FONTÁNA MLÁDÍ - HORMONÁLNÍ HARMONIE - SLOVANSKÁ ŽENSKÁ JÓGA

27 HVĚZDNÝCH KLÍČŮ FONTÁNY MLÁDÍ

MOŽNOST STÁT SE LEKTORKOU S CERTIFIKACÍ

Znovu opakovaný kurz! Některé jeho dřívější absolventky a jejich žačky učí tuto metodu další ženy, jak se však říká, je vždy přínosnější jít přímo ke zdroji. Tuto metodu jsem totiž jako první začala v Čechách šířit já už před víc než osmi lety. Budu mi radostí a ctí, pokud její „trénink“ se mnou absolvujete.

Hvězdné klíče, slovanská forma Fontány mládí s prvky hormonální harmonizace, vrací ženu k sobě, do jejího skutečného centra, uzdravují nejenom její tělo, její lůno, nýbrž také její traumata spojená s lůnem, ženskou rodovou linií, se sebou jako ženou, její vnitřní ženské Já, její Animu, její vnitřní dítě, tedy vnitřní dívenku, avšak také její vnitřní Milenku, Matku a Stařenu bez ohledu na její věk. Napojují duši ženy na duši Světa, duši Bohyně, rovněž však na její ženskou rodovou linii a na její dávné předkyně.

Cvičení omlazuje, léčí prostřednictvím regulace toku ženské energie, formuje půvabnější tělo a krásná prsa.  

Na dálném východě se můžete velice snadno setkat s jógovými a podobnými praktikami, dopátrat se však slovanských ženských tajných cvičení není až tak jednoduché. Napohled je zdají být mnohem jednodušší a méně náročné, mají však nesmírně hluboký účinek. Pro ženy byl vyvinut osobitý systém cviků, které nejsou vhodné pro muže právě proto, že krom jiných pozitivních účinků zesilují ženské aspekty, dokonce efektivně působí na hormonální úrovni i na úrovni kladné korekce ženské DNA.

Slovanská „gymnastika“ pro ženy, někdy označována za "cvičební sestavu čarodějek", je prastarý systém jednoduchých pohybů, které byly po celé generace předávány z matky na dceru. V současnosti se tato tradice obnovuje. Existuje několik škol tohoto slovanského ženského cvičení s jistými rozdíly, jádro však zůstává stejné.

Tento praslovanský cvičební systém sestává celkem z 27 ladných pozic, rozdělených po devíti do třech cyklů, neboť jsou mystickým způsobem přizpůsobené třem slovanským mýtickým světům zvaným Jav, Prav a Nav. Ty se trochu podobají konceptu šamanského Dolního, Středního a Horního světa, ačkoli úplně stejné nejsou.

V obou případech jsou však propojené jakousi osou, kterou známe pod jménem Axis Mundi, osa světa, i když tato může mít u různých kultur odlišnou podobu i názvosloví. Velice často tuto osu představuje strom; u starých Slovanů se o ní mluví jako o „spojovací aleji“ mezi světy, nebo jako o Stromu hlasů či Stromu starých duší. Komunikace mezi jednotlivými světy může plynout z nižších říší k vyšším; a naopak, požehnání z vyšších říší může sestupovat k nižším světům a k nám lidem. Žena tvoří u provádění jednotlivých pohybů Fontány mládí kmen, osu psychického růstu, která spojuje nebe a Zemi, ducha a hmotu. Děje se tak prostě, skrze její tělo.

Každá z pozic představuje určitý rys, ctnost nebo aspekt života a má svůj vlastní symbol, rovněž však afirmaci atd.

 Pravidelné cvičení Hvězdných klíčů může ženu dosti zásadně změnit po všech stránkách. Mají nesmírnou transformační sílu, zaměřují se na typicky ženské části těla, tudíž na prsa, boky, břicho, stehna, avšak také na thymus, štítnou žlázu, lymfatické uzliny. Jsou vhodné též pro těhotné a menstruující ženy, neboť zmírňují menstruační bolesti a dokonce pomáhají u různých ženských onemocnění.

Provádění pozic Hvězdných klíčů je doslovným, nikoli však komplikovaným rituálem. Většinou se cvičí v šatech či sukni, někdy v pohodlných volných, avšak žensky působících kalhotách, v žádném typicky sportovním odění. Krom jiného se na začátku sestavy navazuje kontakt s Matkou Zemí, stanoví se cíl cvičení (splnění osobního snu, lepší zdraví, vzkvétající hojnost, rozvíjející se vztah atd.). Celková délka cvičení po jeho dokonalém osvojení činí pouhých 15 minut.  

Zařazení Fontány mládí do každodenní praxe otvírá bránu k jiným aktivitám. Může však být také počátkem složitější rituální práce. Poskytuje mnoha ženám větší smysl pro strukturu a řád, a posiluje jejich duchovní praxi.  

Fontána mládí bývá nezřídka začleňována do průběhu ženských kruhů a skupinových rituálů, dokonce i jako úvodní fáze ohnivých nebo sezónních obřadů.

Cviky aktivují energetická centra ve třech fázích. Zpočátku se velice intenzivně pracuje na vibracích center souvisejících s energií dívky, ženy, matky, Velké Matky, Země, ženského zdraví, ženského vědomí a uvědomění, ženské přirozenosti atd.  

Hluboká vnitřní zkušenost, ke které se postupně pravidelným vykonáváním 27 Hvězdných klíčů ženy propracovávají, mírní a časem zcela eliminuje negativní následky stresu a mění je na stav duševního klidu a pohody. Fontána mládí je skvělou formou péče o sebe. Hluboké léčení, ke kterému pozvolna dochází, není vždy fyzické: může se projevit v emočním, duševním a duchovním životě, zvýšit imunitu a zlepšit ženskou neurochemii.

V zájmu dokonalého zvládnutí všech pozic každého ze tří světů je kurz rozdělen do 4 víkendů. 3 z nich obsahují důkladný nácvik celé jedné série pozic, čtvrtý podrobnou teorii, práci se speciálními symboly - slovanskými oberegy, vysvětlení zdravotních, léčebních, korekčních a dalších benefetitů, magický a mystický význam, potenciál a využití, ochranná gesta, korekci případných chyb a informaci o nejčastěji se vyskytujících chybách během cvičení atd.  Ty účastnice, které si bbudou přát stát se rovněž lektorkami fontány mládí, budou absolvovat závěrečné (nikterak komplikované) zkoušky, aby nedocházelo k devalvaci této úžasné a komplexní metody, což se doteď bohužel stávalo. 

Termín: první víkend 12. - 13. 10. 2024 (další víkendy budou oznámeny po obsazení prvního přihlášeným účastnicím)

Místo konání: Praha (bližší místo konání bude oznámeno závazně přihlášeným 10 dní před konáním akce)

Cena: 3.650 Kč/160 eur za 1 víkend, kurzovné se platí předem

Lektorka: Judita Peschlová

Kontakt a přihlášky: judita.peschlova@gmail.com anebo vyplněním formuláře níže

Judita Peschlová, lektorka ženských kruhů, strážkyně posvátných ženských praktik, akreditovaná psychoterapeutka, profesionální průvodkyně - také mystických cest za místy spojenými s Bohyněmi a Maří Magdalenou, žurnalistka a spisovatelka, autorka knih Léčivé archetypy pro ženy a Velká kniha rituálů

U rušení účasti z jakéhokoli důvodu méně než 14 dní před konáním akce se kurzovné nevrací.

Minimální počet účastnic: 10

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: