BOŽSKÉ ŽENSTVÍ A JAK SE S NÍM SPOJIT - ESENCE ŽENSKÉHO PRINCIPU, CITLIVOSTI A VNITŘNÍ MOUDROSTI

Kvality božského ženství najdeme v mnoha tradicích v podobě bohyní a mocných, významných ženských postav.

Božské ženství je měkké, něžné, milující a podporující, ale v případě potřeby také divoké, nezkrotné, svobodomyslné a nezávislé. Skrze úctu a ctění posvátné ženskosti získáváme přirozený přístup k velice pozitivním, dokonce až duchovním vlastnostem, jakými jsou vnímavost, intuice, trpělivost, soucit, empatie, moudrost, tvořivost, reflexe a sebereflexe, sounáležitost, schopnost naslouchat, dávat a přijímat, spolupracovat a vytvářet společenství, odpouštět a pečovat o vše živé, také však vnitřní síla a rovnováha.

Jak se však spojit se svým božským ženstvím (které se týká jak žen, tak mužů), abychom jej mohli zkvalitňovat a povznést na jeho božský piedestal?

Žijeme ve společnosti zaměřené na výsledek a na akci, která má mnohem víc společného s božským mužstvím, než ženstvím. Jsme neustále poháněni heslem „získat víc, podniknout víc, mít víc, dělat víc a víc, dosáhnout víc“.

Zpomalení a čiré bytí, plynutí - spíše než činorodé konání - a praktikování či tíhnutí k výše zmíněným kvalitám, jakými jsou například soucit a intuice, nám umožňuje, ulehčuje a zpřístupňuje spojení s božským ženstvím.

Máte-li tedy nutkání, touhu navázat kontakt se svým božským ženstvím a využívat jeho energii ve svém každodenním životě, můžete udělat následující kroky:

1. Pravidelný odpočinek

Abyste odolali pokušení být neustále ve sprintu nějakých činností a snah dosáhnout víc, dovolte si častěji jen tak prostě být a nedělat prakticky nic. Ano, vůbec nic! V oddechové pauze si můžete sáhnout na podstatu skutečného požehnání božského ženství a využít jej pro sebe. Zkuste tedy sedět v tichu a absolutní nečinnosti pouhých pět minut. Bez hudby, jakéhokoli rušení klidu a v totálním ticha. Prostě si dopřávejte chvilku absolutního odpočinku a spočinutí v lůně božského poklidu.

2. Čas pro sebe

Abychom se znovu spojili sami se sebou a svým vnitřním božským ženstvím, potřebujeme čas sami pro sebe a uplatňovat zásadu „Záleží především na čase vyhrazeném pouze pro mě“. Má to být doba na opětovné navázání kontaktu se svým vnitřním já, ať už prostřednictvím ranní modlitby, meditace, odpoledního krátkého spánku, procházky v přírodě, sledování východu či západu slunce apod. Tento čas má být jakýmsi posvátným prostorem určeným na uctění svého vlastního božského světla i ženství. Nestačí jednou týdně, měli byste si vyhradit čas pro sebe každý den, byť by to bylo pouze deset, patnáct minut.

3. Zdravá sebeláska

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak nalézt, přijmout a aktivovat své božské ženství, je osvojení si čisté, zdravé sebelásky. Jednoduše se milovat se takoví, jací jsme, nikoli takoví, jaký si myslíme (nebo od nás očekávají jiní), že bychom měli být. K sebelásce náleží taktéž soucit se sebou samými. Soucit je totiž jazykem lásky posvátného ženství. Co nejčastěji si opakujte: „Jsem připravena aktivovat v sobě své božské ženské světlo. Dívejte se v zrcadle sami sobě do očí a snažte se v nich vidět zdroj energie božského ženství. Sebeláska je vskutku skvělý způsob, jak naplno žít v energii posvátného ženství.

4. Energie jin (čili ženská kvalita energie) ve vašem prostoru

Zesilte ženskou energii svého „posvátného prostoru“. Začlenění „jin“ neboli ženské energie do vašeho prostoru je snadným způsobem, jak víc rozproudit božskou ženskou energii v něm i ve vás samých. Jin energie v domácnosti působí velmi uklidňujícím dojmem (jako jistá forma utišující ženské, potažmo mateřské náruče). Volte tedy barvy, materiály, tvary, osvětlení, které podporují upokojující vibrace ve vašem osobním prostředí a zvyšují v něm intenzitu božské ženské energie.

5. Intuice

Rozvinutá a probuzená intuice je silně spojena s božským ženstvím. Její využívání je výtečnou cestou, jak se napojit na svou vlastní božskou ženskou energii tím, že vstoupíme „dovnitř“, do vnitřního chrámu božského ženství, naladíme se a prozříme: uvidíme, kde jsme a kým jsme. Vstoupíme-li do hájemství svého vnitřního ticha, do kontaktu s esencí sebe sama; nechodíme-li pro informace „ven“, nýbrž nalézáme jejich pramen uvnitř sebe, rozvíjíme jak svou intuici, tak své božské ženství.

6. Uzemnění – spojení s Matkou Zemí

Jedním z nejprostších forem spojení s božským ženstvím je pobývání v přírodě. Doba strávená ve společnosti Matky Země, Matky přírody, je okamžitým napojením na posvátnou ženskou energii. V přírodě je nejvíc hmatatelná, zjevná a viditelná divoká ženská tvůrčí energie. Uzemnění, tudíž navázání kontaktu s Matkou Zemí, je velice transformační nástroj, který otevírá dveře do vašeho vnitřního světa i portál k vašemu vnitřnímu světlu. Procházejte se naboso po zemi, po polích, loukách, přírodním travnatém porostu. I pětiminutová chůze bez bot se může stát sytící potravou pro duši a nástrojem k probuzení božské ženskosti.

7. Rozvíjení a užívání si smyslnosti

Být v kontaktu se svou smyslností nemusí nevyhnutelně zahrnovat sexualitu, smyslnost je především o fyzickém potěšení, nebo jinak řečeno o potěšení z darů hmotného světa i vlastního fyzického těla. Můžeme se jí otevřít a přijmout ji tím, že se dostaneme do kontaktu s pocitovou stránkou věcí. Kupte si třeba nádhernou kytici vašich milovaných květů a zapalte u nich svou oblíbenou aroma svíčku, uvařte voňavé a chutné jídlo, nalijte si skleničku výjimečně kvalitního vína, koňaku či pravého šampusu, připravte si oblažující koupel s okvětnými plátky růží,  a umožněte svým smyslům mít z čehokoli, co vás jen ještě napadne, smyslný a mlsný požitek.

8. Pamatování a učení se interpretaci snů

Věnujte pozornost svým snům, naučte se je zapamatovat, zapisujte si je a zkoušejte je interpretovat. Práce s vlastními sny se může stát dalším vynikajícím způsobem, jak být v kontaktu se svým božským ženstvím, neboť představují reflexi vašeho vnitřního světa.

Sny oplývají bohatou symbolikou, která se často propojuje se synchronicitami a mnohými aspekty vašeho života. Všímat si své sny, vnímat synchronicity, zvláštní okamžiky, vhledy, být si jich vědom a být dostatečně přítomný, abychom se s tím vším mohli spojit, spadá rovněž do kategorie božského ženství.

9. Aplikace aroma esence ženského principu, citlivosti a vnitřní moudrosti (Stříbrného paprsku Stvoření)

Aroma esence Stříbrný paprsek Stvoření představuje čirý ženský princip. Pomáhá zvyšovat intuici, otevírá nás lásce, harmonii, klidu, čistotě a upřímnosti. Odkrývá cestu k přijetí sebe sama, k prapodstatě našeho podvědomí. Odhaluje skryté síly, také však vede k schopnosti plně a vědomě využívat v každodenním životě vnímavost a citlivost. Rozpouští emocionální bloky, osvětluje potlačené emoce a vytěsněné myšlenky. Podporuje přijetí sebe sama i všeho ostatního takové, jaké to je. Učí jít s proudem života. Rozvíjí trpělivost, takt a vnitřní moudrost. Podporuje nalézání vnitřního klidu, hlubší vnímání vibrací i pocitů v našem okolí. Působí velmi očistně, ulevuje při hormonálních problémech, reguluje a léčí ženský menstruační a reprodukční systém.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná lektora rodinných konstelací a andělské terapie, spisovatelka a žurnalistka, lektorka ženských kruhů a průvodkyně žen, hlavní poradkyně a lektorka projektu Lichtwesen

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: