji z vás sňal, a vy budete moci vstoupit do dalšího vztahu se zdravým sebevědomím, sebedůvěrou a mírem v duši i v srdci.

Archanděl Gabriel

Většina odborníků na vztahy označuje komunikaci jako nejdůležitější dovednost při budování a pěstování skvělých vztahů. A skutečně, bez schopnosti vyjádřit svá přání, potřeby, sny a také bez stanovení zdravých hranic nemůžete doufat, že povýšíte více či méně dobrý vztah na báječný.

Archanděl Gabriel, zmiňovaný ve Starém i Novém zákoně, je mistrem komunikace. Byl pověřen předat několik důležitých poselství proroku Danielovi, knězi Zachariášovi a nakonec panně Marii. Tato mocná andělská entita inspiruje spisovatele, učitele, novináře a umělce, aby svá poselství předávali jasně a s grácií. Ochraňuje a povzbuzuje zamilované nebo nejisté, rozhárané jedince ztracené v nevhodných vztazích.

Bojujete se svými nedostatečnými komunikačními schopnostmi, ať již ve vztazích nebo v jiné životní oblasti? S Gabrielovým přispěním překonáte vlastní omezení a začnete říkat správné věci ve správný čas. Nejen to, Gabriel vám pomůže otevřít se, pokud máte potíže vyjádřit své opravdové emoce.

Archanděl Chamuel

Který anděl by vám mohl víc pomoci u hledání lásky a při budování vzájemného porozumění než archanděl lásky a pokojných i spokojených vztahů?

Chamuel pomáhá navázat plnohodnotný, krásný, zdravý, vyvážený vztah jak k sobě, tak k ostatním lidem. Je téměř vševědoucí, vidí všechny souvislosti, ať se týkají čehokoli a kohokoli.

Je nepřekonatelný v nalézání toho, co my hledáme, v prozkoumávání všech možných svazků, které bychom mohli vytvořit s ostatními. 

Pokud si nejste jisti, který svůj milostný zájem byste měli následovat nebo který vybrat, požádejte o pomoc Chamuela. Vždy vidí veškerý potenciál a ví, co byste měli ve vlastním zájmu dělat.

Chamuel hasí konflikty už v zárodku. Přivábí do vašeho života nové lidi, posílí váš stávající vztah a ukáže vám, co byste si měli cenit. Pokud toužíte po blízkosti a intimitě, volba anděla je jasná. Chamuel.

Pokud jste si vybrali některého z výše zmíněných archandělů pro uspořádání svých vztahů, jejich zkvalitnění, naplnění hlubší láskou a pochopením, můžete také sáhnout po vibračních esencích konkrétního archanděla. Posílí vaše snahy a účinněji vás spojí se zvoleným andělem.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka a lektorka andělské terapie, žurnalistka a spisovatelka

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: