SLADKOBOLNÝ DÁVNÝ PŘÍBĚH K DNĚŠNÍMU ÚPLŇKU (ÚPLNĚK JAKO ARCHETYP PANNY)

I když dnes dochází k úplňku (v Panně) krátce po poledni (13.30 hod.), vyjděte si dnes večer ven, a bez ohledu na to, bude-li vidět celou zaoblenou Paní Lunu nebo bude cudně zahalená závojem mraků, postavte se s roztaženýma rukami v gestu objetí všeho, zvedněte hlavu, dívejte se na noční nebe, zůstaňte tak asi 10 minut a naplňte svou bytost lunární ochrannou energií. Protože ochrana dívk, panen a žen je jedním z víc témat dnešního úplňku a tato ochranná energie bude působit ještě nejméně dva dny.  

Narodila jsem se a část (tu lepší) dětství prožila v domě z vepřovic, jehož střecha byla umným a pro kraj, odkud pocházím, tradičním způsobem vyrobena z rákosu (možná vám to zní jako pohádka, ale je to pravda pravdoucí, vodu jsme tahali z kamanné studny, zbudované stejně jako dům upracovanýma rukama mého dědečka). Snad pro to je mýtus, který vám dnes chci vyprávět o dnešním úplňkovém dni, tak blízký mému srdci. Navíc jsem stejně jako má maminka milovala hudbu s tóny vyluzovanými na Panově flétně, vlastně ji mám moc ráda dodnes.

Samozřejmě, tento příběh má ještě i jiné souvislosti, ale o tom až na konci úplňkového příběhu, který vypráví o panenské nymfě, která navěky Pannou zůstala, takže se k úplňku v Panně skvěle hodí.   

„Řecký bůh lesů, pastvin, stád a také pastýřů a lovců Pan, později ztotožněn s římským Faunem, s rohy, kozími kopýtky, se slepě zamiloval do nymfy jménem Syrinx. Nymfa však Panovu lásku neopětovala, raději se věnovala lovu a bavilo ho to. Jednoho dne, když šla na lov, ji Pan uzřel a vydal se za ní. Jakmile ho Syrinx spatřila, dala se na útěk, on se rozběhl, ale nemohl ji dohnat. Syrinx před ním prchala k řece, od níž však již nebylo pro ni úniku. V zoufalství klesla na kolena, zvedla ruce a prosila říčního boha (dle jiné verze rovnou Dia, hlavního boha řeckého božského panteonu), aby ji zachránil. Ve stejném okamžiku proměnil bůh Syrinx v rákos. Když se k ní Pan konečně dostal, chtěl ji obejmout, místo nymfy však objal už jenom jemně a tiše šustící rákosí. Pan v jeho šepotu vnímal poslední pozdrav své tragicky milované panenské nymfy. Uřízl několik větviček a vyrobil flétnu (od té dob známou jako Panova flétna), a nazval ji Syrinx. Od toho dne se Panova teskná hudba šíří horami, lesy, údolími...“

Rákos je domovem mnoha zvířat, je to jejich energetická ochrana. Ryby, hmyz, ptáci. Díky rákosu se daří přežívat četným ohroženým druhům ptáků. Ptáci jsou mimochodem totemová zvířata Horního slovanského světa, a tím pádem i pozic slovanské ženské tradice, které k Hornímu světu náleží. Jednou z nich je právě ta, jejíž „heslem“ je „Energetická ochrana“ a rotlinným symbolem – jak jinak - Rákos.

Mnohem, mnohem víc se dozvíte na tomto kurzu: www.angelcity.cz/products/fontana-mladi-staroslovanska-joga-pro-zeny/

Judita Peschlová, lektorka ženských kruhů, strážkyně posvátných ženských praktik, akreditovaná psychoterapeutka, profesionální průvodkyně - také mystických cest za místy spojenými s Bohyněmi a Maří Magdalenou, žurnalistka a spisovatelka, autorka knih Léčivé archetypy pro ženy a Velká kniha rituálů

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: